torsdag 16 augusti 2012

45. Marta Henriksdotter Wigges anor Överkalix, och en fånge i Polen under 30-åriga kriget.

Mitt skuttande upp och ner i släktträden innebär i detta fall tvära kast från 900-tal till 1800-talet och denna gång för en spaning om jag kan hitta lite förfäder till farfars morfars mor, Marta Henriksdotter Wigge (1826-1868) och hon var första hustru till Nils Fredrik Nilsson. I mina anteckningar står det att hon var född i Svartbyn, Överkalix, var piga i Dockas före giftemålet och dog i Sammakko.

Tillsammans med Nils Fredrik hade hon 8 barn, varav 5 dog unga.

Martas föräldrar var Henrik Larsson Wigge (f 1780) och Margareta Olofsdotter (f 1784). Om detta stämmer var alltså modern dryga 40 när hon fick Marta.

Henriks mor ska ha hetat Caisa Nilsdotter (1755-1832) troligen vigd 1778.

Margaretas föräldrar hette Olof Eriksson (f 1744 Bonde i Svartbyn 11 Sara-dähl ) och Brita Nilsdotter (1749-1788) (född på Nybyn 3). Margareta blev alltså moderlös redan som 5-åring. Olof verkar ha gift om sig också.

Brita Nilsdotters föräldrar var Nils Jakobsson (1720-1792) och Margareta Johansdotter (1722-1813), och detta par hade ovanligt många barn även i barnrika Norrbotten, nämligen 16 st. De levde på Nybyn 3 Bjerkholm hette gården.

Nils Jacobssons föräldrar hette Jacob Nilsson Hierpa (1688 Yttermorjärv, Forsen - 1760 Nybyn 3 Bjerkholm) (och han var en kort tid soldat) och Brita Larsdotter (1694-1733).

Brita Larsdotter var den som ärvt gården Bjerkholm 3, och hennes föräldrar var Lars Nilsson (f ca 1670-1710) och Elin (1662-1698), och Lars Nilssons föräldrar var Nils Persson (1641-1712) och Brita Larsdotter (som var gift två gånger). Nils var en tid Rotehållare. Brita Larsdotters far var Lars Christoffersson (f 1613), och Lars Christoffersons far var i sin tur Christoffer Larsson, som var bonde på Nybyn 3 åren 1618-1630.

Jacob Nilssons föräldrar var Nils Mickelsson (död 1696, bonde på Yttermorjärv 8, Forsen) och Elin (1648-1724), och Nils Mickelssons far var Mickel Olofsson på Yttermorjärv 7-8.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Tillbaka till ...

Olofs Erikssons föräldrar som hette Erik Olofsson (1717-1779 Svartbyn 11 Sara-dähl) och Kristina Larsdotter (1721-1753 död i barnsäng av gulsot). Erik gifte om sig efter hustruns död.

"25 Sept. wigdes Eric Olofsson Brudgummen i Svartbyn med Christina Larsdotter ibidem" 

Kristina Larsdotters föräldrar var Lars Larsson (1694-1773 Svartbyn 16) och Kerstin Eriksdotter (1695-1738).

Lars Larssons föräldrar hette Lars Larsson Ruut (död ca 1770) som var soldat på Svartbyn 15-16 (föräldrar Lars och Dordi) och Kerstin (1670 - 1725).

Kerstin Eriksdotters föräldrar var Erik Andersson (1667-1697) (Bodde hos Olof Grelsson på Svartbyn 3) och Elin "Ella" (död ca 1731) som bodde hos Kerstin och Lars som gammal.

Eriks Olofssons föräldrar var Flink Olof Ersson (1692 i Vännäs - 1758 Svartbyn 11 Sara-dähl) Bodde 1716 i Svartbyn. Modern var Sara Eriksdotter (1684 i Grelsbyn 5 - 1762) död av stygn. Olof var soldat och senare bonde. Gårdens namn "Sara-dähl" är efter Sara.

d 7. Juni wigdes Olof Ersson i Wännäs och Sara Eriksdotter i Bränna" 

Sara var född i Grelsbyn 5 Ästubrenn, och hennes föräldrar hette Erik Olofsson (d - 1697) och Sigrid Henriksdotter (1642-1728).

Erik Olofssons föräldrar hette Olof Olofsson och Klara, och Olof var bonde på Bränna 5 åtminstone 1651-1658.

Olofs föräldrar hette Olof Grelsson och Sigrid. Olof var född i Grelsbyn 4-5, och han var knekt 1613-1619 och fånge i Polen.

Olofs far hette Grels Olofsson och hans far i sin tur Olof Grelsson.

-'-'-'-'-'-'-

Och nu tillbaka till ...

Olof Flinks föräldrar hette Erik Eriksson (1633-1723 och Elin Larsdotter (1647-1715): Om Erik ... Sahl. gl. och blinda mannen Erich Ersson i Wännäs åldern 89 år, 9 mån"


Frånvarande i mtl 1653-1657. (Var han soldat?) Bonde på Vännäs 15 från ca 1660-1696. [3, 4, 4]
(I Överkalix C:1 b7 ser efternamnet snarare ut som Olsson men det finns ingen Erik Olsson i Vännäs i varken mantalslängder 1690-1692 eller LIa:1 1697-1698)


Erik var gift två gånger och Elin var den andra hustrun.

"Nils Erssons i Vännäs sahl. moder h. Elin Lars dotter åldern 67 år")

Eriks far hette Erik Persson och var gift med Anna. Han finns förtecknad omväxlande på Vännäs 14, 15 och 16.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar