tisdag 31 juli 2012

8. Om Övermorjärv och Bränna

Karin Nilsdotter från Ryssbält gifte sig alltså med Elias Jönsson i Övermorjärv 6. Karin och Elias verkar ha levt ett långt liv och Karin dog först 1697 då hon bör ha varit 83 år gammal medan Elias levde till 1700 då han var 84.

Elias föräldrar tycks ha hetat Jöns Sunesson (1587) och Elin. Elin verkar ha dött och Jöns gift om sig med en kvinna med samma namn som svärdottern. Elias och Karin verkar ha tagit över gården efter dem. Jöns var under perioden 1655-59 nämndeman. (Det är något rörigt när det gäller vad som hände när och med vem för anteckningarna om Jöns).

Elias och Karin tycks ha fått åtminstone 3 döttrar och 2 söner, varav den äldsta dottern Elin, 1644-1736, är nästa stammoder. Elin gifte sig med en man som hette Lars Larsson (1644-1741)  och som bodde ännu längre upp efter Kalixälven, i Grelsbyn på gården Bränna 3. Då har vi hamnat mitt i egentliga Överkalix, där byns centrum ligger nu.

Lars Larsson och Elin Eliasdotter verkar ha brukat gården Bränna 3 "Lensmens" från 1682. De verkar ha fått åtminstone en son och en dotter tillsammans.

Lars Larssons far hette Lars Persson och hade samma gård tidigare. Från hans tid fins en jordebok som verkar visa var gården låg i Överkalix. Texten som nämner Lars Persson lyder: "Lars Pederson haffwer lijka stort medh numero 2. " Det borde röra sig om den fjärde gården uppifrån på kartan på stranden som vetter åt höger.

Förfäderna till Lars Larsson och Lars Persson (född ca 1565) hade tidigare gården Bränna 1 också (vilket borde vara den som syns ytterst på udden). (Förfäderna så långt känt var Per - Lars - Grels/Anna - Lars och Nils/Sigrid)

Förfadern Lars Grelsson omtalas:

"Det ständiga krigandet krävde sin tribut inte bara i människor utan också i djur. Särskilda mönstringar av hästar förrättades då och då. Det var tingslagens tolvmän, som tillsammans med statliga kontrollanter skulle skriva ut de bästa hästarna för krigstjänst. Från 1605 finns en uppgift om en sådan mönstring i Västerbotten. Från de olika socknarna skrevs ett varierande antal hästar ut. Kalix socken bidrog med fyra, av vilka en tillhörde Lasse Grelsson från Grelsbyn och värderades till 10 daler."

Och om förfadern Nils Hinderson finns skrivet i huvudskattelängden från 1543:

Nils Hindersson i Grelsbyn skattade 432 penningar, mer än dubbelt så mycket som någon annan bonde i Överkalix. Även efter delning av hemmanet hade sonen Anders Nilsson största förmögenheten i Överkalix, enligt silverskattelängden 1571.

Gården delades efter Nils (Jag gissar att ursprungsgården är hela inhägnaden till höger på udden):

Bonde i Grelsbyn. Han levde på Gustav Vasas tid, då svenska folket började föras upp i olika skatteregister. Nils blev en välbärgad man och hade större åkermarker än övriga bönder i bygden. Åkermarken motsvarade i dagens mått 17 ha och på gården hade han 25 kor. Gården delades först i två delar av de två äldre sönerna Lasse och Hans Nilsson. Den tredje sonen Anders Nilsson erhöll sin andel av gården 10 år senare. Trots att gården delats i tre delar, så var varje del en stor gård. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar