fredag 28 september 2012

83. Norrala, Arvstvister och Häxor

Jag googlade på Erik Nordlinders födelseår och hamnade i en fantastisk utredning av hans anor i Norrala. Namnet "Nordlinder" är säkert taget för att minna om just "Norrala".

Nu orkar jag inte gå in på alla detaljer vad gäller dessa anor (det är trots allt inte mina egna anor), men jag rekommenderar hugade släktingar att studera ovanstående länk och alla förfäder.

Släktforskarna som upprättat denna fantastiska släktutredning har nämligen granskat alla gårdar, mantalslängder, skattelängder, arvsskiften, fadderskap och tingshandlingar så att släktskap är utrett på både längden och tvären vad jag kan se.

Det kan tänkas att den hugade läsaren inte känner till Norrala? Norrala är en mycket gammal jordbruksbygd i en mycket bördig dalgång längs en å som har tämligen stor fallhöjd och därför kunnat nyttjas för vattenkraft. I dalen finns många fornminnen som vittnar om att folk levt sen urminnes tider i denna trakt. Där finns en kungsgård och Hälsinglands enda runsten. Det anses att Staffan, Hälsinglands apostel led martyrdöden här.

När jag började gräva i Eriks anor så fann jag att det verkade finnas tämligen stora gårdar, där familjerna gifte ihop sina söner och döttrar, och där samma släkt kunde återfinnas över många århundraden. Få människor verkade flytta in eller ut ur Norrala, utan man verkade vara sig själva nog.

Man kan ju föreställa sig att just dessa traditioner i en så småningom fullbyggd dalgång skulle leda till konflikter, inte minst i form av arvsstrider, och det är just vad som verkar ha hänt. Om mina norrbottniska släktingar ibland tvistade om fiskevatten och liknande, så handlade tvisterna i Norrala ofta om ägande av jordbruksmarken, och de flesta Norralabor verkade från tid till annan vara invecklade i någon tvist på tinget. Och, som sagt, att gifta ihop familjer, och att vara ömsesidiga faddrar till varandras barn verkar ha varit metoder för att bygga mycket mycket täta band mellan Norralas innevånare.En av de mer remarkabla händelserna var att Norrala var invecklade i de stora häxprocesser som skedde under slutet av 1600-talet, och närmare bestämt 1673 var mor (Ingegärd Persdotter) och dotter (Margareta Jonsdotter), som är Erik Nordlinders anmödrar anklagade för häxeri. I denna bok (som jag verkligen hoppas få chans att läsa) kan man vad det verkar läsa mer. Det finns också en uppsats av Sandra Lantz (2007) från Högskolan i Gävle som heter "Hälsingegårdar, Vidskepelse och folktro i Norrala socken", som man kan ladda ner som PDF.

Om jag förstår saken rätt så dömdes Ingegärd och Margareta också till döden, men måste på något sätt ha benådats eftersom bägge överlevde 1673 med råge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar