torsdag 16 augusti 2012

47. Och så var det det där med vem som var same (samt om Nattavara)

Vem var egentligen same? Vissa i släkten verkar helt klart vara samer, medan andra är mer gränsfall. Vi kan ju inte veta vilket språk man talade på 1700-talet och det där med renskötsel verkade vara mer utbrett än att det bara skulle ha varit en samisk ensak. Ibland blev samer nybyggare och ibland blev nybyggare samer vad det verkar. Givetvis gifte sig människor härs och tvärs.

Utifrån namnen klarar inte jag att utröna vem som är vad?

En skrift där man kan läsa lite mer om dessa frågor är denna om lappskolan i Gällivare. (Farfar och farmor bodde förövrigt på Lappskolegatan 6 även om grinden vätte mot Borgargatan, men den adressen ville inte farfar använda). Exempelvis står det att


Många samer, speciellt skogssamerna blev nybyggare och uppgick
vensk-finska befolkningen. Denna utveckling bidrog till att
kunskaperna i läsning och kristendom ökade (s. 6)

I lappskolan tog man emot 6 elever med mat, kläder och logi bekostade av staten, och undervisningen var tvåårig då eleverna undervisades i läsning och kristendom. Skolan fanns från 1752 - 1912.

Nåväl, nu ska jag skriva om en släktgren där åtminstone vissa utan diskussion var samer.

Om vi börjar med det äkta paret Nils Israelsson (1782-1863) och Margareta Esaiasdotter (1786-1877), så har jag hittat anteckningar om att han var lappdräng och att han drunknade.

Margaretas far Esaias Esaiasson hade gått i Lappskolan i Gällivare och betecknades som nybyggare, svensk eller finsk (se ovanstående länk). Detta talar för att han kunde samiska åtminstone hyggligt.

Det visar sig att jag hittar en som kan vara Nils Israelsson (f 1782) och 9 år på skolan som har beteckningen S = samisk. Vissa av syskonen Esaiasson (nästa generation) verkar också ha gått där, så det var högst troligt att man kände Nils. (En Greta Esaiasson tycks ha gått där, men hon skulle vara född 1770?)

Nils Israelssons föräldrar ska ha hetat Israel Hindersson Kuusipää (Israel Henriksson) (1742-1821) och Margareta Ersdotter (1755-1782) död i samband med Nils födelse. Eftersom nu Nils räknades som same, får man väl anta att hans föräldrar talade samiska och också var samer?

Israel Henriksson gifte om sig med Snikta Ella Larsdotter (1759-senast 1809) och med henne fick han bland annat dottern Valborg Israelsdotter som är en annan anmoder (kallad lappflickan).

Slutligen gifte Israel Henriksson om sig en tredje gång med Kristina Olofsdotter (f 1781-) och om det står det: "Lappmannen änklingen Israel Henriksson från Kosipää hon pigan bruksarbetaren i Svappavaara Olof Mårtenssons dotter Katarina Kristina Olofsdotter"

Vilket ju tydligt bekräftar att Israel var samisk, och åtminstone Ella har ett samiskt namn: Snikta. Kanske var även första hustrun klart samisk, men jag har inte några upplysningar om Margaretas anor.

Snikta Ella Larsdotter var i varje fall dotter till Snikta Lars Ifvarsson (1715-1780). och Margareta Mickelsdotter. Om Lars står det "lapp". Ska ha varit från Sockjocks skatteland.

Israel Henrikssons föräldrar hette Uhlat Henrik Jönsson (1711-1760) och Valborg Israelsdotter (1706-1794). Enligt anbytarforum hette Henriks föräldrar Jöns Mickelsson Uhlat (f ca 1685) och gift med Elin Larsson Heiva (f 1680-talet)

Jöns föräldrar var Mickel Grelsson (f ca 1620 d ca 1721) och Karin Thomasdotter.

Mickel Grelssons far hette Grels Thomasson (d ca 1679) Det står: Grels Tomasson skall ha kommit till Tärendö från Savolaks i Finland.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Elin Larsson Heivas far var Lars Jonsson Heiva, och Lars far var Jon Matsson Heiva (Siggevara lappby), och hans far slutligen var Mats Häfh, Siggevara och nåjd.

åren 1615-17 fanns en Mats Häfh i Siggevaara. År 1615 finns följande notis om honom i skattelängden: "Enn Ertzskelm, kommer aldrig tillstädz Men drager kring bygden och brukar spåkonst". Han var alltså nåjd.
Om Elin Larsson Heiva själv finns också en notis:

Elin Larsdotter Heiva var renvakterska. Hon vaktade på 1710-talet bl.a. bruksskrivaren Samuel Mörts hustru Gertrud Staffansdotters renar. Elin var inte särskilt väl ansedd i byarna. Hon var flera gånger dömd för alla möjliga brott. 

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Valborg Israelsdotter (1707-1793) hade föräldrarna Israel Mickelsson Ryss (1681-1741) och Karin Nilsdotter (1698-1768).

Israel Mickelsson Ryss far var Mickel Simonsson Ryss Förste nybyggare i Nattavaara. Född 1640. Död 1706

Mickel Simonssons mor var enligt anbytarforum Anna Nilsdotter (1640-1730). (Hon verkar ha varit Mickel Ryss andra fru).

Mickel Simonsson Ryss var förste nybyggaren i Nattavaara. Enligt arbetet "Samisk bosättning
i Gällivare 1550 - 1750" skattade han 7 daler silvermynt efter skatteomläggningen 1695. I
samband med ovan nämnda skatteomläggning kom nybyggarna att erlägga betydligt högre
skatt än samerna.

Mickel Ryss förekommer också i dom rörande tvist om fiskerättighet. Till exempel så tilldömdes
Mickel Ryss år 1692 fiskerätten för sjön Akiejaur, då han till skillnad mot samen Påhl
Paggesson skattade för sjön.

Vid ingången av 1700-talet delar Mickel Ryss skatten med sonen Nils. 1706 får denne skatta
hela tio daler silvermynt eftersom det uppges att han suttit på sitt hemman utan att betala skatt
och således eftertaxeras han. Det förefaller besynnerligt eftersom Nils förekommit i
skattelängderna 1701 - 1706. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det fanns två söner
med samma förnamn. Däremot finns ingen med namnet Nils Mickelsson i längderna efter
1706.

Samma år, 1706, skattar Mickel Ryss änka tillsammans med sonen Israel, vilken 20 år senare
uppges ha namnet Rejell. Denes bror Mickel Mickelsson skattar 1708 - 1715, då han avlider.

Israel Mickelsson skattar hela perioden fram till 1742, under några år på slutet bistådd av
sonen Ivar Israelsson. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar