tisdag 13 november 2012

103. Livslängd Sabelfeldtarna jämfört med Servioanor

Jag tänkte hugga två familjer födda i slutet på 1600-talet början på 1700-talet och titta på familjemönster i dem fram till år 1800 cirka.

Den ena tänkte jag skulle vara familjen Sabelfeldt och den andra en gren av familjen Servios anor.

Ganska säkert bör det vara att dessa båda familjer mer eller mindre i två ändar av det som blev Sverige knappast bör ha träffats.

Under 1600-talet föddes Niklas Fransson Servio och tillsammans med Dorothea Baltzarsdotter Thun (1651-1742 ... hon blev i så fall 91 år) fick de bland andra dottern Sofia (1701-1735 ... 34)

Sofia var gift med Henrik Matsson Kemiläinen som var klockare och tycks ha levt 1694-1765 - dvs till 71 års ålder. Tillsammans ska de enligt denna sida ha fått 9 barn. Ett barn ska ha dött som 5-åring. Tre syskon som ålder är angivet för ska ha blivit 81, 86 och 95 år gamla.

Dottern Sofia, som ska vara min ana ska ha varit född 1730  ha dött som 77 åring 1807 enligt denna sida. Hennes man Mats Matsson ska ha levt mellan 1725 och 1800 och blev därmed 75 år.

Nästa ana var Brita Matsdotter Kurravara som levde mellan 1761 och 1845 alltså 84 år och hennes man levde Hans Hansson Lainio Kariniemi levde mellan 1765 och 1826, alltså 61 år.

Deras son, Olof Hansson Kariniemi föddes 1794 och när han dog vet jag inte. Det var han som blev renskötare. (Min mormors morfars far är det).

På dem jag har åldrarna på, så blev ju de flesta riktigt gamla, utom Sofia som bör ha dött i barnsäng. Övriga kvinnor verkar ha varierat i åldrar från 77 år och uppåt. Männen blev 61 - 75 år gamla. Åldersskillnaderna mellan makarna var som högst 6 år, och i något fall var kvinnan äldst. Sofia fick sin dotter vid 29 års ålder, och nästa Sofia fick nästa barn vid 31 års ålder, Brita fick barn vid 33 års ålder, så åtminstone dessa barn var födda när mödrarna var i mogen ålder.

Om man nu tittar på familjen Sabelfeldt ser det ut på följande sätt. Fredrik var född 1680 och dog 1738, alltså vid 58 års ålder. Hans fru Helena levde från 1690-1755 och blev därmed 65 år.

Deras son Carl Gustaf levde från 1712-1776 och blev alltså 64 år, och hans fru Gustaviana levde från 1720-1771 och blev 51 år.

Nils levde från 1751-1807 och blev därmed 56 år, och hans fru Charlotta levde från 1753-1823 och blev därmed 70 år.

Slutligen, Claes Gustaf levde från 1782-1840 och blev alltså 58 år och hans fru Magdalena Ottiliana levde mellan 1783 och 1850 och blev 67 år.

Kvinnorna i denna lilla betraktelse blev alltså mellan 51 och 70 år, medan männen blev mellan 56 och 64 år. Åldersskillnaden mellan makarna var mellan 1 och 10 år. De "aktuella" barnen föddes när Helena var 22 år, Gustaviana var 31 år och Charlotta var 19 år.

Det spännande med denna betraktelse är alltså att den adliga familjen tycks ha dött tidigare, både män Adel (56-64) jämfört med Norrbottningar (61-75) och kvinnor (bortsett från barnsängsdöd) Adel (51 -70) jämfört med Norrbottningar (77-91 år). Adelskvinnorna verkar också ha fått barn i yngre ålder, vilket kanske slet ut dem lite extra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar