söndag 29 juli 2012

7. Livet i Ryssbält

Man kan undra var namnet Ryssbält kommer ifrån? Om det möjligen hade något med Ryssar som härjat kusten att göra? Men nej, det stämmer inte tidsmässigt vad jag förstår. Det verkar som platsen låg rätt nära kustlinjen på den hastigt stigande Kalixkusten, så det kanske istället var ett ställe där man handlade med Ryssar? En annan teori är att det istället syftar på rieska som betyder korn och namnet skulle alltså stå för kornåker.

I varje fall bosatte sig förfadern Göran Nilsson i Ryssbält 3 (f 1570) och han gifte sig med Barbro Eriksdotter från Ryssbält 4. Tillsammans fick de åtminstone sonen Nils Göransson (f 1595).

Barbros far var Erik Michelsson som var bonde i Ryssbält 4 och hans far var Mickel Olofsson i Ryssbält 4 men den som först flyttade till Ryssbält 4 var Olof (Pit-Olof) Olofsson som var född i Piteå.

Barbros mor känner man bara till efternamnet på "Nilsdotter". Hon kom från en släkt som i minst sex generationer brukat en gård som hette Sören 1. Förnamnen på bönderna med början på Barbros morfar och bakåt var Nils - Nils - Anders - Jöns (d. 1543) - Per. Sören ligger mot nordväst i närheten av Töre.

Nils Göransson tog över Ryssbält 3 år 1628 och brukade det till 1658. Nils var också nämndeman mellan åren 1651 och 1657. Han gifte sig med Göli Olofsdotter (från Berget, Ytterbyn 4) och de fick tillsammans minst tre barn, Karin, Olof och Göran.

Karin Nilsdotter (f 1614 - 1697), som är vår anmoder, gifte sig med Elias Jönsson och flyttade långt upp efter älven till ett vackert ställe som heter Övermorjärv. Övermorjärv är som en ås som går ut som en udde i Kalix älv.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar