fredag 17 augusti 2012

53. Junosuando Stålnackar, och en Kopparsmedsmästare och en till kontorist

Nästa fru i trädet var också en Stålnacke (man får lust att skriva Stålnacka). Hon hette Gertrud Jöransdotter Stålnacke (1772-1821) och var gift med Abraham Olofsson Stålnacke (1775-1849).

Gertrud var född i Junosuando masugn och dog i Svappavara. Hon fick åtminstone 3 söner.

Gertruds föräldrar hette Jöran Eriksson Stålnacke (1737-1807) och Anna Johansdotter (1730-1811), och bägge föräldrarna tycks ha levt hela livet vid Junosuando masugn.

Jöran Erikssons föräldrar Erik Jöransson Stålnacke (1708-1771) född i Svappavara och död i Junosuando, samt Maria Samuelsdotter Mört (1698-1770).

Erik Jöranssons föräldrar var Jöran Eriksson Stålnacke (1682-1736) och Maria Johansdotter Spett (1685-1766), och bägge levde sina liv i Svappavara.

Med Jöran Erikssons föräldrar är vi tillbaka hos Erik Jönsson Stålnacke (1642-1723) och Kerstin Olofsdotter (1640-1706)

Abraham och Gertrud var alltså typ 5-männingar?

Genom Junosuando Stålnackarna är släkten släkt med ytterligare en familj Svappavara arbetare, familjen Spett.

Maria Johansdotter Spett (1685-1766) var dotter till Mäster Johan Jonasson Spett och Suzanna Baltzarsdotter Thun (vars far var Mäster Baltzar Mickelsson Thun). Suzanna var syster till Dordi och Baltzar som bägge finns i stamträdet som anfäder.

Mäster Johan Jonasson Spett var Kopparsmedsmästare och son till Jonas Jönsson Spett som det står följande om: Hammarsmed, gruvdräng..
Bosatt:mellan 1660 och 1663 Kengis, Pajala sn.
Bosatt:1665 Svappavaara, Jukkasjärvi sn.

Hammarsmed, gruvdräng, i Kengis 1660-63, i Svappavaara 1665.

Det visar sig att Jöran Eriksson Stålnacke (1682-1736) var en tämligen välbärgad karl:
Brukskarl vid Svappavaara kopparbruk. Han var förhållandevis välbärgad och fick 1707 överta borgaren Kristian Antillius marknadsstuga i Jukkasjärvi som ersättning för borgarens obetalda skulder. 1724 fick han böta 6 mark kmt. för ärekränkning.

På ett annat ställe står det följande om honom:
(Stålnacke Georg Ersson, Stålnacke Göran Eriksson) Brukskarl i Svappavaara. År 1724 anklagas Göran (då ca 42 år) för att ha kallat brukskarlen Kemi Olof Olsson för "häst-Olof", och hans hustru Spett Elisabet Johansdotter för hora. Under utredningen av fallet hävdar Göran Stålnacke att han hört av Lådvik Anders, att Elisabet Spett verkligen var en hora, men Anders tillbakavisar detta, och säger sig i stället "intet annat wetta med denne hustrun än ära och gott", samt att han en gång i tiden till och med friat till henne, men fått nej. För denna ärekränkning fick han böta 6 mark kmt. Göran var förhållandevis välbärgad och fick 1707 överta borgaren Antillius Kristians marknadsstuga i Jukkasjärvi som ersättning för borgarens obetalda skulder.
Barn födda i Svappavaara kopparbruk, Jukkasjärvi Stålnacke Erik Jöransson f. 1708 d. 1771- 6- 4 i Junosuando masugn Stålnacke Susanna Jöransdotter f. 1710 Vigsel 1735 i Jukkasjärvi med Mickel Baltzarsson f. 171? i Junosuando masugn, Pajala Brukskarl Barn Maria Mickelsdotter Stålnacke Pehr Jöransson f. 1715 Stålnacke Kerstin Jöransdotter f. 1717 d. 1798 Stålnacke Johan Jöransson f. 1720- 4-24 Stålnacke Margareta Jöransdotter f. 1725 Stålnacke Jöran Jöransson f. 1728- 2-25 d. 1799 


Erik Jöransson Stålnacke (1708-1771) var gift med Maria Samuelsdotter Mört (1698-1770).

Marias far var Mört Samuel Olsson (1650-1705) (född i Torneå stad och död i Junosuando masugn) och Gertrud Staffansdotter (död 1728).

Om Samuel står det mycket:Född: ca. 1650-1655 i Torneå stad, Finland
Död: mellan 1709 och 1711 Död senast 1705 (enl. mtl. 1705 "Sal Mörtz änka") i Junosuando masugn, Pajala. (Död 1707/11 ?)Noteringar Bruksskrivare vid Kengis bruk Han anses vara den förste, förutom samerna, som kände till den väldiga järnmalmsförekomsten i Kirunavaara Han skall ha fått vetskap om detta vid Jukkasjärvitinget 1696.
Omnämnd vid Torneå bergslags bruk: 1667-1669 vid Kengis Bruk, Pajala som kopparsmedsdräng .
1671-1675 Junosuando masugn, Pajala som bruksskrivare. Här omnämns också "Anders Olofsson Mört", troligen broder till Samuel;
1679 Kengis, Samüell Olsson;
1680-1681 Masüngen, Samüell Olsson, 1 piga;
1682-1687 Maasüngen, Samüel Olofsson Mörth;
1688 Masüngnen, Samüell Olofsson, 1 dotter, 1 piga;
1690-1692 Masüngnen Jonosoando, Samüel Olsson, 1 piga;
1694 Junosuando masugn, Bruksskrvare och 1 dotter;
1698-1702 Masüngnen bruksskrivaren och 1 hu;
1703 Jünosüando, Samüel Mörts hü., 1 Kn. hü;
1705 Jonusuando masugn, Sal Mörtz änka. Anders (Olofsson) Mört ävenledes noterad. Han noterad 1706 i do ss. "Kolaren Anders Mörtt".
1708 synes Anders ha en dotter "d. Aina". Anders omnämnd sista gången 1714;
1707 Jonüüswando Masügn, Samüel Mörts hu, inhyses betlenten Biellf.
I Swappawara nämns 1669 "Brükzskrifvaren Olof Olofsson Mört". Han är även upptagen i längden 1671. 1674 nämns "Olof Mörtt" i Swappawara som troligen är samma person. Denne Olof Olofsson Mört kan möjligen vara broder till Samuel Olofsson Mört i Masugnen.

Och även om hustrun Gertrud finns en del att berätta: Noteringar Gertrud framstår som en färgstark individ: 1711 anklagar hon sin renvakterska Heiva Ella Larsdotter , Ullatti Jöns Mickelssons hustru, för att under de två senaste åren ha bortfört två oraker (tvååriga renar), en renoxe, samt tre kalvar ur Gertruds renhjord. Ella Larsdotter Heiva döms till böter och kyrkoplikt, men i brist på pengar sätts hon i fängelse. 1712 erkänner hennes man Jöns Ullatti att han 1710 stulit en oxren värd 8 daler smt. ur Gertruds renhjord. Han får böter.
Enligt Katrin Öhgren har Samuel f ö även en dotter Agneta, men om vilken inget mer verkar vara känt än namnet.
Heiva Ella Larsdotter som det berättas om är en anmoder till farfar som jag skrivit om tidigare.

Mört Samuel Olssons far hette Mört Olof Henriksson k. 1650-83. Borgare och handlande i Torneå stad (mtl)
Olof Henrikssons far hette Mört Henrik Mickelsson och det står följande: Mört från Korpikylä k. 1613-45, birkarl, antagligen nämndeman och (1616-1645) husbonde på gården Vanhatalo i Korpikylä Han deltog i rättsskipningen i Lappmarken


-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Och slutligen ska vi se om vi kan få något napp när det gäller Anna Johansdotter (1730-1811) ... men nej, kyrkoböckerna är i dåligt skick så det ska mycket tur till för att få det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar