torsdag 9 augusti 2012

29. Eventuella Bure-förfäder

Bureätten är en av de mest kartlagda släkterna överhuvudtaget i Sverige, och det är först nu jag tycks ha hittat en liten tåt som leder dit. Det skulle i så fall vara via Henrik Larsson Oravainens hustru som bara tycks vara känd under namnet Karlsdotter Bure. Hennes pappa skulle då heta Karl Mosesson Bure, i Bureå.

Ja, det finns synnerliga osäkerheter om detta, men låt oss för kuls skull anta att det är på det viset.

Hustruns pappa hette alltså Karl Mosesson Bure, och mamman Anna (och ska ha varit från Boteå i Ångermanland.

Karl Mosesson Bure var Birkarl, nämndeman, sexman och husbonde på en gård i Bureå. Hans lagutövaruppdrag hindrade inte honom att begå vissa brott

Han bötade 1553 för brott mot en kunglig förordning och 1554 för hor.

Jobbet som sexman innebar följande: Sexman var en av sex förtroendemän i en socken, som hade att se till att fattade beslut på sockenstämman verkställdes, ansvara för underhåll av kyrkobyggnader ochprästgård,[1] samt främst att hjälpa kyrkoherden att övervaka kyrkotukten i socknen.[2] Genom 1862 års kommunalreform avskaffades systemet med sexmän.

Karls far hette Moses Jakobsson Bure: Birkarl och husbonde i Bureå på 1400-talet.
Född omkring 1475 i (Skellefteå).
Bonde vid Bure i Skellefteå.

Moses far hette Jakob Andersson Bure och hans mor hette Kälug Olofsdotter (född ca 1450 i Umeå landsförsamling). Om Jakob står det: Birkarl och husbonde på Bureholms gård i Bureå på 1400-talet. Underlagman i Västerbotten. Antagligen den förste historiskt belagde förfadern till Bure släkten.

Jakobs far ska ha varit: Anders Olofsson Bure (f ca 1425). Om honom står det: Han var antagligen birkarl och bodde norr om Bure älven vid 1400-talets mitt.
Lagman i Westerbotten. Född 1425 i Bureå 2, Skellefteå sn. Död i Bureå 6, Skellefteå sn. Född i Bure, Skellefteå lfs. Underlagman i Västerbotten (Johan Bure). Inte belagd som underlagman i några samtida handlingar. Bosatt i Bure, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift med . Gift med . Familj med Mariet (Bur-Mariet) N (1430 - ) Levde: Bureå 6, Skellefteå sn Vigsel: 1450 Burträsk, Skellefteå sn 2) Barn: Jacob Andersson Bure (1450 - ) Påvel Andersson Bure (1453 - ) Jon Andersson Bure (1455 - ) Olof Andersson Bure (1457 - ) Anders Andersson Burman (1460 - ) Lucia Andersdotter Bure (1462 - ) Mariet Andersdotter - Noteringar Möjligen underlagman i Westerbotten. Bosatt i Bureå, Skellefteå sn. Bosatt på en gård norr om ån, där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602. Källa: KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) s.
Bure släkten bakåt från Anders Olofsson Bure är väldigt ifrågasatt av forskare.

Anders Olofsson Bures far skulle ha varit Olof Härsseson Bure. Född ca 1375, död ca 1460. Om honom står det:


Född: omkring 1380 Bureå 1, Skellefteå sn
Död: 1460 Bureå 2, Skellefteå sn
Han skall ha uppfört ett kloster i Skellefteå trakten och levde i Bureå omkring år 1400.
Bodde på stamgården i Bureå i konung Birgers tid. Byggde Bure kloster på en holme i Bure åminne. Klostret: hade en abbot och 12 bröder. Kallades "Gamle Olof". Ska ha fullbordat bygget Bure kloster. Dit uppges en abbot och 12 bröder ha kommit. Uppges vara den förstfödde i Bureå. Källa: Ulf Lundström - Bönder och gårdar i Skellefteå sn (1539-1650).


Olof Härssesons far skulle ha varit Härse Falesson Bure 1335-1374 Hövitsman. Om honom står det:


Levde i Bureå under 1300-talet. Johannes Bureus skrev om honom 1601:
"Han gick med silf skenor och silf bälte, han war en mächta god siäla karl."
Hövitsman i Norrland.
Härse Falesson var den man som enligt traditionen ska ha grundat Bure kloster.
Härse ska ha varit en stor säljägare och en väldigt praktfull man, som i sin dräkt bar såväl silverspänne som silverskenor.
Han ska ha gått en ond bråd död tillmötes, då han genom svek och list mördades i Lövånger av folk från Kåsböle. Efter hans död ska sönerna Oluf och Fale ha gjort upp om arvet i en brottningsmatch. Fale, som förlorade, ska ha fått hålla tillgodo med en fäbod. På dettta sätt ska byn Falmark ha grundats. I Bureälven ligger en ö som utpekats som "munkarnas örtagård". Vid en nyligen utförd undersökning konstaterades att majoriteten av växtligheten utgjordes av läkemedelsväxter, varav flera arter är unika för Norrland.


Härse Falesson Bures far ska ha varit Fale Bure den Unge (f 1310-1376) i Skön, Underlagsman. Om honom står det:

Bosatt i Sköns socken i Medelpad.
Underlagman i Medelpad 1363. Hans gravsten med hans vapen : En väpnad arm ( hållande ett hjärta) och som hjälmprydnad två korslagda yxor, finns ännu uppsatt i Sköns kyrka. 


Fale Bure den Unges far ska ha varit Nikolaus Fartheignsson f. 1270 död 1352.

Född i Byristad. Bosatt i Sköns socken. Han överlät 1324 en del av sin fäderneärvda fiskerätt i Indalsälven till Ärkebiskop Olof.
1327 fick han rätt att kolonisera 1/6 av Luleälvens älvdal.
Han var en av Norrlands främsta stormän.


Slutligen Nikolaus far ska ha varit Fale hin gamle Bure 1240-1324. Om honom står det: Bosatt i Sköns socken. Ukundligt belagd 5 mars 1300. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar