onsdag 8 augusti 2012

Litet mellanspel

Jag ska snart skriva vidare, men jag ska bara sticka emellan med två små funderingar.

Den första, att när jag går igenom släkten på detta viset, tycks det ha varit vanligt att männen var yngre än sina fruar. Man kan ju ha lite olika hypoteser om varför man gjorde på det viset, en kan vara att det var mansbrist beroende på krig, en annan, att det kanske minskade storleken på familjerna om frun var lite äldre, en tredje, att chansen att ärva något via frun kanske ökade om frun (och hennes föräldrar) var äldre än maken.

... uppskattar tankar om dessa teorier?

Det andra, tycks vara att det var vanligt att familjer med ett finskspråkigt ursprung la till gårdsnamnet som tillnamn, medan det inte verkar vara så för svenskspråkiga familjer?

... Någon som eventuellt kan bekräfta denna iakttagelse?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar