måndag 31 december 2012

132. Ännu mer Gahnar ... och Cahouner ... och Kanoner

Hans Jacob Gahns far hette Henrik Gahn (1688-1772 i Falun), och han var kronobefallningsman och lanträntmästare (som jag skrev om i post 131). Han gifte sig 1718 med Barbro Eleonora von Ertman. De hade nio barn varav endast en var en flicka.

Henriks far hette Hans Gahn/Cahoun (1659 i Falun - 1708 i Stora Tuna), och han var kronobefallningsman. Han var gift med Anna Medéen. De tycks ha fått fyra barn.

Hans far hette (också) Hans Cahun som var född i Falun, och drunknade 1670 i Faluån. Han var borgare i Falun, samt bergsman och handelsman. Han var gift med Anna Lorentzdotter Hentrick. De hade sju barn.

Hans far hette Peter Cahun (död 1633) och han var ägare eller arrendator till kanongjuteriet i Falun. Gift med Christina Hansdotter.

Peters far ska ha varit Wolter Colquhon (ev son till en skotte vid namn Alexander Colquhon of Luss.) Wolter inkom 1573 till Sverige och anlade ett kanongjuteri vid Bovinds hytta i Falun.

.... här nere är släktskapet något osäkert, men det är dock spännande. En Cahunare ska ha försökt avslöja en mordkomplott mot Johan III men blev avrättad då det ansågs att anklagelsen var ogrundad ... vilket den inte var. (Något att snoka vidare i, vid tillfälle :-) )

Är man road av skottarna kan man läsa vidare här.

... och är man road av kanoner kan man läsa vidare här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar