onsdag 24 oktober 2012

96. David Dach, Vadstena Slott och strider om en grav

Nästa kvinnas anor att beskriva är Helena Justina Dachsbergs, som var gift med Nils Sabelfeldt.

Helena Justinas far hette David Dach, adlad Dachsberg, och mamman var Regina von Kanthen.

David Dach var född i Preussen av "ärliga föräldrar" och kom 1617 i Svensk tjänst. 1638 adlades han. Han blev så småningom ståthållare på Vadstena slott.

David Dach förvärvade åtskilliga jordegendomar i Småland som ärvdes av hans sex döttrar. Han hade troligen två söner också, men dessa verkar ha avlidit tidigt. Till Helena gick gården Grimsberg som Sabelfeldtarna huserade i.

I Byarums kyrka finns en gravsten med en avbildning av David Dachsberg och Regina von Kanten (det är den äldsta bilden på några i den släktutredning jag hitintills gjort som jag hittat).

I kyrkan fanns ett gravkor från 1660-talet som glömdes bort men återupptäcktes ca 1950.


Gravstenen är numera inmurad i kyrkväggen men föreställer David Dachsberg med hjälm och allt (och frun är fru Regina, eftersom hon var inblandad i de kyrkliga donationerna med mera. Det står att de avlade 4 söner och 6 döttrar och namnet står klart och tydligt i texten nertill på gravstenen: David Dachsberg och fru Regina von Kanten.

Släkten von Scheele har stridit med Dachsbergarnas arvvingar om gravrätten i Byarum, vilket framgår av denna länk. Möjligen kan det ju vara därför gravstenen sitter i väggen och inte på golvet?

Vilka Regina von Kanthens föräldrar var är lite oklart, men någonstans tyckte jag att jag läste att hon var född i Jönköping.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar