tisdag 7 augusti 2012

16. Klockarearbete, ryssar, sjönöd och bröllop med bekymmer

Benar mig bakåt igen, och denna gång till Karin Jönsdotters (1735 - trol 1772) anfäder.

Karins far hette Jöns Jönsson (1704-1788) och var bonde i Bränna 3 "Länsmens" / Överkalix. Han dog av ålderdomsbräcklighet. Gården hade han fått överta av fadern som var klockare och hette Jöns Larsson (som väl troligtvis fått överta gården av Lars Larsson). Jordeboken 1750 säger att gården nr 3 föder 2 hästar, 10 kor, 2 unga nöt, 10 får.  Jöns Jönssons fru hette Anna Carlsdotter (1703-1763).

Om Jöns och Annas bröllop får man veta: 
När Jöns gifte sig med Anna Carlsdotter var de ej överens med prästen, vilket framgår av kyrkboken där prästen skrivit: Jöns Jönsson och des häfdade (=Havande) fästeqvinna Anna Carlsdotter i Heden sammanvigdes omsider efter mycken fåfäng, gjord inkast och buller den 9 februari, utan krona. Seden var att kvinnor, som var havande ej fick bära brudkronan.  
Tillsammans fick Jöns och Anna minst 10 barn, och äldste sonen Lars övertar gården. Han var också häradsdomare.

Jöns Jönsson var son till Jöns Larsson (1663-1746) som var klockare (som sin far Lars Larsson). Han bodde på "Lensmens", Bränna 3. I samband med ryssarnas härjningar så hände följande:

År 1715-1717 gjorde ryssarna upprepade anfall mot svenska byar. I överkalix tog man det säkra för det osäkra, så man monterade ner kyrkklockan och gömde den tillsammans med kyrksilvret. Till sin hjälp därmed hade Jöns Larsson bönderna Pär Ersson och Grels Jönsson i Grelsbyn. Samma sak gjordes med kyrkkistan och ljuskronan, i fall ett anfall skulle komma, och den 19 december kom kosacker överraskande, 20 sockenbor fick sätta livet till. 
Jöns var inte bara klockare utan också snickarkunnig, fick vara sångare och lärare, och hade uppdraget att köpa in nattvardsvin:

Noteringar Brukare av hemmanet nr 3 i Bränna och dessutom klockare (till år 1725). Bland klockarens uppgiver kan nämnas att han skulle leda psalmsången vid gudstjänsterna i viss mån fungera som skollärare m m. Tydligen var Jöns också kunnig i snickeriför i kyrkoräkenskaperna omnämns det att han fick ersättning för att han "giordt i hylla i kiörkförstugan" för "hufwensoplagande på stegluckan, sampt Bänkarnas förbättrande" "Klåckstapelns Reparations" Vidare tillhör det hans uppgifter att resa till "Luhleå" och inhandla spanskt och franskt vin till nattvarden (Kostnad 1711 5½ resp. 8 daler / 2,6 liter, och att växla halvöringar som flutit in med kollekten till högre valörer. I oktober 1725 förärar han själv en daler till kyrkan "för sin såns undsättning af siönöd".
Tillsammans med sin fru Karin Persdotter (1670-1728) ( Klåckaren Jönss Larssons hustru Karin Pädersdåtter på Kyrkiogården eller närmast framför Kyrkdörra warit 58 åhr.) fick han minst 8 barn.

Lars Larsson (1644-1741) var fadern på Bränna 3 (också klockare) (gift med Elin Eliasdotter (1644-1736). Om Lars Larsson skrevs: 


Klockare, övertog föräldragården 1683 Har levat frisker och på sista tiden mäktade hålla yxan i handen.
Lars och Elin fick sonen Jöns tidigt, sonen Jöns föddes när föräldrarna bara var 16 år och de gifte sig när de var 17. Om Elin stod att hon till några dagar före sin död varit frisk (96 år) och förestått hushållet. Utöver Jöns är även sonen Elias är en stamfar i mormors släkt.


Lars Larssons far var Lars Persson (f 1624) och Karin. Lars var son till Per Larsson (f 1587) vars far var Lars Grelsson (f ca 1565), som var son till Grels Larsson, som var son till Lars Nilsson, son till Nils Henriksson och Sigrid. (Första kända anfäderna och den rike mannen i Överkalix.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar