måndag 6 augusti 2012

11. Sofia Ivarsdotters anor

Sofia Ivarsdotter föddes (cirka 1690) och dog i Landsjärv i november 1759. Födelsegården ska ha varit Landsjärv 3.

Hennes man Pär Thomasson ska ha varit född i Narken och döpts av brukspredikanten Michael Constenius i samband med julfiranden 1694. 1736 bor han i alla fall i Landsjärv och han dör  1755 av håll och stygn. Tillsammans får Sofia och Pär minst sex barn, varav en son dör som mycket späd och hans bror som föds året därpå får överta hans namn, Pär. Den något äldre brodern, Thomas är det som är nästa anfader på väg mot oss. Systrarna heter Karin, Kirstin och Sofia.

Sofia Ivarsdotters föräldrar hette Ifvar Jockson och Kerstin (Christina) Giöstasdotter. Om dessa finns skrivet: Ifwar Jåcksson läser på finska Men hustrun läser på svänska

I ovanstående länk finns också skrivet var beskrivs i ett häradstingsprotokoll som en liderlig person med åtskilligt på samvetet. Bl. a. var Ivar anklagad för att ha begått våldtäckt mot sin styvdotter. Hur han klarade sig undan denna dom har inte kunnat utforskas.

Vem denna styvdotter skulle vara vet jag inte?

Föräldrarna till Ifvar Jockson var Joakim Mickelsson (1625-1709) i Jockfall och Malin Mattsdotter (1630-1705).


Den förste nybyggaren vid Jockfallet (som också fick sitt namn efter honom). Nämns första gången i mantalslängden 1656 som "Joackim Michelsson" med hustru. Nybygget räknades till Narken fram till 1675 och från 1678 kallades det Kengis. [3]

"Kengis" betyder stor, ofarbar fors. [4]


Lite mer om Joakim från Viltok-sidan:


Jochim Mickelsson född möjligen 1622 I Jockfall Överkalix (vissa källor säger att han föddes 1635 i Savolaksa i Finland) död 1702 i Jockfall Överkalix. (Jochim Mickelsson, Jokk Mickelsson, Joachim Mickelsson, "Joc") Brukskarl i Kengis, Överkalix (byn heter nu Jock), sedan nybyggare i Jokk (Narken) 1668. Omnämnd 1680 Nämnd i husförhörslängd 1697 i Jock som fadren Jåck Mickelsson. Jock skiljdes formellt från Narken 1784. Trots att Jochim Mickelsson enligt egen uppfattning upptagit ett hemman "af willande skogh och ödemark" var forsen som fiskeplats exploaterad långt tidigare. Enligt resolutionen, som är daterad 1680- 7-13, hade Jockim redan bott 12 år på platsen. Källmaterialet om denne förste Jock är förvånansvärt väl bevarat i byarkivet. Hans avräkningslängd för kronouppbörderna under 1680-talet är nästan helt intakt liksom också resolutionerna efter hans upprepade besvär om fiskerätten under fallet. Bland boskapen fanns: en häst om 17 eller 18 år, ett gammalt sto, 12 kor, 4 st kvigor, 1 oxe, 8 st får. Enligt inventarieförteckningen hade Jock sju barn.
Om Jockim Mickelsson, se Hederyd, Olof, Överkalix historia. D.1 (1982), s.161; även: NSD 1969-01-11 Hederyd, Olof, "Människor och händelser kring sju hemman och en fors : Jocks by är 300 år".


Och ytterligare lite mer:

1668 tog han upp sitt hemman "af willande skogh".
Tillerkändes äganderätten av landshövdingen år 1680.
1679 anklagdes han inför tinget för att ha färdärvat kronolaxfisket vid Jockfallet genom "olaga brännande i berget".
År 1680 instämde fader "finn Jock Mikaelsson" Carl Jönsson på Heden för att denne beskyllt sonen Jock för stöld av mat samt för att ha misshandlat honom. Jock Jocksson som då var pojke (åldern finns Inte angiven) hade först fasttagits på vägen, beskyllts för matstöld och sedan med ett rep bakbundits samt bunden om halsen och höjts en bit över marken för att få honom att erkänna. Detta hade pojken dock icke gjort.
Blev grundaren till byn Jock. Under 1600-talet hette gården Narken och senare Kengis(= ofarbar fors).

Jocks fru hette Malin Mattsdotter Finne Tillsammans med maken verkar de ha haft åtminstone sex barn.

Om hennes far, Mats Matsson Finne (Mämmi) finns följande info:

Mats Matsson Mämmi – Finne – Narkaus – Taavola, nämnd 1621-37. Landsknekt 1621, sedan husbonde på Taavola gård i Narken, Överkalix sn [LAH, jordebok, mtl.].
Om honom skriver Jouko Vahtola i "Tornedalens historia", del 1, sid. 228 [Tornedalskommunernas historiebokskommitté 1991]:
"Vidare kan det nämnas att Mats Mämmi (Matts Mäm 1620, Matz Mämmä 1622), som grundade Mämmilä hemman i Turtola, för första gången kom in i skattelängden år 1620. Han kom tydligen till Tornedalen från den närliggande Kemi älvdal, där han dock inte trivdes länge. Han måste också ha kommit norrut från Rautalampi, den enda platsen med detta sällsynta släktnamn."
Enl. Wahlberg ligger Mämmilä på nuv. finska sidan om älven.
Har grundat Vanhatalo hemman i Narken (Narkaus)."
Landsknekt 1621,
Nybyggare Narken 1637,
Skattskriven Narken 1642-1654
Turtola (nu: Svanstein) ligger i egentliga tornedalska området.

Mats Matssons far sägs vara följande:

Mats Matsson Finne var son till Mats (Larsson) Mämmi i Turtola. Mats Larsson Pynnöi-Mämmi. d. 1634. Han inkom till Tornedalen i samband med kyrkbygget i Enontekis 1607, och anlade sedan gården Mämmilä i Turtola. Han kom enligt traditionen från Rautalampi i Savolaks. 

Joakim Mickelsson är förfader på både mormors och morfars sida, genom barnen Ifvar (mormors sida), Joakim (morfars sida). Av denna anledning är Mämmiläs också förfäder till både mormor och morfar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar