fredag 17 augusti 2012

51. Stålnackefruar och en 100-åring och Kyrö

I förra posten fanns en obruten rad av Stålnackeförfäder, men jag hoppade medvetet över deras hustrurs anor. Jag ska börja reda lite i dem, så gott det går.

Den första som kanske går att hitta en ana till är Kerstin Olofsdotter (d 1706) (Gift med Erik Jönsson Stålnacke). Det är ganska troligt att hon är dotter till Olof Nilsson från Piteå som det står följande om:Olof Nilsson. Inkom från Roknäs, Piteå. Brukssoldat, sedan brukskarl i Svappavaara.

Nästa fru i raden är Margareta Baltzarsdotter Thun (1670-) gift med Johan Ersson Stålnacke (och Thunarna jag skrivit om tidigare).

Hursom helst, Margareta var dotter till Mäster Baltzar Baltzarsson Thun som var Mästersmed och gårmakare, och hans fru Brita Karlsdotter (d 1690). Familjen tycks ha flyttat fram och tillbaka mellan Svappavara och Kengis.


Bosatt:från 1658 Kengis, Pajala sn.
Bosatt:mellan 1692 och 1698 Svappavaara, Jukkasjärvi sn. 1)
Bosatt:mellan 1699 och 1707 Kengis, Pajala sn. 1)


Om Baltzar Baltzarsson står det: Den 5 februari 1658 jämte fadern anställd som kopparsmed vid Kengis bruk. Mästersmed, gårmakare, i Svappavaara 1692-98, i Kengis 1699-1707.

Baltzar Baltzarsson var son till Mickel Arendsson Thun och Anna och bror till Dordi som jag skrivit om tidigare, vilket innebär att farmor och mormor var långväga släkt via detta.

Nästa fru i släktträdet är Margareta Olofsdotter Kyrö (1702-1787) som var gift med Abraham Johansson Stålnacke, och hennes anor hittar man i Vittangi.

Margareta var dotter till Kyrö Olof Henriksson (d före 1733) och Annika Olofsdotter (som överlevde sin man och gifte om sig). Olof Henrikssons föräldrar var Kyrö Henrik Mickelsson  (1632-1732 Pello Finland d Vittangi) "öfwer 100:de åhr" och Sigrid Nilsdotter (1632 från Lainio - 1719 Vittangi).

Om Kyrö Henrik Mickelsson står det följande:


(Kirjo Henrik Mickelsson) Nybyggare, gästgivare. Han anlade nybygget Vittangi 1674, och fick fribrev från knektutskrivning 1679. Har en notering om att Henrich M-son Kyrö i V-gi år 1684 hade 6 kor, 8 får och renar. (G. Hoppe, Geografica) Henric Mickelsson Kyrö, som slog sig ned 1674 i Wittangi och enligt handlingarna härbärgerade bruksfolk. (Tener, Ur Nr 6, Finnlands historia s.266): Att förutsättningarna för boskapsskötsel var goda vittnar uppgiften 1738 att han hade 19 kor. Längre fram kom hit även nybyggare från Tengeliös trakten i Övertorneå. (Tornedalica s.21 hänvisning till Tener s.261 s. hänv, Hoppe)
(På vintertinget i Jukkasjärvi 1679 upprättade kronbefallningsmannen Arendt Grape på förekommen anledning ett dokument, som syftade till att försvara Henrik Mickelsson Kyrös rättigheter gentemot soldatutskrivare, vilka vid denna tid reste runt i Lappmarken. Arendt Grape skriver också att Henrik Mickelsson Kyrö hade upptagit och uppodlat ängar och åkrar, samt inrättat ett gästgiveri för resande. Henrik Mickelsson Kyrös uppodling av markerna kring Vittangi hade 1696 sträckt sig så långt österut att han och husbonden i Kuoksu, Lars Olofsson Lodwijk, hamnade i konflikt om rättigheten att bruka de slåtterängar som låg mellan deras nybyggen. Rätten beslöt att Henrik Kyrö skulle bruka de övre ängarna, medan Lars Lodwijk skulle bruka de nedre. Omkring år 1720 skattade Henrik 6 rd, vilket gjorde hans nybygge till det största i Lappmarken vid den tidpunkten. På 1730-talet sådde han 3 tunnor korn och hade 19 kor , vilket allt sammantaget gjorde honom till en tämligen förmögen man Erik Johansson Kuoksu)


Det där med gästgiveri för bruksfolk ger en idé om hur dotterdottern kanske träffade sin man.

Även Kyrö Henrik Mickelssons far är känd: Kyrö Mickel Jönsson, även om siffrorna på denna sida inte adderar ihop till något vettigt. Han hade Saukooja gård i Övertorneå socken.

Mickels far hette Kyröläinen Jöns Olofsson, och om honom står det: Husbonde på Kyrö gård i Pello, Övertorneå sn, nämndeman i Övertorneå tingslag 1613. Bosatt: mellan 1583 och 1628 Pello, Övertorneå sn. mtl, Erik Johansson Kuoksu)

Jöns far var Birkarlen Olof Anundsson Kyrö: (Birkarl, husbonde på Kyrö gård. Bosatt: mellan 1551 och 1575 Pello, Övertorneå sn. Olof, som var vuxen 1539, övertog fädernegården 1551 och omnämns som birkarl 1559. Han var husbonde på Kyrö gård fram till 1575 varefter han försvinner ur längderna, antingen eftersom han avled eller också på grund av den fattigdom många hemman i Pello drabbades av vid denna tid genom hemmansklyvning missväxt och försäljning av birkarlsrättigheter. mtl, Erik Johansson Kuoksu)

Fadern till Olof hette Anund Anundsson: (Nämndeman, husbonde på Kyrö gård. Bosatt: mellan 1539 och 1549 Pello, Övertorneå sn. Han var husbonde på Kyrö gård från och med 1539, och hade då två vuxna söner boende hos sig. Han skattade 1543 för 4 spannland åker och 15 lass äng, varför han, tillsammans med den ungefär lika förmögne birkarlen Olof Olsson Kylli, var Pellos mest besuttne .
Han omnämns som nämndeman 1543 , men finns 1548 noterad i saköreslängden, varför han detta år måste ha dömts för något brott . Erik Johansson Kuoksu)

Nu får jag ta tag i fler Stålnackefruar i en ny post.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar