söndag 28 oktober 2012

101. Roos af Hjelmsäter - KinnekulleanorOch nu ner i Roos af Hjelmsäteranorna, släkten från det blommande berget - Kinnekulle.

Elsa Roos af Hjelmsäter var först gift med Göran Uggla och gifte senare om sig med Johan Taube.

Hon var dotter till överstelöjtnant Knut Roos af Hjelmsäter och Christina af Forstenasläkten.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Knut var son till Gustaf Knutsson Roos på Krokstad Brosäter, Värmlands-Näs. ....... gift med sin faders farbröders fruars brorsons dotter (så rörigt att det inte ens är möjligt att försöka förstå :-) ) Elsa Ram.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Gustafs far hette Knut Göstafsson, Krokstad i By socken Värmland. Gift med Anna Carlsdotter från Norge.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Knuts far hette Göstaf Knutsson från Hjelmsäter. Mamma hette Brita Ribbing.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Göstafs far hette Knut Knutsson och höll till både på Hjelmsäter och Blomberg på Kinnekulle. Frun hette Ingrid Buch.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Slutligen, Knuts far hette Knut Bryngelsson till Näs och ska ha kommit från Norge. Vem frun var är oklart.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar