söndag 12 augusti 2012

40. Birkarlar på Tavola gård

Nu knycker jag rakt av av Erik Kouksus text om Birkarlarna på Tavola gård.

(När vi senast lämnade den levde Mickel Ersson där (f 1706) och hans frun Anna Andersdotter (f 1702). Det blir därför ett litet glapp mellan Eriks text och det jag skrev om i förra bloggposten, men kanske kan jag snoka rätt på det som ska vara däremellan. Här kommer Eriks text:


TAAVOLA I JUOKSENGI 
Släkten kan vara en gren av den redan på 1500-talet talrika släkten Drucken (Trukki) i Raumo i 
Nedertorneå, eftersom Nils Davidsson år 1624 kallas "Nils Druken". 

Stamfadern David Persson var nämndeman 1549, samt 1553-1554 och var husbonde på sedermera 
Taavola gård i Juoksengi 1539-60. Han upptas i längden över birkarlar 1553, och ägde vid det tillfället 
10 kor. Samma år uppbar han skatten i Porsanger och Alta tillsammans med Henrik Eriksson Kemi i 
Raumo.68 Han fiskade 1554 i Pasmajärvi (Jukkasjärvi) och Venejärvi och sålde samma år 2 rävskinn, 1 
utterskinn och 6 renskinn "till ryssen". 

Vid sommartinget 1546 bötade han 1 mark för olovligt fiske i Lappmarken; vid vintertinget samma 
år bötade han 6 mark för hor med "lappekonor" i Lappmarken. Även vid sommartinget 1549 fick han 
böta 6 mark till kungen och 2 mark till biskopen för hor med sin "lappekona" i lappmarken. För 
samma brott fick han vid sommartinget 1553, då han själv satt som nämndeman, böta 8 mark. 

Sonen Per Davidsson (nämnd 1572-1621) var nämndeman och husbonde på Taavola gård. Han 
anlitades som sakkunnig vid gränsdragningsförhandlingarna med Ryssland efter freden i Teusina 
1595.69 Per Davidssons son David Persson var nämndeman 1630. Hans släktgren var den enda som 
fortlevde år 1800, den bar då namnet Taavola och fanns i Narken i Överkalix socken.Per Davidssons bror Henrik Davidsson (nämnd 1600-24) omnämns som birkarl år 1600. Henriks 
son Mickel Henriksson var husbonde på sedermera Aasa gård i Juoksengi 1626-43 och var gift med 
Aasa (Åsa), efter vilken gården har fått sitt namn. Hon var enligt mantalslängden 1650 en "Uthgammal 
lapkåna". Henrik och Aasa hade två döttrar. En av dessa var Agneta Mickelsdotter Aasa, gift med Per 
Hindersson Aasa, som efter att en tid ha varit husbonde på Aasa gård år 1660 anlade nybygget 
Tullinkisuando (idag Kuttainen) i Karesuando socken. Deras släktgren, som delvis övergick till 
renskötsel, dog ut eller flyttade till Norge på 1700-talet. 

Per och Henrik Davidssons bror Nils Davidsson Drucken var sexman och husbonde på Taaveniku 
gård i Juoksengi 1604-30. Hans sonson Erik Nilsson Taavo dog utan arvingar på 1710-talet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar