torsdag 25 oktober 2012

99. Bland Ugglor och med ambassadören till Moskva och en vissamlare

Carl Gustaf Sabelfeldt (son till Fredrik och Helena) gifte sig 1744 med Gustaviana Uggla.

--- och här börjar svårigheterna, för Uggla-släkten är jättestor. Men, jag ska nog hitta henne i Runeberg.

Gustavianas pappa hette Knut och var Överstelöjtnant, och mamma hette Maria Magdalena Soop.

(Nu kommer jag att hoppa snabbt om det inte verkar vara något speciellt spännande att gräva ner sig i).

-'-'-'-'-'-'-'-'-

Knuts far hette Göran och var gift med Elsa Roos af Hjelmsäter.

(Jag väntar med Soop, just nu, och också med Roos af Hjelmsäter)

-'-'-'-'-'-'-'-'-

En bror till Göran hette Claes Uggla och blev stamfader för friherreliga ätten Uggla. Han var född omkring 1614 och 1634 följde han med ambassadören Erik Gyllenstierna till Moskva. Det var alltså strax efter det att den kvinnliga ambassadörens hem hade bränts ner och hon blivit tvungen att fly mot Sverige igen. (Se förra posten). Efter detta utmärkte sig Claes Uggla i diverse krigiska övningar.

Claes Uggla var dessutom med i slaget vid Öland 1676 då Kronan sprängdes. Detta skedde alltså drygt 100 år senare än slaget vid Öland då Mars sprängdes. Uggla var befälhavare på skeppet Svärdet, och fast skeppet var omringat och alla master nere, ville han inte lämna skeppet till fienden, utan slogs till han stöp.

-'-'-'-'-'-'-'-'-

... och Görans far hette Johan som var gift med Margareta Gyllenmärs. Johan var överste för Finnarna i ryska fejden. (En av hans söner blev baron). Johan var stamfader för Avestads och Krokstads ättegren.

-'-'-'-'-'-'-'-'-

Margareta Gyllenmärs föräldrar hette Olof Gyllenmärs och Elin Drake. (Hon omnämns ibland som att hon tillhör gamla Drakarna, men jag fattar inte vilken släkt hon egentligen hör till?)

En av hennes bröder bör ha varit den person som hette Bröms Gyllenmärs, som är känd för att ha samlat in visor och folksånger. Hans sångbok ska finnas på Carolina Rediviva.

Om jag förstår det rätt finns denna sång Bröms Gyllenmärs sångbok.-'-'-'-'-'-'-'-'-

... och Johans far hette Claes Arvidsson Uggla och mor var Ingrid Svensdotter.

... och Claes far hette Arvid Claessson och vad modern hette är oklart.

... och Arvids far hette Claes Hansson och hans mor hette Christina Arvidsdotter.

... slutligen Claes far hette Hans Pedersson på Bosgården, troligen i Västergötland. Var 1470 riksföreståndaren Sten Sture den äldres rådgivare. Gift med Ingeborg Johansdotter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar