torsdag 25 oktober 2012

97. Viborgs belägring och Bojarättlingar från Novgorod

Nästa anmoder som står på tur är Helena Catharina Pereswetoff - Morath. Hon gifte sig med Fredrik Sabelfeldt i Viborg och tycks ha följt med honom när han tillfångatogs och tillbringade fångenskapen i Sibirien.

Viborg är en stad som ligger i Ryssland på Karelska näset. Under senare medeltiden var Viborg Sveriges främsta fästning efter Stockholm. 1604 hade befästningarna 6-7000 mans besättning. Befästningarna förföll dock och började repareras först runt år 1700.

Viborg belägrades nästan tre månader, från 22 mars till 13 juni 1710, varefter staden kapitulerade. Befälhavare var Magnus Stiernstråle. (Vid Viborg ligger för övrigt Villmanstrand).

I samband med belägringen av Viborg verkar Helena Catharinas far som var överstelöjtnant Alexander Pereswetoff - Morath ha dödats ... men jag kanske missuppfattar ...

(Det är lite rörigt med längderna för just denna familj efter som far, farfar och son alla hette Alexander Pereswetoff - Morath, men jag tror att det är Helenas far (just) som dog 1710 i Viborg. Brodern blev för övrigt fånge i Narva, rymde och fick senare svärdsorden för tapperhet i slaget om Villmanstrand 1741.)

1709 gifte sig Fredrik Sabelfält och Helena, och de fick ett barn som dog 1710. I samband med Viborgs belägring skadades Fredrik i huvudet och axeln, och hans bror Åke skadades av en bomb. Bägge bröderna togs till fånga och fick tillbringa 12 år i fångenskap i Sibirien. Helena gissar jag följde med frivilligt. Av någon anledning betalade inte släktingarna, någon lösensumma, vilket skedde för vissa andra krigsfångar.

Åtminstone en viss tid av fångenskapen levde Fredrik och Helena i Solikamsk, som ligger ungefär i trakten av Uralbergen. I Solikamsk finns stora saltgruvor, och fångläger från Sovjettiden.

Viborg och Viborgs belägring kan man läsa en spännande skildring av här.

För övrigt var den ryske befälhavaren under belägringen generalamiral Feodor Apraxin, som vi känner sentida släktingar till. (Allting går runt).

De karolinska krigsfångarna verkar ha placerats lite varstans i Ryssland, som jag ser när jag googlar kring detta. Ryssarna ville väl inte ha för många svenska krigare på en plats.

Nu tänkte jag bara gå igenom vad som sägs om Helenas förfäder i Runeberg.

Helena Catharinas far hette alltså Alexander Pereswetoff - Morath, och han gifte sig 1688 med sin kusin, Gustaviana Stael von Holstein (1668-1739), som var dotter till Överstelöjtnanten Johan Stael von Holstein och Christina Möller.

Alexanders far hette också Alexander Pereswetoff - Morath var överste-löjtnant, och var också en svensk adelsman från 1652, och han var gift med Barbara Möller. Barbara var dotter till landshövdingen Arendt Möller och Barbro Stjernfelt.

Alexanders far hette Pehr Phillipsson Pereswetoff Morath och gick i svensk krigstjänst under Gustav II Adolf. Han var gift med Agatha Aminoff, dotter till ståthållaren Feodor Aminoff och Audotia Camajkoff.

Pehr var son till Phillip Pereswetoff som var bojar, och gift med Anna Kalitin. Anna var dotter till Wojwoden i Novgorod; Peter Greogorewitsch Kalitin och Agatha Mikitowna Rubzoff

Phillip var son till Alexander Pereswetoff, som var bojar och han var gift med sin fränka Catharina Galitzin. (Fränka = avlägsen kvinnlig släkting). Hon var dotter till Knes (furst) Feodor Galitzin och Furstinnan Anna Michaelowna Adnjofsky.

Alexander var son till Pieter Pereswetoff, som var Wojwod (landshövding) i Twer, och gift med Anna Butterlin.

Pieter var son till Alexander Pereswetoff som var bojar (rådsherre) i Novgorod. Han var gift med furstinnan Maria Galitzin.

Alexander var son till Iwan Pereswetoff, som var Sotnick (en sorts befälhavare) och gift med furstinnan Anna Gagarin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar