måndag 31 december 2012

131. Bruksherre och lanträntmästare, samt en riktig stridis.

Johan Gottlieb Gahn var andre sonen till Hans Jakob Gahn (1719-1782) som var lanträntmästare och brukspatron på Woxna bruk. Hans Jakob var gift med Anna Maria Schultz. Tillsammans fick de tolv barn.

... och jag kan inte låta bli att berätta om om en annan av dessa söner som hette Carl Pontus Gahn, och som adlades 1809 (och dog barnlös 1825).

Carl Pontus tycks ha varit en stridis av Guds nåde. Fjorton år gammal blev han underofficer vid Dalregementet, och blev fänrik när han var sexton. Han blev löjtnant vid Savolax regemente och när han var 19 år gammal trädde han i fransk tjänst och deltog i tre fälttåg mot engelsmännen.

Sen gick Carl Pontus i holländsk tjänst och krigade mot Österrike. Slutligen blev han preussisk officer och krigade mot Schlesien.

När han var 29 år och kom hem till Sverige blev han utnämnd till major 1787, och deltog i finska kriget 1789-90 och var där inblandad i 9 slag. ("träffningar"?) Mer kan man läsa här.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Lanträntmästare var en titel för en person som tycks ha varit en sorts kassör i länet.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Vid Voxna bruk tycks man ha framställt järn, då det finns järnstämplar därifrån.(vy gamla bruksområdet från ett prospekt på Voxna herrgård).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar