onsdag 8 augusti 2012

23. Röduppare

Åter till Karin Eriksdotter (1733-1819) som var född i Rödupp 1, Innat (Rovasaari). (Sen gifte hon sig med Anders Larsson Hurtig och hamnade i Lomträsk 3.

Karins föräldrar var Erik Eriksson Ersson (1700-1769) och Karin Jocksdotter (1699-1756). "Erich Ersson i Rödop och Carin Jocksdotter i Kingis".

(Karin Jocksdotter var dotter till Jock i Jockfall varför jag inte reder ut den delen av släktträdet igen.)

Rödupp är en by längs Kalixälven nedanför Jockfall, som till stor del ligger på en stor ö i älven, vilken borde ha varit hyggligt lätt att försvara i oroliga tider. Folk tycks ha färjat sig över mellan de olika sidorna på älven i långa tider, och också idkat pärlfiske i älven.

Erik övertog gården efter fadern 1730, och blev också nämndeman. Tillsammans med Karin hade han 10 barn vad det verkar. Ett år efter det att Karin dog 1756, gifte Erik om sig med Brita Mattsdotter Hjerpe som var född 1709, och alltså var 47 år. Det verkar därför inte ha blivit några barn i det äktenskapet.

Om Erik Eriksson skrevs följandeNämdeman. 
Kyrkoräkenskaperna 1721 2/4: Erich Erssori Rödop, för otidigt sänglag och Cronbrått med däss hustru, erlagt 9 dlr. 1724 8/3: Erich Ersson i Rödop, för undfången hälsa i däss hustrus kyrkiogångsdag, förärat 1 dlr. 1726 20/2: Erich Ersson i Rödop (bl.a.) förärat på dess (eg. deras) hustru(r)s kyrkiogångsdag (tilsammans) 3 dlr 1728 10/1: Erich Ersson i Rödop och Nils Ruut i Swartbyn å deras hustrurs kyrkiogångsdag 2 dlr. 1730 5/6: Eric Ericsson i Rödop på sin hs kgd. 1 dlr. ..dödde nämndemannen Eric Ersson i Rödop i Håll och Stygn.. left 69 år.

Eriks föräldrar hette Erik Jönsson (född ca 1670) och Kerstin Eriksdotter (1666-1751). En teori är att Erik var son till Jöns Larsson på Vännäs 13 "Sämäl". "Erik Jönsson i Wännäs och pig. Kerstin i Rödop samanwigdes d. 27. Martii"

Erik Jönsson blev: "Måg hos Erik Henriksson på Rödupp 1. Hade övertagit hemmanet 1703."

Även om Erik Jönsson fanns anteckningar:

"Ålderstegne mannen Erich Jönsson i Rödop som efter en stilla wandel saktmodigt afsomnade på sitt 75 åhr."
Kyrkoräkenskaperna: 1698 27/3: Erik Jönsson i Wännäs erlagt brudgumpengr 1 dlr. 1698 27/3: Samptl. brudgummar: Erik Olofsson wijdh Lande, Pär Nilsson i Swartbyn, Erik Jönsson 1 Wännäs och Olof Erssoni K:byn gifwit å deras hederdagh. 5 dlr.1699 11/8: Erich Jönsson i Rödoop, Testam effter sitt barn, 24 öre.1710 9/4: Erik Jönsson i Rödop effter sitt spädbar(n) Test. 7 öre sm.t 1711 25/8: Erik Jönsson i Rödop för däss Såns hälsa gif(wi)t Gudi till tacksamheet, 1 dlr 15 öre sm. l7l5 10/2: Erik Jönsson i Rödop betalt gambla Kyrkioräntor effter sine döda, 5 dlr 24 öre. 1717 9/6: Erik Jönsson Rödop, gifwit Gudi till tacksamhet, för dät han nådel. bewarat däss huus och egendom för grymme fiendens infall, 2 dlr. Dito Testamente effter sin Sal. Sån 24 öre. 1721 25/2: Nils Hindersson och Erich Jönsson 1 Rödöp, äfwenledez för Julehögtidens Sabbatzbrått, friwilligt förärat 9 dlr 12 öre. 1724 30/8: Erich Jönsson 1 Rödop effter gl. Sigri, test. 2 dlr Dito för Bårkläde 16 öre 1728 16/8: Erich Jönsson i Rödop för däss undfångne hälsa af Stämsiuka (?) förärat Gudi till tacksamhet 2 dlr 8 öre. 1728 1/9: Erich Jönsson i Rödop, testam: effter gl. förgång.man Nils Hindersson Lax, 1 dlr 16 öre dito för Bårkläde 16 öre.


Man kan i ovanstående notera att Rödupp tycks ha sluppit kosackerna 1716 då Erik ger pengar till kyrkan av tacksamhet för detta.

Erik Jönssons far hette troligtvis Jöns Larsson (1646-1742) och levde på Vännäs 13 Sämäl. Han var gift med Lisbeta Henriksdotter (1641-1735) som kom från Rödupp.

Jöns Larssons far hette Lars Nilsson och var gift med Karin, bägge från Överkalix.

Lars Nilssons far hette Nils Andersson, farfadern Nils Olofsson och farfarsfar Olof Persson (f 1539). (Det tycks ha blivit något trassel i dessa anor då son-namnen inte stämmer).

Lisbeta Henriksdotter var ju som sagt från Rödupp och hennes far hette Henrik Staffansson (1607-1690) och bonde på Rödupp 1 Innat. Gården tycks alltså ha gått i arv från farfar till dotterson.

Om Henrik Staffansson finns antecknat: Hind. Staphansson i Rödop begrofz Påskafton eller d. 19 Aprilis på Kyrkiogården, 75 åhr gammal.

När Överkalix församling och socken bildades skänkte Henrik en ängslott på Kullholmen till prästgårdshemmanet(1639). År 1636 ägde han: 1 sto, 5 kor, 1 kviga, 1 gammalt får 1/4 tunna utsäde. Överkalix kyrkoräkenskaper: 1658: Hindrich Steffanss. J Rödop gaf till Kyrkian när öffr wan sin siukdom, 16 öre."

 Henrik Staffansson hade minst 7 barn varav åtminstone 4 var söner. Äldsta sonen dog av brännarsjuka, ytterligare två var soldater varav åtminstone den ena anges som stupad, och slutligen finns en son utan angivet namn. Det verkar alltså som att Henriks söner dog mer eller mindre i förtid allihop och att det var därför dottersonen blev husbonde.

Henrik Staffanssons hustru hette Kerstin och om henne antecknades: ...Erik Hinderssons Sahl. Moder eller Hindrik Staphansson Enkia i Rödop ho Kerstin bnd. af Pastorn, på Kyrkiogården, hennes ålder war 80 åhr. 

Far till Henrik Staffansson var Staffan Henriksson på Rödupp, Innat och om honom finns antecknat:

I skattelängderna 1559-1600. I längden över Älvsborgs lösen 1571 taxeras han för: 21 lispund koppar (=4,25 kg), 3 kor, 1tvåårig och en ettårig kviga, 4 får, 1 sto värt 6 mark, vilket allting värderades till 48 mark 4 öre. Skatten blev: 4 mark 6 öre 20 pe ningar. Han var en av de mindre bemedlade i socknen. Den rikaste bonden Anders Larsson i Svartbyn hade ex. bl a 11 kor, ca 21,kg koppar, lite tenn, lite silver och en del andra husdjur. Norrbottens rikaste man lappfogden och birkarlen Nils Oravainen i Vojakkala ägde: 6,5 kg silver, 51 kg koppar, 34 k tenn, 20 kor, 11 stutar, 6 får, 5 svin samt 3 hästar värda 50 mark. 

Han tycks ha haft en dotter också som hette Barbro och som bodde på Rödupp, äostat

.Staffan Henrikssons far hette även han Henrik Staffansson (trol 1541-1595) och inte heller han hörde till de bättre bemedlade:

I skattelängderna 1559-1600. I längden över Älvsborgs lösen 1571 taxeras han för: 21 lispund koppar (=4,25 kg), 3 kor, 1tvåårig och en ettårig kviga, 4 får, 1 sto värt 6 mark, vilket allting värderades till 48 mark 4 öre. Skatten blev: 4 mark 6 öre 20 pe ningar. Han var en av de mindre bemedlade i socknen. Den rikaste bonden Anders Larsson i Svartbyn hade ex. bl a 11 kor, ca 21,kg koppar, lite tenn, lite silver och en del andra husdjur. Norrbottens rikaste man lappfogden och birkarlen Nils Oravainen i Vojakkala ägde: 6,5 kg silver, 51 kg koppar, 34 k tenn, 20 kor, 11 stutar, 6 får, 5 svin samt 3 hästar värda 50 mark. 

Henrik Staffansson d.ä.s far hette Staffan Ersson Irss och han uppskattas ha levt mellan 1520 och 1575. Han finns i längderna 1539-58.

1 kommentar:

  1. En till gemensam ana. Erik Eriksson och Karin Jocksdotter son Anders Eriksson f. 1727 är min ana.

    SvaraRadera