tisdag 20 november 2012

107. Mer Flemingar - och Gustav Vasa

Claes Fleming-1 pappa hette Herrman Fleming (och ja, det ska av allt att döma vara två r) som dog 1583.

Herrman var Gustav Vasas hovjunkare 1544, och huruvida han hade det som hederstitel, eller verkligen stod och skar upp Gustav Vasas stek förtäljer inte historien så här långt!

Han hade i varje fall uppsyn över ett antal slott och fort. Tavastehus, Vittensten i Livland, Viborg och Nyslott.

Sen var han fältöverste i Finland, Överbefälhavare över svenska skeppen vid Narva, Fältmarskalk i Livland, och fältmarskalk under de la Gardie på tåget mot Kexholm. Herrman var gift med Gertrud Håkansdotter Hand.

Herrmans far hette Pehr och han var en tid (1520) underlagman i södra Finland. Modern hette Elin Lydecke.

Pehrs far hette Herman och kallades "Den gamle". Han var en tid (1492-1517) hövitsman på Åbo slott. Gift med Elin Philpusdotter.

Herman "Den gamles" far hette Magnus (1450-1486 ... kan inte vara de enda år han levde ...) och hade affärer med Svartmunkarna i Åbo. Gift med Elin Kurck. (Det var uppenbarligen mycket modernt att heta Elin).

Magnus far hette Clawus (död 1425) och var 1396 riddare i Erik av Pommerns råd. Gift med Cecilia Djekne. Clawus begravdes i gråmunkeklostret i Stockholm och han betalade munkarna för att hålla en evig mässa för honom, hans frus, föräldrars och bröders själar. Gråmunkeklostret ska numera vara Riddarholmskyrkan.

Clawus far hette Peder Fleming (död 1395) och hans fru Christina, och de är också begravda i Riddarholmskyrkan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar