torsdag 9 augusti 2012

28. Krekula, Koivuniemi, Kohkonen, Järvenaitta och Oravainen

Nästa avtagsväg är förfäderna till Maria Mikkelsdotter Krekula (1753-1782) (gift med Nils Persson Heinonen (1739-1782). Maria dog troligen i barnsäng av hög feber.

Maria var dotter till Mickel Grelsson Krekula (1714-1800) och hans hustru Margareta Henriksdotter Koivuniemi (1724-1793). Vid första anblicken tyckte jag att fadern verkade väl gammal men han var bara 39 när Maria föddes. Mamman var 29. Familjen levde i Tärendö och tycks ha haft minst 6 barn.

Mickels far hette Grels Persson Krekula (1687-1737) och hans mor hette Anna Persdotter.

Grels far hette troligen Per Grelsson Krekula Jatko (d. 1708) och han var gift med Marit, och han var husbonde på Jatko gård 1689-1704.

Margareta Henriksdotter Koivuniemi var dotter till Henrik Nilsson Koivuniemi (1679-1740) och Margareta Jönsdotter Kohkoinen Järvenaitta.

Henrik Nilssons föräldrar hette Nils Henriksson Koivuniemi  och Anna Simonsdotter.

Margareta Jönsdotters far hette Jöns Hindersson Kohkonen Järvenaitta (död 1739 i Övertorneå)

Jöns Hinderssons far hette Henrik Jönsson Kohkoinen (född 1624 i Övertorneå) med hustrun Brita.

Henrik Jönssons far hette Jöns Clemetsson Kohkoinen och han var född 1557 i Nedertorneå Haparanda. Död 1665 i Övertorneå. Han var birkarl, gästgivare och länsman. Hustrun hette Mickelsdotter i efternamn.


Levde cirka 1557-1666.
Birkarl 1620.
Länsman för Övertorneå socken på 1620-talet.
1641 var hans hemman 5/8 mantal och han hade 1 häst, 1 ungsto, 1 fåle, 23 kor, 1 tjur, 1 stut, 2 kvigor, 14 gammelfår, 10 ungfår och 4 ungsvin eller tillsammans 58 djur. (Boskapslängden 1641)
Husbonde å¨Kohkoinen gård i Kuivakangas 1620-1666. Genom sitt giftemål blev han husbonde på Kohkoinen gård i Kuivkangas. Han omnämns som birkarl 1620, och 1625 blev han Övertorneå sockens förste länsman. Jöns Kohkoinen var med sina 58 kor Tornedalens rikaste man på sin tid. Gift med en dotter till birkarlen och mämndemannen Mickel Mickelsson Kohkoinen i Kuivakangas. Kuivakangas 1622-1666 Länsman 1639-1665 Gästgivare


Fadern till Jöns Clemetsson Kohkoinen hette Clement Henriksson Oravainen Alatalo och var född i Nedertorneå omkring 1540 och död omkring 1616 i Övertorneå


Bodde på nuvarande Liisanantti gård, varifrån Mustaparta med Vaara och Mörtti äro bildade.
Död i Oravaisensaari, Vojakkala i Finland.
Husbonde på Alatali el. Mustaparta gård i Nedre Vojakkala 1583-1617 Var birkarl 1596


Hans far i sin tur hette Henrik Larsson Oravainen som var gift med en kvinna som hette Karlsdotter Bure (och som jag beskriver vidare i nästa blogginlägg)

Om Henrik Larsson Oravainen står det följande:


På Oravaisensaari bodde två släkter, sannolikt egentligen grenar av samma släkt. Alatalo, beläget på den sydligaste änden av Oravaisensaari, var på 1500-talet hemvist för Henrik Larsson, som på 1540- och 1550-talet var liksom en hövding för birkarlarna i Tornedalen.

Birkarl och husbonde på Ala-Oravainen gård på Oravaisensaari i Vojakkala. Släkten Oravainen var en av de rikaste och mäktigaste birkarlssläkterna, och Henrik Larsson var en av de mest bemärkta stormännen i Övre Norrland. Han fungerade sedan 1540-talet som hövding för Tornebirkarlarna.

Sedan år 1547 hade Henrik Larsson och Olof Anundsson (Tulkki)(nr ) med sitt folk under hot om våld hindrat Kemibirkarlarna från att resa till sina lappmarker, och inga åtgjärder kunde avhjälpa situationen, varför konungen, Gustav Vasa, år 1551 kallade Henrik Larsson till Stockholm för att förklara sitt handlande. För att blidka konungens vrede skänkte Henrik Larsson honom vid detta tillfälle 50 ungerska gyllen och två guldringar, värda 10 ungerska gyllen. Senare utmärkte sig Henrik Larsson genom sitt motstånd mot Gustav Vasas försök att utvidga sin makt och myndighet i Norrland, och olika aktioner för att obstruera kungens befallningar, vilket ledde till att han satt i fängelse en tid på 1550-talet.

År 1551 uppmanades Henrik av Gustaf Vasa att infinna sig hos kungen i Stockholm enligt vad som framgår av de anförda citaten av kungabreven av den 3 juni 1551. Han köpte sig fri från denna skyldighet genom att skänka kungen 50 ungerska gyllen och 2 guldringar värda 10 ungerska gyllen. Han gjorde detta tydligen i avsikt att vinna kungen på sin sida i en tvist med Kemi-birkarlarna om rättigheterna i Kemi Lappmark, vilket också synes ha lyckats. (Kon. Gustav I:s reg. Del 18, sid. 707. Del 22, sid 211-212. Del 24, sid 424).

Hans leverne i Lappmarken var brutalt och utsvävande, och ådrog honom fler agånger böter.
Han dyker upp i birkarlslängderna år 1553. Det året hade han 33 kor. År 1543 var han den största bonden i hela Tornedalen närmast följd av Olof Anundsson i Armassaari och Jöns Kyrö i Päkkilä.

År 1554 erlade han skinntull med 15 öre.
Nämnd i skattelängderna 1539-60.

Hans gård, belägen på den bördiga Oravisensaari, var av de största i Norrland. Husbonde på Ala-Oravainen (Alagalo) gård i Nedre Vojakkala 1539-1556.

Henrik Larsson, som bodde på Oravaisensaari i Nedre Vojakkala och tillhörde släkten Oravainen, var en av de mäktigaste männen i Övre Norrland på 1500-talet. Han avled troligen någon gång år 1556.
Han var möjligen gift med en dotter till birkarlen Karl Mosesson i Bureå, som tillhörde den väkända Bureätten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar