onsdag 8 augusti 2012

20. Lite Grelsar och Jacob Blomstedts äventyr under Karl XII

Om man har gamla släktingar från Överkalixtrakten verkar det närmast omöjligt att inte några skulle ha haft namnet Grels. Så också mina släktingar.

Min morfars mormor hette ju Kajsa Lena Grelsdotter (1820-) och hon var dotter till Grels Grelsson (1793-1852 från Landsjärv 3) och Anna Caisa Carlsdotter (1794-1871 från Heden 5). Grels Grelsson dog av drunkning. Tillsammans hade paret minst 9 barn varav den äldsta dottern (näst äldsta barnet) Kajsa Lena alltså var vår anmoder.

Grels far hette Grels Eriksson (1758-1837) och modern hette Katharina Karlsdotter (1752-1832). Katharina var dotter till Carl Olofsson (1719-1768) ifrån Länsmanssläkten på Heden 5. (se post om Länsmännen).

Svärmor och svärdotter var alltså släkt, och jag försöker lista ut hur här
Föräldrar Olof Carlsson och Karin Olofsdotter
Söner Carl Olofsson (f 1719) och Henrik Olofsson (f 1736)
Carls dotter är Katharina Karlsdotter (f 1752) medan Henriks son är Carl Henriksson (f 1766) (Kusiner)
Katharinas son var Grels Grelsson och Carl Henrikssons dotter var Anna Caisa Carlsdotter. Dessa två var alltså sysslingar.
Åter till Katharina. Hennes mamma hette Malin Jakobsdotter Blomstedt (1720-1758), och hon var dotter till Jacob Olofsson Blomstedt (1690-1760) Nybyn 2 och Brita Nilsdotter (1687-1760) från Wännäs 14. De fick minst 9 barn och tredje barnet var Malin.

Jacob var länsman och innan det var han soldat. Brita tycks ha varit inhyses i Vännäs 14 innan hon gifte sig.

Här följer berättelsen från länken ovan om vad som hände Jacob under Karl XII tid:

Samtliga soldater i Västerbottens regemente hade antigen stupat eller blivit tillfångatagna under slaget vid Poltava 1708. Ett 1710 nyuppsatt regemente utplånades i strider och av pesten i Baltikum.  
När det 1711 så var dags för nya soldatutskrivningar igen återfinner vi bland de nyutskrivna också den nygifteoch nyblivne fadern Jakob O)lsson som tvångsrekryteras till rotan nr 4 Hiärpe. Regementet förflyttatdes 1712 via Stockholm ner till västkusten; rullorna anger att Jakob ligger sjuk i Uddevalla i november 1713. Nu följer långa år av förflyttningar kors och tvärs genom södra Sverige.  
I april 1714 befinner regementet sig i Gävle för överskeppning till Finland, men planerna ändras i sista stund och soldaterna marscherar istället ner till Stockholm och slår läger på Gärdet under sju sommarveckor för att sedan marschera tillbaka norrut igen mot Norrtäljetrakten. Här får man ny mundering "blå Klädes Cappor sampt nya Bockskinns Böxor och Tröijor". Karolinerna ligger sexmannatält och ägnar en stor del av tiden åt excersis "ladda fort, chargera wäl och swänga wäl.  
Deserteringarna ökade lavinartat. 1715 var bara 8 av Överkalix 25 soldatrotar besatta. Jakob däremot fanns sig tydligen väl till rätta för i april 1714 befordras han till kropral. I mönsterrullan anges samtidigt att han både kan läsa och skriva. På försommaren 1716 får regementet marschorder söderut. På vintern slår man läger i Västergötland.  
Det är vid denna tid som ryska militära strövskaror drar in i Norrbotten och bl.a bränner ner Toreneå och Kengis bruk, pryglar ihjäl kyrkoherde Tornberg i Övertorneå med dennes egen promenadkäpp och gör en påhälsning uppe i Överkalix, där gårdar bränns ner och flera överkalix-bor blir torterade ihjäl. Man får förmoda att Jakob var tvungen att leva iovisshet om vad som exakt hade hänt ända tills nyutskrivna soldater från hemsocknen anlände och mer precis kunde berätta vem som blivit dödad och vilkas gårdar som bränts.  
I april 1717 befinner regementet sig i Strömstad och arbetar med att utvidga befästningarna där. I juli deltar Jakob för första gången i eri strid; danska flottan anfaller Strömstad. Anfallet slås dock tillbaka men förlusterna är stora. I januari 1718 befordras han till "second förare" och tar sig nvtt namn; det lite mer klingande: Blomfeldt. När Karl XII drar in i Norge 1718 kommer Västerbottens regemente efter. Väster- och norrbottningarna deltar i belägringen av Fredrikstens fästning vid Fredrikshald där Karl XII slutligen stupar den 30/11.  
Nu tar kriget hastigt slut. Efter några dagar lämnar armén Norge och kommer i februari 1719 till Göteborg. I april hemförlovas regementet och Jakob återkommer hem tillsammans med de övriga överkalixsoldaterna den 7 juni 1719 efter att ha varit borta i 8 år. 
I juli fick han avsked från armén eftersom staten behövde spara pengar. Men p.g.a. sitt avancemangi armén var han nu en betrodd man i socknen och blev ganska omgående antagen som länsman. Jakobs andra barn Malin föddes den 2 mars 1720. En bitter ironi ligger i faktumet att dessa hemvändande soldaters nyfödda söner skulle komma att vara precis i lagom ålder för att skickas ut Sveriges nästa krig.
Slutligen några ord om Jacob Olofsson Blomstedts förfäder. Fadern var Olof Nilsson (1664-1741) Nybyn 2, Bäck som var nämndeman. Han var gift med Karin Jacobsdotter (1660-1752). Om Olof skrevs: 


1697 d. 25 Julij: Olof Nilsson i Nybyn gifwit Gudh till ähra och kyrkian till hielp 1 Carolijn för det Gud upprättade hoonom sielf, som däss hustru af en långsamoch swår Bränsiuka. 1 daler 28 öre".
Olof Nilssons far hette Nils Larsson (1643-1727). Han var nämndeman och kyrkvärd. Han var gift två gånger, den första med Carin (1630-1697) som var mamma till Olof. Andra hustrun hette Sara Josefsdotter och han gifte sig med henne efter första hustruns död i blodsjukan (kan det ha varit cancer?). Familjen levde i Nybyn 2, Bäck.

Nils Larssons far hette Lars Olofsson och hans hustru hette Karin Larsdotter.

Lars Olofssons far hette Olof Larsson och hustrun hette Brita.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar