lördag 18 augusti 2012

58. Fängelsedagar för barn, och en rörig familj

Lars Olofsson Kuoksu (1791-1876) skrev jag om i förra inlägget, och vars första äktenskap var med vår anmor Metsuna. Jag fortsätter beskrivningen från Erik Kuoksus släktträd.

Lars Olofssons far hette Olof Larsson Kuoksu-Merasjärvi (f 1758-1838) och hans mor hette Marget Johansdotter Kemi (1762-1838). Tillsammans hade paret 7 barn, varav Lars var den äldsta. Olof var Åbo, kolare och nybyggare.

Erik skriver om Olof: Han flyttade till Kuoksu med sina föräldrar och syskon under första halvan av 1760-talet, och tillbringade av allt att döma sin ungdom där. Som yngre son i familjen kunde han inte hoppas på att ärva någon jord efter sin far, så efter att ha bott ett par år i Kuoksu med sin familj, flyttade han vid 1790-talets början till Jukkasjärvi, och inhystes hos sin svärfar, klockaren Johan Henriksson Kemi.
Han kallas 1792 "lösekarl", varför han detta år ännu var utan gård eller tjänst, men 1799 blev han kolare i Kengisverken, med Merasjärvi som boplats. Under tiden i Merasjärvi bodde han och hans familj i en enkel koja, och han försörjde sig främst som jägare och fiskare. Då Kengis bruks ägare Olof Ekström gått i Konkurs 1808 blev läget för Olof Larsson Merasjärvi, som han nu kallades, och hans familj plötsligt osäker.År 1813 flyttade hans styvson Olof Olsson Torneus till Kurravaara, tätt följd av styvfadern, och den före detta arbetsgivaren Olof Ekström. I Kurravaara kom Olof Larsson Merasjärvi att bli en av de första i församlingen att odla potatis; antagligen på Olof Ekströms förslag Kolare och åbo i Merasjärvi, sedan nybyggare i Kurravaara. Han kallades ”Meras-Olli”.


Här blir det rörigt för mig. Hur kunde han ha styvsöner och hur kunde styvsönernas far leva? (Skilsmässor var inte precis vanliga på denna tiden).

Får googla vidare och se om jag kan fatta något mer av detta. På denna sida framgår det att han skulle ha haft två äktenskap, men ingen av fruarna anges.

Räddningen tyck bli Erik Kuoksus långa skrift om sin släkt, som jag klipper ur: Olof Larsson Kuoksu – Merasjärvi (Från tabell 7). *1758 i Junosuando, †1838 24/3 i Kurravaara. 
Åbo  Merasjärvi,  sedan  bosatt  Kurravaara.  Han  kallades  sedan  han  slagit  sig  ned  Merasjärvi 
ʺMeras‐Olliʺ. 
Bosatt  Jukkasjärvi,  Jukkasjärvi  sn  1788‐90,  Kuoksu  1791,  åter  Jukkasjärvi  1792,  samt  i 
Kuoksu  1793‐99.  Vid  tinget  Jukkasjärvi  1788  uppgav  pigan  Brita  Matsdotter  Kurravaara  att 
Olof  Larsson  Kuoksu  var  far  till  den  utomäktenskaplige  son  vid  namn  Johan  hon  fött  år  1787. 
Olof  nekade  och  ålades  att  innan  nästa  ting  svära  sig  fri  från  anklagelsen.  Vid  tinget  året  därpå 
framkom att Olof inte hade kunnat svära sig fri, varför han dömdes till 14 dagars fängelse, samt 
att fram till dess barnet blivit vuxet årligen ge Brita ett bidrag på 1 riksdaler.71 
24
Olof  erlade  1791  10/2  skilling  kyrkoböter  för  att  ha  deltagit  en  ʺoloflig  sammankomst 
under  Aftonsången  om  Sång  Söndagenʺ.72  Vid  tinget  Jukkasjärvi  1792  inkallades  han  och  ett 
antal  andra  ʺlösa  karlarʺ  av  kronolänsman  Anders  Björnström,  som  krävde  att  de  måste  taga 
ʺordentelig  Årstjenst,  uptaga  Nybyggen  eller  ock  flytta  ned  på  landetʺ  för  att  där  ʺfödan 
förtjenaʺ.  Olof  sade  sig  vara  inhyst  hos  sin  svärfar  klockaren  Jukkasjärvi,  varför  han  ålades  att 
till  nästa  ting  ta  tjänst  eller  anlägga  ett  nybygge.  Det  gjorde  han  nu  inte  –  något  som  inte  synes 
ha fått några som helst konsekvenser.73  
1799  blev  han  åbo  på  nybygget  Merasjärvi,  som  ägdes  av  Kengis  bruk.  Under  tiden  Meras‐ 
järvi  lär  han  främst  ha  försörjt  sig  som  jägare  och  fiskare.  Då  Kengis  bruks  ägare  Olof  Ekström 
gått  Konkurs  1808  blev  Olof  Larsson  Merasjärvis  (som  han  nu  kallades)  och  hans  familjs  ställ‐ 
ning  plötsligt  osäker  och  1813  flyttade  hans  styvson  Olof  Olsson  Torneus  (tabell  186)  till  Kurra‐ 
vaara,  tätt  följd  av  styvfadern  och  dennes  före  detta  arbetsgivare  Olof  Ekström.  Kurravaara 
kom Olof Larsson Merasjärvi att bli en av de första i församlingen att odla potatis; antagligen på 
Olof Ekströms initiativ. 
–  Gift  1790  6/4  med  Marget  Johansdotter  Kemi,  *1762,  †1826  8/10,  dotter  till  klockaren,  vice 
kronolänsmannen  och  nybyggaren  Johan  Hindersson  Kemi  (Kemill)  och  Brita  Johansdotter 
Spett i Jukkasjärvi.  
Enligt  saköreslängden  domboken  för  Jukkasjärvi  tingslag  1785  sakfälldes  Margareta  Johans‐ 
dotter för enfalt  hor  till 40  daler  silvermynt,  vilket  motsvarade 13  riksdaler  och 16  skilling,  samt 
att  ge  32  skilling  till  Jukkasjärvi  kyrka.  Då  hon  saknade  pengar  pliktade  hon  med  12  dygns 
fängelse.  Enligt  1787  års  saköreslängd  fick  hon  för  andra  resan  lönskaläge  plikta  med  14  dagars 
fängelse, samt undergå enskild skrift och ge 32 skilling till Jukkasjärvi kyrka. 
Vid  tinget  Jukkasjärvi  1790  tilltalade  kronolänsman  Anders  Björnström  Margareta  Johans‐ 
dotter  för  tredje  resan  lönskaläge,  sedan  hon  november  1789  fött  ett  oäkta  flickebarn,  som 
ännu  levde.  Margareta  angav  att  barnet  var  avlat  under  äktenskapslöfte,  och  att  fader  var  den 
med  henne  obesläktade  Olof  Larsson  Kuoksu.  Olof  medgav  sitt  äktenskapslöfte,  varför  de  av 
tingsrätten  ålades  att  gifta  sig,  samt  att  till  ge  daler  silvermynt,  vilket  motsvarade  riksdaler 
och 32 skilling, till Jukkasjärvi kyrka för otidigt sängalag.74 OK, nu ska jag försöka förstå mig på familjen. Olof fick utanför äktenskapet ett barn med Brita som hette Johan.

Hans sedemera blivande fru, Marget, hade två barn före äktenskapet (som inte var Olofs) och som det verkar med olika fäder. (Dessa kallas styvbarn, och det måste ha varit enas pappa som dök upp).

Marget fick sen ett barn utom äktenskapet med Olof som dog tidigt.

Tillsammans inom äktenskapet verkar Olof och Marget ha fått sex barn.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Om man besinnar denna röriga familjesituation, så kanske det inte var helt oväntat att Metsunas far var lite bekymrad över dotterns förälskelse i sonen från ovanstående familj.

Det hade varit spännande att se bilder på Olof och Marget, för jag föreställer mig att bägge borde ha varit ovanligt snygga, med sina tämligen vidlyftiga kärleksliv.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar