lördag 29 september 2012

84. Svenska Hektor, Rotholmens varv och Fors i Norrala

Det jag ska försöka skriva om ligger så långt bak i tiden att det kanske börjar bli tveksamt om det är en släkting det handlar om, men vare sig det är det eller inte, är det spännande händelser. (Dessutom njuter jag av det faktum att jag inte är historiker utan sysslar med historier, så om något är fel, så må det vara det).

Den person jag kommit på spåren som tycks vara en avlägsen anfader till Erik Nordlinder är en man som hette Sverkil Simonsson.

Sverkil Simonsson var född omkring 1516, och redan omkring 1535, när han bara var 20 år hamnade han i Fors i Norrala. Sverkil blev därefter uppsyningsman för Älvkarleby laxfiske 1543-1558. Därefter blev han löjtnant på fartyget "Svenska Hektor".

Svenska Hektor var ett örlogsfartyg med en vikt på mellan 500 och 1000 ton, och med 87 kanoner. Fartyget var byggt 1561-62. 30:e maj år 1563 var Sverkil med på en strid mot Danskarna vid Bornholm, och 11 september en strid vid Gotska Sandön.

Vid det stora sjöslaget mot Danmark och Lübeck, vid Ölands Norra Udde år 1564, under amiral Jacob Bagge, deltog Svenska Hektor och då var Sverkil skeppshövitsman. Den svenska styrkan bestod av 38 båtar och 5100 man. Effektiv räckvidd på kanonerna var 100-200 meter. Om det var längre tappade man kraft och kunde inte sikta väl.Det största skeppet på svenska sidan var Mars. Under striden vek hela svenska flottan av och Mars blev ensamt kvar i striden. Skeppet försökte fly och danskar och lübeckare försökte äntra fartyget, så det blev strid man mot man i denna situation. Danskarna sköt fyrbollar mot Mars och en fyrboll hamnade i en kruttunna som sprängdes och satte fyr på skeppet. När det brann för mycket gav Bagge upp och blev tillfångatagen på ett Lübskt skepp.

Strax efter det att han lämnat skeppet äntrar Lübeckarna Mars med flera hundra man, men skeppet sprängs och går under med omkring 5-600 svenskar och 3-400 Lübeckare.

Svenska folket skyllde Mars undergång på den förbannelse som vilade över fartyget då Gustav Vasa tagit kyrkklockor och gjutit om till Mars kanoner. Vraket efter Mars tycks nu ha hittats, och här står det också lite mer.

Sverkil fortsatte sin marina bana, vad jag förstår som skeppshövitsman på skeppen Sankt Erik och även på det mycket stora skeppet Finska Svanen, samt skeppet Jägaren. Han deltog i ett flertal sjöslag. (Exempelvis vid slaget vid Bornholm 1565 var Sankt Erik amiralsskepp).

Framåt 60-års åldern får Sverkil så småningom översyn över skeppsvarvet Rotholmen vid Älvkarleby. Om varvsverksamheten kan man läsa här .

Som tack för sina tjänster till Vasakungarna fick han en förläning.

Sverkil Simonsson dog slutligen cirka 1590.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar