lördag 28 juli 2012

1. Jöns Olofsson Ståhlnacke Dorkarby Svappavara

Under vår släktresa nu i Juli 2012, var första stoppet Tolfta kyrka och Dorkarby. Där mötte vi en person på väg till brevlådan, och med honom började vi tala om personer som levde vid Strömsbergs bruk i Tolfta under mitten av 1600-talet. Han kände väl till att några "utvandrat" till Svappavara och Kengis. Från honom fick vi information och tips som använts i detta blogginlägg tillsammans med annan info.

denna sida finns listade brukets folk år 1650 och man kan se att där finns Jöns Olofsson (som förmodligen senare tog namnet Stålnacke). Enligt mina anteckningar är Jöns Olofsson född 1612. Hans pappa hette då Olof och troligen Eriksson. Det verkar som pappan var skräddare 1626 när Jöns var 14 år.

Som 18-åring gifte han sig med Anna Abrahamsdotter (1630). Han var frälsetorpare vid Edsbo i Tierps församling och dagsverkare (timmerman) under Aspnäs huvudgård i nordvästra Uppland åren 1635-1641.

Han tycks ha varit anställd hos bruksägaren på Strömsbergs bruk, Wellen Wervier mellan 1642 (30 års ålder) och 1658 (46 års ålder). Han fanns även på Västlands bruk. Anledningen att han flyttade ska vara en skuld.

Jöns arbetare som hjulmakare och byggmästare på bruken.

År 1658 anställdes han hos Momma-Renstierna och mellan 1658 och 1675 jobbade han på Svappavara kopparbruk som gruvdräng. Han var en kopparåderupptäckare och efter honom döptes en grop till "Jöns-Ohls grop". Han var alltså Brukshantverkare och gruvfogde i Södergruvan.

År 1643 blev han far till Erik Jönsson som också är en direkt förfader till familjen.

Av allt att döma var inte Jöns Olofsson vallon egentligen, (när man kollar personförteckningarna i Tore Hållanders bok Vägen in i Sockenkyrkan för de aktuella bruken).

Bilderna visar Tolfta kyrka där Jöns bör ha döpts samt två flyglar till nuvarande herrgård på Strömsbergs bruk och som ska vara från 1600-talet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar