fredag 10 augusti 2012

35. Bruksfamiljer

Jag började ju skriva om familjen Servio/Thun i förra bloggposten, och fortsätter här att reda i anorna efter dessa mfl.

Vi kan börja med Servio Niklas Franssons föräldrar. De hette Servio Frans Peterson d.ä. och hans fru var Karin Eriksdotter.

Om dessa står det när det gäller frun: (Vigsel före 1654 i Julita socken (D) Enligt Jukkasjärvi häradsrätt 1684- 1-30 Sista gången i mantalslängden 1688

Och när det gäller Frans: (Servio Frans Pettersson, Servio Frans Pehrsson) f. ca 1626 arbetar både som kolare och gruvdräng vid Kengis 1657--61 och vid Svappavara 1665--84 samt 1687--90. Åren 1685--86 och 1692--1705 är han verksam vid Kengis.Enligt en förteckning har han först arbete vid masugnen i Kengis och familjen består 1658 av man, hustru, två söner och en dotter (MR 71). Barnen är nog minderåriga och Frans bör ha gift sig några år innan fadern flyttar norröver. år 1661 bestod familjen av hustru och fyra barn. år 1679 bestod familjen av hustru och fem barn plus sönerna Petter (gift) och Niklas (ogift) (MR, RA).
Hustrun omnämndes i Jukkasjärvis domstolsprotokoll den 30/1 1684 (Svea hovrätts arkiv, RA). I samma rättsprotokoll omnämndes två av Frans barn "Karin Frantzsdotter" och "Nils Frantzson"
Även om barnen finns det intressanta anteckningar: Barn
342+470 Servio Petter Fransson426 Servio Niklas Fransson (Servio Nils Fransson) omnämns i Jukkasjärvis domstolsprotokoll 1684- 1-30
Servio Karin Fransdotter omnämns i Jukkasjärvis domstolsprotokoll 1684- 1-30 Hon blev dömd för okvädinsord mot Stålnacke Erik Jönssons hustru
Servio Frans Fransson f. ca 1672 Kengis, Övertorneå fs Kolare 1690 i Kengis dyker en annan Frans Servio upp, noteras utan hustru. Det här bör vara Frans den äldres son som nu dyker upp i längderna och bör vara omkring 18 år. 1692 i Kiengis, nu har Frans gift sig, noteras med hustru Far till Anna enl. Erik Wahlberg.
Barn
Servio Anna Fransdotter f. 1703 Pajala fs d. 1771- 1-13 Tärendö, Pajala fs Blev 67 år
Servio Caisa Fransdotter f. ca. 1714 (d.b.) d. 1777- 2-22 Begravd 1777- 3- 2 i Tornefors (Nedertorneå f.s. d.b.) "Qv: person, (far: Frans Pehrsson, mod: -) av förtär siuk, blev 63år" (HiSki)

Notera att den Erik Stålnackes hustru som dottern Karin Fransdotter varit stygg med, är en anmoder på farmors sida.

Frans far ska ha hetat Servio Peter d.ä.

Om honom finns anteckningen: (Servio Petter, Serwijo Petter, Servais Petter, Servais Pierre) k. 1642-62. Han kallar sig själv "fransos" 1662. Kolare vid Julita 1642-1652. Efter en kontrovers med sin husbonde Johan Ditmar skriver han 1654- 1-25 kontrakt i Stockholm för två års arbete i Kengis. Vid Kengis arbetar han 1654-1660. En process 1660- 2-23 med Momma Abraham och Momma Jakob leder till att Bergskollegiet 1661-11-20 beslutar att han skall landsförvisas. Peter lämnar 1662- 7-12 sin inlaga till rikskanslern. Det mesta talar emellertid för att domen verkställs

Och även om barnen finns en anteckning: Servio Karl Petersson Troligen son till Peter. Han är kolare i Julita 1643. På Oppunda ting 21/3 1643 anmäls att "Casmirus bookhollare wedh Julita Bruck hafwer stempt ehn kållare be:d Karll Servio för gäldh ... och vidare att man ... i Julita s. stempt ehn kollare be:d Karl Servio för han haffuer köörtt ehn hest i hiäll ... Även Karl tycks ha ett hetsigt humör. Han är måhända identisk med en Karl Pehrson kolare i Virå bruk 1653--57. Redan 1647 finns där Karl kåhlkörare med hustru i mtl.
684+940 Servio Frans Petersson f. ca 1626
Servio Elias Petersson, trol son till Peter och han medföljde nog fadern till Kengis 1654. Han står 1660- 2-23 tillsammans med fadern anklagad för förtal av sina husbönder. Han döms några månader senare att böta tre daler silvermynt. Han torde ha följt sin far vid dennes landsförvisning.
537+665+921+1577 Servio N.N. Petersdotter d 1689
N.N. Pehrsdotter g.m. Fors Olof Pehrsson i Tornefors
N.N Pehrsdotter

Även om Dorothea Baltzarsdotter Thun finns uppgifter om hennes föräldrar som hette Thun, Baltzar Baltzarson d.y. (1630-1708) och Brita Karlsdotter. Dessa tycks ha haft minst 5 barn.

Om Baltzar finns anteckningen;  (Thun Baltzar Baltzarsson, Thun Balthasar Baltharsarsson)
Efterträdde sin far som gårmakare i Avesta sedan kopparsmedsmästare i Kengis där han bodde i ett eget hus, där han år 1686 hade 5/8 tunnland åker och till höstslåtter fem ruckors land.
Och lite förslag när det gäller Britas föräldrar: Noteringar: Vigsel:  1659
(Brita Olofsdotter? Far: Olof Birgersson Mor: Kerstin Tyrsdotter 1631-1699 Morfar: Tyr Pehrsson d. 1660 Mormor: Maria Jonsdotter) Vigsel:  1659
Sen finns också anteckningar om Baltzars far Thun Baltzar Mickelsson (ca 1590-1676) som var gift med en kvinna från Norrköping som är känd under fadersnamnet "Gustavsdotter".

Om Baltzar Mickelsson står det: Han kom antagligen från Aachen, och var på 1640-talet kopparsmedmästare i Avesta. 1658-ca. 1670 var han kopparmedmästare i Kengis, men återvände senare till Avesta, där han tillerkändes ett årligt understöd på ex tunnor korn från Sala kvarn. Han var av allt att döma en skicklig och uppskattad yrkesman

Barnen fanns både i Norrbotten och Dalarna.

Även Thun Baltzar Mickelssons föräldrar är kända till namnen: Fadern hette Thun Mickel Arendtsson och modern Anna. Anna ska ha varit född i Lübäck men levde ännu 1659 i Norrköping.

Om Mickel Arendtsson står det: (Tunnen von Oldesloe Mickel Arendtsson, Thun Mickel Arendtsson) Antagligen från Bad Oldesloe mellan Lübeck och Hamburg, dit hans släkt, enligt Christer Rosenbahr, möjligen inkommit från Nederländerna. Han inkom tillsammans med hustrun och barnen från Lübecks kopparverk till Säters kopparmyntverk i Dalarna 1624- 5-16

Ovanstående släktingar vill jag minnas till stor del återfinns i min farmors släkt också, så på mycket långt håll var uppenbarligen min farmor och mormor släkt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar