söndag 24 februari 2013

151. Smidstugan och Ufnäs, Österå

Den gren jag nu ska ge mig in på handlar om Mats farfars anor. Farfar hette Karl Ingel Hellberg och levde mellan 1887 och 1944. Han var son till Karl Johan Hellberg (1848-1914) och Emma Augusta Olsson (1847-1920).

Första åtgärd blir därmed att försöka spåra detta par i folkräkningarna.

Hittar dem inte 1910.

1900 finns Karl Johan Hellberg, hemmansägare i Österå. Född i Kopparbergs församling. Gift med Emma Augusta Olsson född i Kristine Kopparberg 1847. Anna Augusta, Karl Ingel och Gustaf Mikael bor hemma, och familjen har en piga och en ladugårdspiga.

1890 framgår det att Karl Johan både är Hemmansägare och Kommunalordförande. Familjen har vid denna tidpunkt två barn. Boplatsen kallas för Smidstugan.

På gården bor dessutom Anna Kristina Hellberg (f 1815) som är Karl Johans mamma. Hon lever till 1891, och heter (om mina anteckningar i myheritage är riktiga) Berg i sig själv.

Familjen har tre pigor.

1880 består familjen av Karl Johan (som är hemmansägare) och hans mamma Anna Kristina, samt två pigor. Karl Johan är 32 år och ogift.

Och därmed är det dags att börja grotta ner sig i husförhörslängder och födelsenotiser.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

I husförhörslängden 1877-1882, så framgår det att Karl Johans far hette Johan Ingel Hellberg. Jämte Karl Johan och modern så har det bott en man vid namn Hans Gustaf Hellberg (1818-1877) på gården, vilket väl troligen var faderns bror?

1867-76 bor mamma Anna Kristina på gården jämte tre söner, Hans Fredric (f 1845), Carl Johan f (1848) och Lars Gustaf (f 1850) i Smidstugan. Äldsta sonen flyttar någonstans på R år 1872. Yngsta flyttar till Gävle 1867 (tror jag). Farbrodern Hans Gustaf bor på gården.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

I husförhörslängden 1847-1856 så lever Johan Ingel, men dör 1852. Anna Christina visar sig komma från Ufnäs, familjen har tre söner och farbrodern Hans Gustaf bor på gården.

På gården Smidstugan bor även Sara Ingelsdotter (1780-1862), mamma till Johan Ingel, och hon överlever uppenbarligen sonen med 10 år. Johan Ingel som dör endast 36 år gammal, och lämnar sin 37-åriga fru som änka med tre barn. Sara är änka efter Hans Hellberg framgår det.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

I nästa volym (1837-46) har jag haft lite svårt att hitta Johan Ingel, men däremot har jag hittat Anna Christina Berg.

Anna Christina var dotter till Jan Larsson Berg (1783-1850), i Ufnäs, Österå,  som har titeln Hembr. ...? Hans hustru hette Anna Tägtström (1789-1871) från Falun. Hembr kanske betyder hemmansbrukare? Paret har i varje fall fyra barn vid denna tid.

Sen hittar jag Smidstugan och där bor familjen Hellberg med ett barn än så länge. På nästa sida passerar en mängd pigor revy, och både änkan Sara och broder Hans Gustaf bor med familjen.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

1827-36. I Smidstugan bodde Hans Hellbergs änka Sara Ingelsdotter med sina två söner. Sönerna blev faderlösa när de var 2 och 4 år gamla.

Där passerade en mängd pigor och drängar revy.

Även i Anna Christinas familj förflöt livet, dock utan så många pigor och drängar vad jag förstår.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

1817-26. Hos familjen Berg dör två barn dessa år.

Ovanför Johan/Jan Larsson Bergs familj finns Hemmansbrukare Lars Månssons änka, Anna Johansson Forsbäck (f 26/12 1754), Falun, som jag tror är Jan Larsson Bergs föräldrar.

I Smedstugan dör både pappa Hans Jansson (Johansson) Hellberg 1820 och Sara Ingelsdotters pappa Ingel Ingelsson år 1822. Sara har två söner. Ett antal pigor och drängar passerar.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

År 1807-1816 startar Jan Larsson Berg sin familj, och de har en dotter, Anna Christina. De är vigda 1814 och det står att Anna Tägtström är ärlig och dygdesam och från Elfsborg.

På sidan innan står hans mamma förtecknad, Anna Johansson Forsbäck. Tre barn nämns.

I Smidstugan bor den ofärdige Ingel Ingelsson (f. 1749) med hustrun Elisabet Johansdotter (f. 1743) och en dotter som tycks flytta. Äldsta hemmavarande dottern, Sara Ingelsdotter har gift sig med Hans Jansson Hellberg från Sundborn. Tillsammans har de fått en dotter och en son, men dottern har dött. De har en piga.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

1797-1806 så har ju inte Jan/Johan gift sig än. Han bor med sin mamma Anna Johansson Forsbäck och två systrar i Ufnäs. Mamman är änka.

I Smidstugan bor ofärdige Ingel Ingelsson (f 1749) med sin fru Elisabeth Johansdotter och de har en son och fyra döttrar. Sonen gifter sig 1801.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

År 1787-96 står det redan att Ingel Ingelsson var sjuk och ofärdig. Familjen har två söner och fem döttrar, och de två äldsta barnen har gift sig och flyttat.

I Ufnäs finns namnen på Lars Månssons föräldrar, vilka är Måns Göransson (1710-1787) och Malena Larsdotter (1712-1790). Det står att Lars är Fjärdepartsägare i något gruvprojekt får man väl förmoda?

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Nu nalkas sista husförhörslängden för landsdelen verkar det - 1776-86.

Och i Ufnäs stöter man åter på Måns med fru Malena, och Lars med fru Anna, och två barn. Hustru Anna är från Östanfors.

I Ingels familj i Smidstugan finns två söner och sju döttrar, men de två äldsta gifter sig denna period.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar