torsdag 16 augusti 2012

48. Susanna Steuch från Åbo och Mattias Steuchius karriär

Jag missade nog att ta upp vad man vet om Susanna Steuch (1629 Strängnäs -1662 Piteå), som var mor till prästen Ellingius. Hon gifte sig med Georg Nicolai Christian Elingius (1625 Södermalm, Stockholm - 1677 Härnösand).

Susannas far hette Christian Steuchius (1595 Speteby Katrineholm-1665 Åbo). Det står:

som son till hövitsman (kapten) vid Södermanlands regemente; Och sedermera ladugårds- och häradsfogden i Oppunda härad (nämnd 1598-1645), Erik Pedersson Steuchius / Stök (f. omk. 1573, d. efter 1645) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. omk. 1577, d. efter 1605). Han blev inskriven såsom ”Christiernus Erici Stöök” i februari 1627 vid Uppsala universitet. * (se not 1, nedan) Han kom sedermera att bli provinsialskrivare (Bylund, Thord) i Åbo stad, Finland (SF). 


Erik Pedersson Steuchius (1573-1645):
Yrke: Häradsfogde skattegården Speteby i Kerbo? socken Södermanland. Uppgift om ERIK Pedersson Stök född: ca 1565 i Speteby, Lerbo

Han kämpade såsom hövitsman för en fänika knektar under hertig Karl vid Stångebro och i Livland, där han blev skadad i högra armen. HSH I:s.3
född slutet av 1550-talet, död i Lerbo (D).Gift med Maria Nilsdotter, född i Nyköping.

Troligen son till Petrus Stöök. Hövitsman under hertig Karl, fogde
i Oppunda hd, kapten vid Södermanlands reg. [SvA nr 165] 

Erik var gift med Maria Nilsdotter (1577-1605) (som var möjligen dotter till Nils Jönsson (Rådman i Nyköping även omnämnd som Nils Borgare ... här står att frun hette Maria....) och Brita Bengtsdotter ... jag tror detta är osäkert än).

Eriks son och Christians bror skulle i så fall ha varit ärkebiskop (Mattias Steuchius, 1644) ... alltså jag får inte ihop detta ... verkar vara ett slarvigt träd.

Nah, när jag googlat vidare lite så verkar det snarast som att Christian Steuchius yngre bror Petrus Erici Steuchius var far till Mattias Steuchius (som blev ärkebiskop mm mm).

Alltså, Susanna var kusin med Mattias Steuchius och hans far Petrus Erici Steuchius var hovpredikant (fint värre när det gällde släkt alltså). Sonens gifte från Åbo togs inte väl upp i hemmet, men det skedde efter moderns död, det måste alltså ha varit fadern som knorrade. Ungefär samtidigt blev Mattias prästerskapets representant i riksdagen, och karriären fortsatte spikrakt som präst, biskop och ärkebiskop samt professor. Christian Ellingius hamnar i Torneå och senare Jukkasjärvi.

Det är ju inte otroligt att det fanns en spänning för Christian Ellingius att uppleva den 6-7 år äldre släktingens karriär i maktens centrum, medan han själv hamnade i prästkarriärernas yttersta periferi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar