lördag 8 december 2012

118. Jacob Eriksson, från Liminkosuando

Anna Cajsas far hette Jacob Eriksson (född 9 juni 1809) eller Jacob Ersson och var från Liminkosuando (vilket framgår av en mina "fellow detectives"på internet).

Jacobs föräldrar hette Erik Hansson (1764-1816) och Catharina Persdotter (1763-1812). Jacob tycks ha haft åtminstone sex syskon. Pappa Erik dog av lungsot.

Jakob blev alltså moderlös vid  3 års ålder, och faderlös vid 7 års ålder. Han gifte sig när han var 20 år med den ogifta modern Greta Pehrsdotter, och fick två barn själv, Anna Cajsa och Nils Petter, varpå han dog, ungefär 22-23 år gammal.

Ett kort, utsatt och tragiskt liv måste det ha varit.

Limingosuando ligger precis vid Narken, så det var inte konstigt att Jacob träffade Greta, som också bodde där.

I husförhörsboken 1814-25 är det totalkaotiskt när det gäller Erik Hanssons familj. För det första gifte Erik om sig. Sen dog nya hustrun, Margareta i svår barnsbörd 1815, den nyfödde sonen dog, och året efter dog alltså Erik själv i lungsot, och året efter, 1817 dog brodern Isak, så det bidrog till mycket omändringar i livsföringen för hela familjen.

Innan Jacob får en egen familj jobbar han som dräng hos en bonde i Narken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar