tisdag 23 oktober 2012

90. Zacharias Nilsson Sabel och fru Carin Stråle af Ekna

Zacharias var ute och krigade med Gustav II Adolf, och lär ha gett sig ut i unga år. Enligt Elgenstierna gifte han sig med Carin Stråle af Ekna i början av 1640-talet. Paret fick minst 3-4 barn, däribland Nils, och dessa tycks ha fötts på 1640-talet.

Zacharias ägde gårdarna Hökatorp och Irrekulla i Småland. Hökatorp donerades av drottning Kristinas förmyndare till Zacharias.

Från början kallade Zacharias sig för Sabel, men han gjorde en framgångsrik militär karriär och blev Ryttmästare. Han adlades 1643 av drottning Kristina och introducerades i riddarhuset 1647. Ätten fick nummer 317. Zacharias blev major och överstelöjtnant och deltog slutligen i Polska kriget 1655.

Om man nu tänker att Zacharias bör ha varit över sådär 20 år när han gifte sig och var ute och krigade med Gustav II Adolf, (som dog 1632) och att han inte så gärna kan ha varit långt över 50 när han var i Polska kriget, så är min gissning att han var född mellan 1600 och 1615. Sen vet vi att han hette "Nilsson", så hans far måste ha hetat Nils.

Dessutom gifter sig Zacharias förmodligen redan innan han fått sin adelstitel med en kvinna från en gammal adelsätt. Detta måste innebära att hans okända familj måste ha haft rejält socialt anseende och förmodligen också egendomar, långt innan Zacharias adlades.

Men, i dagsläget kommer jag inte längre med Zacharias Sabelfeldts anor.

Carin Stråle af Eknas föräldrar är däremot kända

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar