torsdag 13 september 2012

79 Den charmerande tullinspektören och kungadottern

Denna bloggpost blir lite som en saga, för på sätt och vis är det en lite märkvärdig och besynnerlig historia, berättelsen om Carl Gustaf Ludvig Kjellberg. Carl var en stilig man med kvinnotycke, och han tvekade inte många sekunder över att förföra kvinnor. Därför fick han många många barn med många många kvinnor innan han tillslut gifte sig, och då inte med vem som helst.

Carl Gustaf Ludvig Kjellberg var född i Halmstad, 22 oktober 1805, enligt AMs anteckningar, men jag hittar honom i verkligheten den 22 augusti 1805. Carl Gustaf Ludvig är född på Övraby vid Sperlingsholm. Familjehistorien har gjort gällande att han skulle vara oäkta son till Henning Gustaf Wrangel, (f. 1780) som senare blev ägare till Sperlingsholm. I födelseboken står han antecknad som son till trädgårdsmästaren Martin Malmström och Bengta Tillgren.

Det remarkabla är de faddrar som den påstådda trädgårdsmästarsonen Carl Gustaf Ludvig fick, det var inget mindre än både Baron Wrangel, Grevinnan Wrangel, ytterligare en Wrangel och några andra mer eller mindre läsliga, men mycket adliga namn.Den gode Henning Gustaf Wrangel bar omdömet:
"Han gjorde sig känd genom sina kärleksäfventyr, sitt häftiga lynne och sina dueller"
Och han lär även ha skrivit om sina kärleksäventyr i sin dagbok.

Man kan ju notera att pojken fick heta "Gustaf" som ju kan uppfattas som en liten blinkning till den unge fadern som av allt att döma varit på äventyr. Bara några år senare gifter sig Henning med en adelsfröken, så det var förmodligen angeläget att den som av allt att döma var en son, snarast fick växa upp någon annanstans. Det är ont om husförhörslängder just i Övraby, så det går tyvärr inte att följa Carl Gustaf Ludvigs, Bengta Tillgren och Martin Malmströms vidare liv i Övraby.

Carl Gustaf hamnade i varje fall hos en man som sägs vara hans morbror, nämligen Carl Henrik Kjellberg, som var trädgårdsmästare på Sörbytorp i närheten av Hässleholm. Inte heller i Sörby är det någon vidare reda på husförhörslängden, utan den börjar år 1821, då Carl Gustaf Ludvig alltså var cirka 16 år. Dessutom är Sörbys husförhörslängd ovanligt rörig, troligen beroende på att det fanns mycket statare, och att folk byttes ut i hög fart.

Jag har helt enkelt svårt att hitta Carl Gustaf i Sörby. Inte heller har jag hittat Carl Gustaf i Finja, där hans första barn, sonen Petter Carlsson Kjellberg föddes 1828.

År 1828 flyttade istället CG Kjellberg in i hus 391 i Karlshamn som trädgårdsmästare, alltså i huset där Ulrika Lundbergs familj bodde. Det står att han kom från Sörby, även om jag inte riktigt hittat honom där. Uppenbarligen blev det en romans mellan husets dotter och den 23-årige trädgårdsmästaren.

Efter två år blev Ulrika Lundberg med barn och åkte bort till Färelöv och födde sin dotter, men rätt snart tar hon dottern till sig och bor i hus 391, och år 1837 består familjen av hennes mor, änkefru Eva Elisabeth Lundberg född Kopp, och systern Cecilia Maria och dessa bägge kvinnor dog år 36 och år 39. Dottern heter Josefine Leontine Amanda Kjellberg (och var uppenbarligen erkänd av sin far eftersom just efternamnet Kjellberg står i husförhörslängden). Josefine var född 2/9 1830, och hon blev med tiden en berömd författarinna under namnet "Lea". Ulrika lever ensam med Josefine på en ny adress, och med tiden gifter sig Lea och blir känd och populär som Lea Wettergrund.

Under tiden i Karlshamn utbildar sig eller praktiserar CG, och blir Tullinspektör.

Den adress den nye Tullinspektören CG Kjellberg bor på år 1837, när han flyttar till Stockholm är nr 69, vilket visar sig vara Stadshuset i Karlshamn.

Carl Gustaf Kjellberg var Tullinspektör och kom till Stockholm där han bosatte sig på Långholmen, och bodde där sådär 14-15 år. Till Stockholm kom han från Karlshamn som framgår i inflyttningslängden 1838-1840 i Maria Magdalena. I anmärkningarna står det att han har en oäkta son med en mamsell Lundberg.

Carl Gustaf Ludvig bosätter sig på Långholmen och jobbar som tullinspektör. I huset finns ett antal pigor och hushållerskor som passerar revy.

(Nu kan det hända att jag missar några av Carl Gustaf Ludvigs damer, men här är i alla fall några som är säkert kända.)

Tillsammans med Christina Charlotta Widlund (som arbetade som piga i huset på Långholmen) fick han sonen Frans Gustaf Isidor Kjellberg (1841-1895) som blev mekaniker och senare en känd radikal tidningsman, och hans liv är väl värt att studera. Christina Charlotta flyttade dock rätt snart.

Istället levde han med Johanna Stenborg som är hans hushållerska (det finns pigor i huset också). År 1843 föds dottern Mathilda Gustava, år 1844 föds Selma Gunilla (som en tid bor hos Petter Carlsson Kjellberg), och 1845 föds Rosalie Augusta. Samtliga är förtecknade i böckerna över oäkta barn i Maria Magdalena. År 1847-48 verkar Johanna ha flyttat. Barnen flyttar in och bor hos Carl Gustaf Ludvig.

År 1851-52 blir Carl Gustaf Ludvig sambo med den fortfarande gifta friherrinnan Maria Elisabeth Cederström (f 18/12 1817). Maria har med sig sina två barn med friherren Alfons Cederström, barnen Polychron Maximillian (f 1843) och Ebba Emanuella (f 1847).


(Henrietta Koskull)

Maria Elisabeth hette Malm som ogift och var utomäktenskaplig dotter till kung Karl XIV Johan Bernadotte (1763-1844) och Henrietta Mariana Charlotta Koskull (1785-1841), som var känd för att även ha varit älskarinna åt Karl XIII. Hon var för övrigt känd för att vara musiker och harpist.

Alfons dör år 1852 och 1854 så gifter sig Tullinspektören med kungadottern.

År 1855 får Carl Gustaf Ludvig och Maria Elisabeth sonen Paul Fredrik, och år 1856 får de sonen Bror Knut (jag tror detta barn dör tämligen snabbt).

1858 flyttar familjen till Hedvig Eleonora.

Här kommer en period i Södertälje. Man får nog utgå från att Carl Gustaf Ludvigs äktenskap är stormigt och på upphällningen.

År 1862-65 finns Carl Gustaf på Dalarö tillsammans med den 17-åriga dottern Rosalie Augusta (som flyttat in från Stockholm 9/11 1862) i tullhuset på Dalarö. Han har flyttat dit från Södertälje samma datum. Det finns några pigor i hushållet. Rosalie läser berömligt och flyttar till Stockholm 1868, när hon är 23, och 24/10 1872 flyttar även fd Tulldirektören Kjellberg från Dalarö till obestämd ort.

Ytterligare barn som nämns i AMs papper är Viran Kjellberg Maass, Carolina Kjellberg (lektor), Carl Norrman och en son som heter Axel Norrman enligt denna artikel. Jag har tyvärr inte hittat dessa.

De helt säkra barnen är alltså åtta, han har två styvbarn och ytterligare eventuellt fyra barn utifrån AMs papper. Jag har också sett några "Kjellbergare" som är tänkbara barn.

Men, hursomhelst, nu tänkte jag avsluta berättelsen om den charmerande tulldirektören med sina mängder av kvinnor och massor med barn. Han fick ju till och med gifta sig med kungens dotter (även om äktenskapet helt säkert var väldigt stormigt).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar