torsdag 16 augusti 2012

43. En färgstark präst, en prästdotter, Burar och två makar med mördade fäder.

Släktforskande leder till oväntade och lustiga upptäkter, som exempelvis prästen jag upptäckte i farfars anor. Präster är definitivt inte vanliga i min bakgrund, men vi har helt klart några predikanter och nåjder, så det var en spännande upptäkt med denna präst och vem han var.

Det tog inte något längre googlande innan det framkom att Christian Elingius (1651-1717) var en något udda präst.

Christian Elingius var son till Georg Elingius född i Södermanland och född ca  1625 och död 1677 (i Härnösand) och Susanna Steuch född ca 1629, som var dotter till Christian Steuch från Södermanland och provinsialskrivare i Åbo.

Om Christian Steuch: Christian Steuchius: son till Erik Persson Stök. Fogde i Speteby, Lerbo sn. nämnd 1598-1645, och Maria Nilsdotter, född i Nyköping. 
Maria Nilsdotter, dotter till Nils Jönsson, rådman i Nyköping och Brita Bengtsdotter.
Jag har för mig att jag har sett ett vigselår för Elingius-Steuch i Stockholm när jag sökte på Family Search på nätet. Jag tror jag sökte på Georgius Elingius.
(Erik Persson Stök var fogde hos Karl IX )
Personuppgifter enl. Tord Bylund 

Åter till Christian Ellingius. Om honom står det: CHRISTIAN ELINGIUS, föddes 1651 i Torneå stad, Finland (SF) som son till Torneå stads första skolmästare sedermera mat. lektor i Härnösand Georg Nic. Elingius (se nr.8) (f. omk. 1625, d. 1677 6/11) och hans hustru Susanna Steuch (se nr.9) (f. omk. 1629), brorsdotter till superintendenten Petrus Steuchius. 

Han står inskriven i Härnösands studentmatrikel 1667 såsom ”Christiernus Gorgij [Elingius]”, och blev kollega i skolans 1:a klass (Bucht s 14), och i dess 2:a klass såsom ”Christ. Elingius” 1668 (Bucht s 15). En ”Christianus Elingius” är noterad som ”Studiosi” 1673 vid nämnda skola (Bucht s 16). * (se not 1, nedan)

Christian Elingius blev student i Åbo 1670, där han utgav en disputation (De Suiogothis, praes. P. Bång. Aboae 1673) under professor Bångs presidium 3 maj 1673. Han blev samma år (1673) skolmästare i Luleå stad och år 1679 komminister i Luleå landsförsamling. Han utnämndes vidare till pastor i Jukkasjärvi 1691. Han synes ha avlidit år 1717. Han lär enligt vad som uppges ej haft ett i alla avseenden gott rykte om sig. Då han träffade sin kapellan Sirma, som bodde i Enontekis, råkade de oftast i slagsmål, varvid Elingius vanligen lär ha dragit det kortare strået. * (se not 2, nedan)
Under sin studenttid i Åbo gifte (1670-73) han sig med änkan efter en förmögen borgare där i staden. Vid sin hemkomst till Härnösand höll han sitt giftemål hemligt, till dess man fann brev från hustrun i hans fickor. Detta gifte förtröt storligen hans föräldrar. Hustruns namn är glömt (UB, N.) Till nådårspräst förordnades, på prosten H. Forbius´ förslag, finske kapellanen Henrik Wegelius i Ilmola (Hdpr. 12/10 1717). 

Här blir jag inte riktigt klok på vad som gäller. Var Christian Elingius gift en eller två gånger? Han verkar ju ha varit gift med Susanna Wanaeus eller Wannaea och hennes namn är känt. I denna tråd står det att hon var prästdotter från Åbo och flyttade till Jukkasjärvi. (Susanna eller Sofia som hon också verkar ha hetat, kan ju mycket väl ha varit änka).

Är inte det troligaste att de förvisso gifte sig hemligt men efter konflikten med Christians föräldrar så småningom hamnade i Jukkasjärvi?

På anbytarforum står ännu mer om familjen: Uppgifterna om Kristian Elingius hustru har jag antecknat för mer än trettio år sedan då jag 
gick igenom domböckerna för Torneå lappmark. Hon uppträdde då som vittne vid flera
tillfällen under åren 1699-1710 men namnuppgifterna är inte helt samstämmiga. Oftast
uppges som förnamn Sofia, 1704 Sofia Johanna och en gång 1706 Susanna samt som
efternamn Wannaea eller Wannaeus och vid ett tillfälle Unovia. Hon levde fortfarande 1721
då hon uppträdde som dopvittne i Jukkasjärvi och då kallades "enkie Pastorskan Sophia
Wannaea". Om jag minns rätt så handlade ett av målen om att han skulle ha förrättat en
jordfästning i berusat tillstånd, men jag är inte säker på att jag minns rätt.

Av domböckerna framgår att makarna hade förutom barnen Kristian, Erik, Nils och Susanna
även en son Ansgar.

Sonen Kristian var förare vid Västerbottens regemente när han 28 maj 1710
kommenderades till Nymynde. Han återkom tydligen med livet i behåll ty som det uppges
var han sedan borgare i Torneå stad.

Sonen Nils var tjänare hos rådmannen i Piteå Erik Simonsson. Han gifte sig med borgarens
där sammastädes Erik Svensson dotter Malin Eriksdotter och erhöll burskap efter svärfadern
några år senare.

Sonen Erik bodde på kyrkplatsen i Jukkasjärvi en tid. När den franske upptäcktsresanden
Aubry de la MOTRAYE kom till Jukkasjärvi träffade han "kyrkoherde Wegelius" (
nådeårspredikanten) som rekommenderade den förre prästens son till vägvisare och tolk.
Det gick tydligen bra även om prästsonen låg ute på fiske och hade renar. Han kunde
nämligen något latin samt svenska vilket tydligen var tillräckligt för att båda skulle förstå
varandra. Om detta möte kan vi även tillägga att prästsonen troligen var Erik, bosatt som
inhyseshjon på Jukkasjärvi kyrkobord och son till Christian Elingius, avliden 1717. En tid
(1732-1735) bodde han å Storsand 2 i Luleå fösamling vid Luleå älv strax nedan
lappmarksgränsen. Märkligt nog är endast han införd i husförhörslängden. Hustrun och
barnen vistas tydligen å annan ort. Sist kom han till Gällivare församling där han blev
nybyggare i Vuodnojärf där han 1759 slutade sina dagar som mordfoffer. De närmare
omständigheterna kring mordet har jag ingen kännedom om.

Dottern Susanna blev enligt herdaminnet gift med komministern i Kemi lappmark Esajas
Fellman.

Om sonen Ansgar har jag inga upplysningar. 

Om man ser i ovanstående text ser det ut som sonen Erik skulle ha blivit ett mordoffer, men det verkar vara fel, utan istället var det Eriks son, barnbarnet Christian (f 1713) som knivmördades (vår anfader)

Det skall naturligtvis vara Christian Elingius (f. 1713) som knivmördades år 1759 - som domboksprotokollet gäller!

Christian (f 1713) var far till Anna Christiansdotter Elingia (1752-1833) och hon var alltså bara 7 år när fadern mördades. Hon gifte sig med Esaias Esaiasson vars far Esaias Thomasson också mördades (vilket borde vara mer än en slump. Jag gissar att de fann varandra genom likheten i fädernas öden).

Om mordet står det lite mer att läsa på anbytarforumGellivare dombok 1761 24 febr. 
"S.d. Ställte sig länsman Olof Hedberg för rätta Lappmannen Olof Anundsson Henna i Caitum,
med angifwande att han, enligit afledne Nybyggare Christian Elingius i Wourdowuoma berättelse ska misstänkas att hafwa med en knif stuckit Elingia i buken nästföre Påsk år 1759 uti Elingii egen gård och förmedelst tillskyndat honom det sår herrå.... tredje dagen efter döden följgt, anhållande therföre Länsman om laga rannsakning i detta mål. Sedan försthes? skull en af Kronobefallnings Mannen Wälborne Zakarias Renhorn, i Prästerskapets och nämndens närwarande först..... hållen undersökelse blifwit ingifwen och uppläst, förehölls Olof Anundsson att rätteligen berätta huru tillgådt och bekänna om han till angifwande skyldig är." Etc, etc.

Allt finns f.ö. renskrivet på bl.a Landsarkivet i Härnösand, utfört av Tore Fjällborg i Kiruna 1997. 

Åter till Christian Elingius i Jukkasjärvi. Hans son Erik är alltså en anfader till oss och Erik var gift med Margeta (Margareta) Nilsdotter Fellenia (1687-1760). Även Margaretas far blev så småningom kyrkoherde : dotter till skolmästaren (1679-87) och stads komministern (1688-90) i Luleå stad; slutligen kyrkoherden (1699-1709) i Överkalix, Nicolaus Joh. Fellenius (se nr.6) (f. 1644 13/3, d. 1709 13/3) och hans hustru Carin NN (se nr.7). Död 1760 8/3 (”ålderdom”; enl. A Ljung fam. reg. s. 557) i Vuordnojerf, Gällivare (BD). 

Nicholaus Johannes Fellenius (Nils Johan)(1644-1709) och hustrun Katarina Melander var Margaretas föräldrar. Om honom står det följande: ( Nicolaus Johannes 1644-03-13 )

Nils Fellenius Präst i Piteå och Luleå.

Källa: Bure - Släkten skriven av Marc Hernelind sidan 53
393 Anna Holgersdotter född 1621 - Hans Hansson född 1610

Källa; Bure Släkten ,( del 2 ) skriven av Marc Hernlind sidan 72
464 Anna Holgersdotter född 1621 Vallen löv, död 1709--08-11 Fällan gift 1642
Hans Hansson född 1610 Fällan , död 1676 Fällan Lövånger

Nils Johans föräldrar hette Hans Hansson (1610- Riksdagsman) och Anna Holgersdotter (1621-1709)
Hans Hansson levde på Fällan 1 i Lövånger och var också landstingsman och riksdagsman (1675). Anna Holgersdotter föddes i Vallen Lövånger och dog på Fällan 1 Lövånger. Hon var dotter till Holger Holgersson (1582- född i Bygdeträsk, Burträsk) och Anna Larsdotter Bure (1585-1648, född Fällan Lövånger, död Vallen Lövånger) .

Nu övergår tråden till en lång räcka Burar så det får bli en egen post.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar