lördag 18 augusti 2012

62. Margets vilda liv

En färgstark kvinnofigur i släkten är utan vidare Marget Johansdotter Kemi (f 1762 vigd 1790).

Marget var dotter till klockaren, vice kronolänsmannen och nybyggaren Johan Hindersson Kemi och Brita Johansdotter Spett i Jukkasjärvi.

Man får en känsla av att hon var en synnerligen uppstudsig ung dam. På grund av sina karlaffärer hamnade hon tre gånger inför tinget:Enligt  saköreslängden  domboken  för  Jukkasjärvi  tingslag  1785  sakfälldes  Margareta  Johansdotter för enfalt  hor  till 40  daler  silvermynt,  vilket  motsvarade 13  riksdaler  och 16  skilling,  samt  att  ge  32  skilling  till  Jukkasjärvi  kyrka.  Då  hon  saknade  pengar  pliktade  hon  med  12  dygns fängelse.  Enligt  1787  års  saköreslängd  fick  hon  för  andra  resan  lönskaläge  plikta  med  14 dagars fängelse, samt undergå enskild skrift och ge 32 skilling till Jukkasjärvi kyrka. 
Vid  tinget  Jukkasjärvi  1790  tilltalade  kronolänsman  Anders  Björnström  Margareta  Johansdotter  för  tredje  resan  lönskaläge,  sedan  hon  november  1789  fött  ett  oäkta  flickebarn,  som ännu  levde.  Margareta  angav  att  barnet  var  avlat  under  äktenskapslöfte,  och  att  fader  var  den med  henne  obesläktade  Olof  Larsson  Kuoksu.  Olof  medgav  sitt  äktenskapslöfte,  varför  de  av tingsrätten  ålades  att  gifta  sig,  samt  att  till  ge  daler  silvermynt,  vilket  motsvarade 1  riksdaler och 32 skilling, till Jukkasjärvi kyrka för otidigt sängalag.74 

Alltså, som 22 åring får hon sitt första oäkta barn, som 24 åring sitt andra. Far, åtminstone till andre sonen var Olof Eriksson Rautio - Torneus. Som 27-åring får hon sitt tredje barn, en dotter, med Olof Larsson Kuoksu, men honom har hon avkrävt äktenskapslöfte. Och de blir också tvingade att gifta sig av kyrkan.

Olof Larssons två år äldre bror är ett under av dygd och ärver hela gården av fadern, och bygger där upp en ansenlig rikedom, medan Olof verkar vara släktens svarta får.

Året efter det han gift sig med Margit får han böta för:  att  ha  deltagit  en  ʺoloflig  sammankomst 
under  Aftonsången  om  Sång  Söndagenʺ

1792 får han order av länsman vid tinget i Jukkasjärvi:  han  och  ett 
antal  andra  ʺlösa  karlarʺ  av  kronolänsman  Anders  Björnström,  som  krävde  att  de  måste  taga ʺordentelig  Årstjenst,  uptaga  Nybyggen  eller  ock  flytta  ned  på  landetʺ  för  att  där  ʺfödan förtjenaʺ.  Olof  sade  sig  vara  inhyst  hos  sin  svärfar  klockaren  Jukkasjärvi,  varför  han  ålades  att  till  nästa  ting  ta  tjänst  eller  anlägga  ett  nybygge.  Det  gjorde  han  nu  inte  –  något  som  inte  synes ha fått några som helst konsekvenser

1799 har han i alla fall ett nybygge, men verkar mest försörja sig på jakt och fiske.

1813 flyttar plötsligt Margets son med Torneus, samt Olof Torneus själv hem till Olof och Marget. (Och dessutom förre arbetsgivaren). Detta gör ju att man undrar om hon möjligen haft lite relation till honom också under årens lopp? Barnen i familjen har lite omväxlande Torneus och Kurravara till efternamn, så det verkar som Marget (faktiskt) öppet levt i ett förhållande med bägge männen samtidigt.

Det hela gör att man blir rejält nyfiken på vem Olof Torneus var egentligen och vad vi kan få veta om honom? Men nej, det verkar inte bli något jättenapp där. Han verkar i varje fall ha varit gift med en annan kvinna, med vilken han har barn 1789-1805.

Ska man tolka det hela romantiskt så skulle man kunna tänka sig att Marget blir olycklig när han ska ha barn med en annan, och gifter sig motvilligt med Olof Larsson.  Hon träffar ändå Olof Torneus och får barn med honom 1798 och 1802, mitt under hans äktenskap (detta givet att efternamnen på barnen stämmer). Efter 1805 någon gång får Torneus fru nog av maken och han flyttar hem till Olof och Marget på allvar.

Nu något om Margets föräldrar. Pappa hette Johan Hindersson Kemi (1735 - ?) och mamma hette Brita Johansdotter Spett. Om Johan står det: Klockare från och med senast 1764, vice kronolänsman under 1780-talet, bosatt i Jukkasjärvi, Jukkasjärvi sn. Han arrenderade av Jukkasjärvi prästbord 7 skälsland åker, samt äng till 3 kor.

Det kan inte ha varit lätt att vara länsman med en så vild dotter som var uppe i tinget ideligen. Jag gissar att Margets vilda liv påverkade familjen även på annat sätt. Hennes tre bröder byter exempelvis samtliga namn under 1790-talet, till Lindmark, Häggroth och Fjällborg.

Jag skrev tidigare om utifall att Marget var väldigt snygg? Jag gissar att hon faktiskt var det. Hennes far Johan var son till Henrik Matsson Kemiläinen (f ca 1700) och Sofia Nilsdotter Servio, och familjen Servio hade rykte om sig att vara snygga om jag inte minns fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar