onsdag 15 augusti 2012

41. Augusts fru Sofia Johanna och hennes anor

Som den som försöker läsa denna blogg upptäcker, så blir det så att jag hoppar lite upp och ner längs släktgrenarna. Från att ha försökt följa släkten Tavola, ner till ur-Tavolorna så är jag nu tillbaka till August Nilssons familj. August var farfars far och det var hans familj som drabbades så fruktansvärt hårt av TBC åren 1919-24. Sex av familjens 10 barn dog och dessutom fru Sofia.

August och Sofia fick förhoppningsvis i alla fall sådär 15 tämligen lyckliga år innan alla dödsfallen började ske. 10 April 1903 gifte de sig, och det är något rörande med att läsa noteringarna i vigselböcker.Från vigselsidan kan man spåra sig tillbaka till församlingsböckerna för samma år och se vad man hittar där.

På Granhult 5, 3/16 mantal står Gyljens Bolag som ägare, men det var Sofias föräldrar som bodde där.

Sofias pappa var Åbo och hette Johan Henrik Nilsson och var född 1853, och Sofias mamma hette Brita Johanna Nilsdotter. De hade gift sig 1879 och tillsammans hade de 7 barn. Sofia var äldst. En av hennes systrar hette Alida (f. 1893) och jag undrar om det inte var hon som i min barndom kallades Alida i Granhult och som farfar hjälpte med skrivelser och annat om ditt och datt. Alida var i så fall farfars moster.

På sidan om Augusts pappa kan man se att Nils Petters familj bodde på Granhult 9, (vilken inte verkar ha ägts av Gyljen) och att fastigheten omfattade 1/64 mantal.

Längst ner på sidan är August och Sofias familj förtecknad och namnet är August Nilsson Berglund. Farfar står också där, född 1904. Det står också: Släktnamnet tillståndsbeviljades 6/2 1905.

Om man hoppar till församlingsboken 1905-1913 så är ägaren till Granhult 5 (Sofias föräldrahem) nu "Nordiska". Men hennes föräldrar och syskon bor kvar där. År 1913-27 bor föräldrarna kvar, ägare är nu "Baltiska", och syskonen verkar ha lämnat hemmet alla. Sonen Johan Evald tycks ha tagit över hemmanet med sin familj, men Johan Henrik står som Åbo.

August och Sofia bor under åren 1913- på Granhult 7 1/8 mantal. Att se denna sida är verkligen sorgesamt med alla de döda barnen överstrukna.

När det gäller värnplikt står det att farfar var frånvarande 1924, kanhända beroende på alla dödsfall i familjen?

Just nu verkar det inte möjligt att komma framåt i tiden, jag hittar inte dem i nästa församlingsbok exempelvis. Dags att spåra bakåt från Sofia Johannas föräldrar. Jag börjar med folkräkningar.

I 1890 års folkräkning består familjen av pappa och mamma och fyra syskon varav Sofia är äldst. Familjen är finsktalande som de flesta i Gällivare. Pappan är hemmansägare.

I 1880 års folkräkning består familjen av pappa, mamma och Sofia. Familjen kallas backstugusittare och familjen kommer från Sammakko.

På denna sida står det om Johan Henriks och Britas familj.

Johan Henriks föräldrar hette Nils Fredrik Nilsson (1826-1896) (Sammakko) och Marta Henriksdotter Wigge (1826 född i Svartbyn -1868 i Sammakko). Johan Henrik föddes 1853, och familjen hade totalt 8 barn varav 5 dog som unga. När Johan Henriks mamma dog gifte fadern, Nils Fredrik om sig och fick vad jag kan se 7 barn till. Man får väl anta att sonen i första äktenskapet inte hade fått alltför mycket resurser av sin far, när sonen listades som backstugusittare när han fått sitt eget första barn.

Nils Fredriks föräldrar hette Lahno Nils Nilsson (1782 f. Lahnajärvi-1852 d Sammakko) och Anna-Kristina Esaiasdotter (1784-1861) (född och död i Sammakko).

Anna-Kristina var gift två gånger, och Nils Nilsson var hennes andre man och Nils Fredrik hennes yngsta barn. Det verkar som Anna-Kristina var ägare till gården där hennes första man blev husbonde (måg), och sedan tog hennes äldsta son Olof, i första äktenskapet över gården. Nils Fredrik bör alltså inte heller han ha haft så stora resurser att bygga upp sitt liv med.

Lahno Nils Nilssons far hette Skomakare Nils Nilsson (1754 f Tärendö-1830 d Lahnajärvi 1) och hans mamma Mörtberg Anna Margareta Olofsdotter (1760 Haparanda - 1838 Lahnajärvi). Paret fick 12 barn varav 2 dog tidigt.

Skomakare Nils Nilsson (f 1754) var son till Skomakare Nils Pålsson (1720-1794) Tärendö, död i styngsjuka, och hans fru Koivuniemi Malin Henriksdotter (1716-1784). Det verkar som Nils Pålsson och Malin flyttade till Lahnajärvi. Det står: Som jägare hade han ofta vistats vid ödemarkssjön Lahnajärvi, sjön hade fått sitt namn av fisken braxen (på finska lahna). Rune B Samuelssons Bok. Nybyggare i Sameland. En Släktkrönika. Sid 117-118)
Tillsammans fick paret åtminstone 6 barn.

Nils Pålsson var son till Heinonen Pål Larsdotter (1680-1737) och Kerstin Persdotter, och dessa två känner vi igen från Heinonen anorna i min mormors stamträd. Här hittar vi en länk i hur min farfar och min mormor var avlägset släkt. (Om någon är nyfiken längre bak så titta i Heinonen tråden).

I nästa post ger jag mig in på frusidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar