tisdag 23 oktober 2012

91. Den siste att dödas i en duell i Sverige ...

Åtskilligt besynnerligt får man lära sig när man sysslar med släktforskning. I den siste duellen med dödlig utgång år 1816, var en Sabelfeldtare inblandad. Han var Agnes Sabelfeldt Öhnells farbror och hette Johan Zacharias Sabelfeldt.

I duellen sköt han baronen Gustaf von Köhler till döds, och duellen är känd som "Duellen i Lockerudsskogen". Om denna duell kan man läsa i detalj här.

Sabelfeldt rymde för att undgå straff till Danmark.

Sabelfeldt och sekundanterna dömdes senare:

 Domen för Sabelfelt blef lifvets förlust; men som han straxt efter domens afkunnande ånyo begaf sig till Danmark, undgick han allt straff.
Sekundanterna hamnade i fängelse och dömdes att förlora tjänsten, men benådades och återfick dessa redan 1818.

Kapten Sabelfelt benådades äfven, sålunda, att han tilläts återkomma till fäderneslandet, hvarefter han bosatte sig i Stockholm, der han dog den 25 september 1824.
Jag undrar om dessa händelser 1816 hade något att göra med Claes Gustaf Casimirs flytt till Stockholm?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar