onsdag 24 oktober 2012

93. Uppsala möte och Linköpings blodbad

Olof Stråles far hette Anders Svensson Stråle. Han levde på Ekna i Tjureda socken Kronobergs län och Elsvik.Anders var slottslofven på Kalmar slott 1559 (vilket ju förklarar hur hans son Olof, tidigt fick ett bra jobb där också). Han var befallningsman i Norra och Södra Möre (vad nu det var) och senare ståthållare på Kalmar slott. År 1574 fick han ett adelsbrev av Johan III. Senare blev han även ståthållare på Borkholm (nu kallat Porkuni i Estland) och Kronoberg.

En period var han tillfångatagen av kung Sigismund och fördes till Polen (ca 1598), och i kampen mot Sigismund och för protestantismen deltog Anders i Uppsala möte och var en av dem som skrev under dödsdomarna mot Riksens Råd, i samband med Linköpings blodbad.

På 1570 talet gifte han sig med Anna Olofsdotter Hwijth, och fick med henne minst fem barn.

Uppsala möte sammankallades på uppmaning av prästerskapet av Karl IX år 1593. Bland annat beslutades att den enda kyrkliga lära som skulle tillåtas var kalvinism - lutheranism. Katolisism förbjöds. Den politiska idén med det hela verkar ha varit att bli av med Sigismund som kung.

Sigismund blev kung 1592, och tog med sig katolska präster som började hålla mässor i Sverige. Dessutom tillsatte han katolska tjänstemän och sex av sina förtrogna till ståthållare i Sverige och Finland. Han utfärdade dessutom ett förbud att inkalla riksdagen.

Hertig Karl protesterade mot detta genom att utropa sig själv till riksföreståndare, och kallade trots förbudet ihop en riksdag som gav honom rätt att styra Sverige. Flera från högadeln kom att ställa sig på Sigismunds sida då de trodde att de skulle få fördelar av detta.

Kraftmätningen utmynnade i ett inbördeskrig där det avgörande slaget skedde vid Stångebro.

Linköpings blodbad skedde efter det att det vid slaget vid Stångebro 1598 hade överlämnats rådsherrar som stått på Sigismunds sida. Skärtorsdagen år 1600 halshöggs fem av dessa på Linköpings torg.

Vid rättegången dömdes Hogenskild Bielke och Karl Stenbock till fängelse, medan Gustav och Sten Banér, Erik Larsson Sparre, Ture och Klas Bielke, Göran Knutsson Posse, Krister Klasson Horn och Erik Abrahamsson Leijonhuvud dömdes att mista liv, ära och egendom.

Fyra av dessa benådades dock sedan de knäfallit och bett om nåd. De avrättade blev slutligen, Gustav och Sten Banér, Ture Bielke, Bengt Falk och Erik Larsson Sparre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar