söndag 2 september 2012

Mellanspel - Om slaveri

Jag köpte en bok om slaveriet i Sverige och omvärlden under tiden fram till vikingatid, tidig medeltid i torsdags, och läste ut den igår. Det gav mig anledning att fundera över hur "fria" mina förfäder som jag berättat om var.

Träldomen i gammal mening upphörde på 1300-talet när folk blev kristna, då kristna enligt lagen inte fick hållas som slavar. Som påpekades i boken, det verkar inte ha lett till att några horder av slavar drev omkring längs vägarna, utan verkar ha gått ganska stillsamt till. Anledningarna kunde förmodligen ha varit att det inte riktigt verkar ha förekommit stora lantegendomar där man tvingade slavar att arbeta (ungefär som i Rom eller på bomullsfälten). Istället verkar slavar närmast ha varit prestige-egendom, som ofta återfanns i hushållet.

Hur man blev slav kan man ju fundera på. Man kunde bli slav genom att man blev "härtagen" dvs besegrades i krig, eller tillhörde befolkningen i ett område som besegrats. Man kunde bli slav som straff för ett brott. Man kunde födas till slav, och man kunde sälja sig själv som slav. Just det sista är en situation som liknar "lönearbete" hur man nu fick "lön" i tider där det inte direkt fanns pengar.

När slaveriet successivt upphörde så övergick nog slavarna ofta till att bli torpare och odla tilldelad mark mot arrende, eller till att bli pigor och drängar i hushållen, där de normalt var städslade för ett år i taget (om jag förstår saken rätt). Redan tidigare förekom tidsbegränsat slaveri framkommer det i vissa av våra medeltidslagar.

Alltså, det var ett flytande tillstånd från att vara slav till att vara fri. Att ta plats som piga eller dräng för ett år, kan ju uppfattas som att man sålde sig själv till slaveri under denna tid.

Om man funderar över ödet för vissa av de fattigaste av mina anfäder så finns det situationer där människor tycks ha hamnat i situationer som låg slaveriet nära. Man kan ju ta de fall där barn eller gamla såldes på fattigauktioner. Dessa personer kunde säkerligen inte lämna den gård där de hamnat utan vidare, och de var säkert också ålagda sysslor i hushållet som de inte kunde neka till. Farmors far rymde ju som 12-åring från en sådan situation.

Andra situationer som uppkom var när någon förälder dog och den andra föräldern inte kunde eller ville gifta om sig och också kom på obestånd. I dessa situationer hamnade ungdomar som pigor och drängar i andra hushåll, där de inte hade just något val än att stanna. Husbonden hade dessutom både rätt och skyldighet till husaga, så skillnaden mot träldom var måttligt stor.

Om man hade barn som kunde ta över gården kunde man ju ofta leva kvar i ett undantag, och fick väl hjälpa till efter förmåga i hushållet. Om det var så att man inte hade barn som kunde ta över, kunde man göra ett kontrakt på att överlåta gården till någon annan icke släkting mot att man fick leva som föregångsfolk. Dvs man skulle få bo kvar i något undantag och få hjälp med mat. Denna situation kan säkerligen ha varit något som mycket liknade slaveri.

Ytterligare en situation som fanns, var att man fick gå och tigga. Det fanns (om jag förstått saken rätt) ett system med socken-tiggare som hade rätt att vandra runt och få mat i olika familjer. Säkerligen fick dessa tiggare också utföra obetalt arbete i samband med detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar