fredag 17 augusti 2012

54. Lovisa Markusdotters anor och en flykting från Klubbekriget

Och så sista Stålnackehustrun innan vi går över på farmor mormors sida.

Och då handlar det om Lovisa (Lisa) Markusdotter (1796-1863) som var gift med Olof Abrahamsson Stålnacke (1803-1879). Lovisa kom från Gällivare enligt mina anteckningar.

Föräldrarna var Keppo Marcus Olsson och Maria Henriksdotter från Moskojärvi. Husbonde på gården Moskojärvi N:o 1 på 3/16 mtl i Moskojärvi, Gällivare sn. Han inkom till Gällivare sn. från Lainio 1785.

Moskojärvisidan hittar man i varje fall familjen: Sedan har ytterligare en nybyggare kommit till Moskojärvi. Hans namn är Marcus Olsson(Olofsson)f.1764, anges vara nybyggare med sin hustru Maria Hendriksdotter f.1765. Varifrån Marcus kommer finns det inga uppgifter på men hustrun Maria var ifrån Keppovuoma(Auvakko) och hennes farfar var Mickel Hindersson nybyggare i Keppovuoma, alltså Hindrik och Karl Hinderssons bror. Marcus och Maria är gift 1794, och de har fem barn, ja egentligen bara fyra för äldste den sonen Lars f. 1787 uppges vara Marias sedan tidigare. Deras gemensamma barn var Maria f.1794, Lovisa f.1797, som senare flyttar år 1814, Henrik f.1804 och Anna Greta f.1809

Alltså, ett lite annat år på Lovisa, men i övrigt rätt.

Här står det lite mer om Keppovuoma.

Marias far måste alltså vara Hindrik Mickelsson (f 1724) och hennes mor Lovisa (f 1730). Hennes farfar är alltså Mickel Hindersson (1692-1767). Om Mickel Hindersson (Vittangi) står det: Nybyggare, skogssame och kyrkvärd i Keppovuoma. 

Alltså en till gren av samiskt ursprung.

denna sida framkommer vilka Mickel Hinderssons (1692-1767) föräldrar var, och de var Henrik Mickelsson Kyrö (- 1732) och Sigrid Nilsdotter. Henrik Mickelsson Kyrö fanns med i post 51 då han var gästgivare i Vittangi och morfar till Margareta Olofsdotter Kyrö.

(Farfars farmors morfar till Olof Abrahamsson Stålnacke (f. 1803) är alltså samma person som mormors farfars far - Krångligt - ja något.)

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Marcus Olofssons (1764-1812) far är av allt att döma Olof Olsson Kemiläinen (1714-1776) och hans mor Margit Marcusdotter Keinusoando (f 1729). Om Olof stå det på sidan jag länkat till: Husbonde på gården Lainio nr. 8 på 5/32 mtl. i Lainio, Jukkasjärvi sn. Han tvistade 1756 med brodern Hans om rätten til fädernegården. Efter hans död övertog svågern Henrik Olofsson Nykäinen gården. Släkten Kemiläinens gård är identisk med nuvarande Ylipää gård i Lainio. Systersonen Henrik Mårtensson (Martti) utsågs 1780 till förmyndare för Olofs omyndiga barn [dombok].

Olof Olssons far och mor var Olof Nilsson Kemiläinen (f före 1699 d efter 1735) och Ingrid Olofsdotter (1694 - efter 1735) Om Olof Nilsson står detNybyggare i Lainio, Jukkasjärvi sn, 1707-65. Han hade 1738 en tunnas utsäde och 6 kor. 1765 skattade han 5 daler, vilket var den näst högsta skatten i Jukkasjärvi sn. 1734 kallas han i domboken uppsyningsman, men vad han hade uppsyn över är inte känt.

Olof Nilssons far var Nils Eriksson Kemiläinen om vilken det står: nämnd 1684-93. Sannolikt invandrad från Kemi sn. i Finland. Nybyggare i Lainio [mtl]

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Marcus Olofssons mor Margit Marcusdotter Keinusoando (f 1729 i Keinosuando) var dotter till Markus Henriksson Keinosuando (1705-1740) och Brita Larsdotter Ullati. Margit Hon flyttade till Moskojärvi, Gällivare sn. tillsammans med sonen Markus år 1785.

Markus Henriksson Keinosuando (1705-1740), var son till Henrik Ersson Lodwik (1659-) och Margareta Mickelsdotter. Om Markus Henriksson står det: Nybyggare i Keinosuando. Han övertog faderns gård i Keinosuando, trots att han var den yngste sonen. Anders Hackzell skriver 1738 följande om Keinosuando nybygge:
"Keinoswando ligger äfwen wid Wättasjocki och hafwer till Åbo Markus Hindrichsson, är belägit norrut ifrån Ulati 3 mil, Wäster gränsar den til Luleå Lappmarcks rå 3 mil, nottur till Lappen Hindrich Muskojerfwi 4 mil, har i utsäde 1 1/4 t: Lerjord och kan föda 9 kor af Myrängar och Starrhöö. "Han var en väl ansedd man som omnämns som fadder och förmyndare för faderlösa barn.

Henrik Ersson Lodwik (1659-) var gift med Margareta Mickelsdotter. Henriks far var Erik Nilsson Lovikka som även var förfader till min morfar. Om Henrik står det: Nybyggare i Keinosuando, Gällivare sn. 1692, nämndeman i Jukkasjärvi tingslag 1702-20.
Han övertog 1694 eller 1695 Per Perssons öde nybygge i Keinosuando, och blev nämndeman 1711. Han omtalas ofta i domböcker och andra handlingar från 1700-talets första fjärdedel, och han verkar ha varit väl ansedd i församlingen.År 1724, samma år som han dog, tvistade han med Nils Johansson Keisari i Vettasjärvi och dennes son Johan om fiskerätten i Vettasjärvi. Henrik Eriksson Lodvik hävdade att Vettasjärvi var en allmänning, och att han därför kunde fiska där efter eget tycke. Han synes också ha gjort skada på Nils Keisaris fiskeverktyg. Jöns Mickelsson Sagare i Piilijärvi och invånarna i Parakka intygade att Vettasjärvi, och markerna där omkring, tillhörde släkten Keisari, varför rätten beslutade, att Henrik Eriksson Lodvik enbart skulle fiska i den del av Vettasjärvi där hans hustru innehade fiskerätten

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Ett litet skutt tillbaka till Brita Larsdotter Ullatti, som var dotter till Lars Mickelsson Ullatti (1665-1735) och Britta Joakimsdotter (Jocksdotter) (-1734).

Lars Mickelsson Ullatti var nybyggare och född 1665 och mellan 1712 och 1724 bodde han i Moskovuoma. Om honom står det:Nybyggare i Moskuvuoma, Ullatti, Gällivare sn.
Han skall ha blivit anklagad för dråp, men frikänts.


Lars Mickelssons föräldrar var Mickel Grelsson Ullatti (-1721) och Karin Larsdotter (-1716). Mickel Grelsson var nybyggare och nämndeman. Nybyggare i Ullatti, Gällivare sn., nämndeman i Jukkasjärvi tingslag 1700-1702  Det faktum att fru Karin dog 1716 gör att jag gärna skulle vilja kolla om hon var en av dem som mördades av ryssarna som härjade, eller om hon dog av någon annan orsak?

Mickel Grelssons far hette Grels Tomasson (Jatko) och var Nybyggare:
Bosatt: mellan 1621 och 1660 Tärendö, Pajala sn. 
Husbonde på Jatko gård i Tärendö. Han var sannolikt född i Savolaks, och skall enligt sägen i ungdomen ha deltagit i Klubbekriget. På sin dödsbädd sålde han sin häst, sina kor och sin kittel för att kunna betala sina skulder.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-
Britta Joakimsdotter (Jocksdotter) (-1734) är givetvis från en välbekant familj, nämligen Joakim Jock Mickelsson (-1709) och Malin Matsdotter Narkaus.

Jock är släkt på flera vis, alltså både med min farmor, med min mormor och med min morfar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar