fredag 10 augusti 2012

Nytt mellanspel

Det tycks ha funnits många namntraditioner parallellt. En var att man bara hade -son / -dotter namn, en att man la till gårdsnamn (ex. Ero) och en att man la till Bynamnet ill namnet. Lainio Olof Hansson (ex).

I något fall har -son namn övergått till efternamn. Folk kan ha soldatnamn (Quist), eller också kan man ha namn som anknyter till en ort, men som är förändrat (ex. Burman).

I något fall har man ett mer "modernt" efternamn, som Lindberg (detta trots att någon Lind sällan skådats i Norrbotten).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar