torsdag 9 augusti 2012

30. Anna Stina Henriksdotters anor och ett ouppklarat mord

Det går lite fram och tillbaka i släktträdet, och jag hoppas att jag inte glömmer någon gren totalt. Nu hoppar jag i alla fall upp från 1200-talet och Burarna till Anna-Stina Henriksdotter (1817-1889) som var gift med Erik Jönsson i Mänttyvara och alltså var mormors farmor.

När det gäller Erik och Anna-Stina kan man läsa följande:

Född: 1819- 7- 6 på Inihi hemmanet nr.1 1/8 mtl i Landsjerf, Överkalix f.s
Död: 1902-10-20 i Mäntyvaara , Gällivare f.s.

Noteringar (Erik Jonson) I 1830 års jordebok och mantalslängd för Överkalix, framgår att Westervik nr;2 ägs av Mickel Pehrsson och att Erik och modern änkan Sophia Phersdotter är föregångsfolk. Modern Sophia och Erik har nämligen hunnit flytta till Storberget 1828, dit Eriks äldre bröder Nils Petter och Jöns flyttat redan i april 1827. När ansökan om nybygget gjordes var Erik endast 14år, han tjänade dräng hos sina bröder Nils Petter och Jöns i Storberget. Erik var initiativtagaren till det stora översilningsprojektet på de enorma myrområdena väster om byn. (gve A:4 s. 80)

Född: 1817- 5- 2 i Röyttiö, Skröven, Gällivare f.s.
Död: 1889- 9-17 i Mäntyvaara, Gällivare f.s.Noteringar (Anna Kristina Henriksdotter) Vigsel 1842 i Gällivare f.s. Barn döda i unga år; Lena Caisa f.d. 1857
Erik förvärvade 1842-43 Mattias Alits hus "Vanhatalo eller Gammelgården" av änkan Charin Larsdotter . Föregångsfolket Charin Larsdotter och Korva Pehr Pehrsson fick bo kvar i huset till sin död Charin 1847 och Pehr 1887.
I 1877 års avvittringsförslag för Gällivare socken kan man hitta följande: Mäntyvaara N:o 6, kronohemman, innehaves af Erik Jönsson samt har i jordeboken upptagits under Karravara N:o 1 eller Mäntyvaara. Hemmanet är beviljat till anläggning enl. Kunglig Majestäts utslag 1833- 9- 2 samt genom samma myndighets utslag 1859- 4-20 provisoriskt skattelagts till 1/8mtl. Erik Jönsson ägde vid afvittringen även nybyggena Nr:7 7/64. Nr: 8 7/64 och Nr:9 16/64 mtl totalt 38/64 mtl hela familjen totalt 55/64 av byns totala 89/64 mtl (eller 62%) Dessa nybyggen överförde han sedan på sina barn Nr:6 Henrik Eriksson, Nr:7 Jöns Eriksson, Nr:8 Lars Olof Eriksson och Nr:9 Johan Petter Eriksson, dottern Anna Sophia och maken Nils Fredrik Olofsson hade Nr: 4 o 5


Notera att min mormors far Erik Eriksson inte nämns. Jag gissar att det har att göra med att han inte var religiös på rätt sätt (Laestadian).

Anna-Stinas föräldrar var Henrik Henriksson (1790-1867) och Anna Johansdotter (1790-1857). Henrik var från Skröven, Röyttiö och Anna från Satter, men bägge dog i Skröven. Tillsammans hade de minst 6 barn varav åtminstone ett dog i späd ålder.

Noteringarna var följande:
Noteringar: (Gällivare f.s. AI:1 1803-1822 bild 100 s. 170 Röyttiö Henriks föräldrahem, AI:2 1823-1838 bild 92 s. 80 Lainisjock Krononybyggare, AI:3 1839-1845 bild 71 s. 115 Lainisjokk 1 Skröven Förgångshusbonde De hade en piga Marta Eliasdotter f. 1824- 6-16 från Överkalix hon flyttar till Överkalix 1849- 3- 5, AI:4 1846-1854 bild 87 s. 75 Skröven,AI:5 1855-1864 bild 111 s. 99 SkrövenAI:6 1866-1886 bild 202 s. 200 Skröven Han angavs som f.d. Åbo) (Sven-Åke Lundström)

Henriks föräldrar var Henrik Karlsson (1760-1833) och Margareta Olsdotter (1754-1834). Föräldrarna dog bägge i Lainisjock som vad jag förstår ligger i Skröventrakten. De verkar ha bott på gård nr 13 och ha haft en fosterson också som hette Mickel Persson (f 1801)

Anna Johansdotters föräldrar var Johan Eriksson (1760-1822) och Stina Eriksdotter (1755-1843). Johan var född i Järämä i Gällivare församling som var hans föräldrahem, och han dog i Satter. Stina var född i Landsjärv och dog även hon i Satter. Stinas föräldrar hette Erik Jönsson och Anna Mickelsdotter. Tillsammans fick Johan och Stina 9 barn varav 3 dog i unga år.

Föräldrarna till Johan var Erik Esaiasson (1733-1821) (född och död i Järämä) och Sigrid Johansdotter (1728-1790) (född i Hällan i Överkalix och död i Järämä). Tillsammans fick Erik och Sigrid minst 5 barn varav ett dog som liten.

Eriks föräldrar var Esaias Thomasson (1702-1761) och Elin (1707-1790) och Sigrids föräldrar var Johan Larsson och Sigrid Henriksdotter.

Men nu kommer vi till en pudelkärna, Esaias blev mördad, vilket man kan läsa om i denna skrift.

Esaias och Elin fick 10 barn, varav ovanligt många dog i unga år (5). Äldsta sonen (Hans) hann också med tre giften.

Om mordet står det: Noteringar: (Tingsrätten blev ofta inblandad i många av hans problem, bland annat i frågan om fiskerätt. En sommarmorgon 1761 blev Esaias skjuten medan han arbetade på sin laxpata. Sonen Hans var med honom vid tillfället. Sonen Erik och hustrun Elin blev misstänkta för dådet. Tingsrätten ansåg att sonen och hustrun hade med dådet att göra, men bevisningen var svag och 1762 på sommaren kunde Elin (Ella) och Erik återvända till Järämä som fria medborgare.

Läs den utförligare redogörelsen i skriften jag länkat till ovan.

Esaias föräldrar var Thomas Larsson Taavola och Karin Jönsdotter, som jag skrivit om i en annan post. Elins föräldrar hette Erik och Sigrid Jakobsdotter.

Om vi tittar tillbaka på Erik Jönsson och Anna Stina Henriksdotter så var dessa två bägge ättlingar till Thomas Larsson Taavola, Erik efter Thomas son Per och Anna Stina efter sonen Esaias.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar