måndag 3 december 2012

113. Plantingar och präster i Kalix med frukostbekymmer

Brita Persdotter Planting var dotter till Peter Andersson Planting (1686-1755), som var sockenskrivare, och ... enligt denna sida till Barbro Hermansdotter Kempe. Å andra sidan är modern Magdalena Hermansdotter Kempe enligt denna sida. Det verkar också som Peter Planting var gift tre gånger. Skulle han kunna ha varit gift med två systrar, eller med en kvinna och hennes faster? Efter andra hustruns död gifte Peter om sig med den 27 år yngre Anna Andersdotter Rosenberg.

Nåväl, Peters föräldrar hette Anders Eriksson Planting, och hans fru hette Gertrud Eriksdotter och hon var änka efter rådmannen i Torneå stad. Anders ska ha varit född i Piteå, och också ha varit rådman och handlare i Torneå.

Anders Planting var son till Erik Michelsson Planting i Piteå, som var postmästare, rådman och borgmästare i Piteå stad. Anders Plantings mammas namn skulle vara Margareta Eriksdotter och det är  en rätt trolig hypotes är att hans morfar var Ericus Birgeri,  som var kyrkoherde i Kalix 1629-1656, och mormor var Anna Pehrsdotter. Ericus var student i Uppsala och skrevs in 22 februari 1609. Ericus var ett ombud för prästerskapet vid 1642 års riksdag, och deltog i ärkebiskopsvalet 1647.

Ericus far hette Birgerus Erici och kallades herr Byrill, och han var kyrkoherde i Kalix 1592-1629.

Herr Byrill underskrev Uppsala mötes beslut 1593 (vilket var en protest mot Sigismund och med avsikten att Sverige skulle fortsätta vara protestantiskt.) Hertig Karl, sedemera Karl IX, gästade Kalix på hemfärd från Finland 1602. Detta var alltså bara några år efter Klubbekriget, och striderna med Claes Fleming, så antagligen var Karl angelägen att ha koll på vad som hände i Finland.

Förmodligen var hertig Karl vid detta tillfälle lite tacksam för Birgerus stöd vid Uppsala möte, så han frågade om kyrkoherden önskade något, och kyrkoherden sa att han endast önskade att hans hustru skulle servera frukost. Karl skickade då 8 tunnor säd till frukost, och fortsatte att skicka detta varje år till Kalix kyrkoherde.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar