söndag 3 mars 2013

157. Parallella liv

Emma Augusta levde 1847 till 1920, och var född i Brittsarvet, och hon gifte sig 1884 med Karl Johan Hellberg (1848-1914). Före giftermålet står det i mina anteckningar att Emma Augusta var sin mor behjälplig i pensionatet som betjänade läroverkets och länsstyrelsens personal.

Här är det en liten specialare, då Emma sägs heta "Olsson", och inte något "dotter" namn.

Enligt de anteckningar jag fått, så hette Emma Augustas pappa Nils Petter Olsson (1817-1900) och hennes mamma Anna Helena Lenell (1813-1901). När Emma döps är bland andra skräddargesällen Klas August Lenell från Stockholm dopvittne, och man kan ju gissa att det kanske är Anna Helenas bror?

Spännande nog verkar Emma Augusta ha anor från annat håll än Falun. Hennes far, Nils Petter, är trädgårdsmästare och född i Östra Husby, Grindtorpet, i Östergötland, och i Falun bor de i kvarter 27 gård 3-5, i Kristine församling.

Anna Helena Lenell är född i Gamla Uppsala.

Om man nu ska komma in på ödets nycker så ligger Östra Husby strax nordost om Kuddby, där en annan av detta stora släktträds många intressanta personer kom från, nämligen Per Petter Bengtsson Öhnell. Och de växte upp i ungefär samma trakt vid samma tid.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-


I mina anteckningar framgår att paret gifte sig i Falun, dottern föddes i Falun, men de flyttade några år till Uppsala, men sen tillbaka igen, och det var då de bosatte sig i Lundtägten.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-


Nils Petter Olssons föräldrar ska ha hetat Olof Nilsson (1770-1828) och Greta Lisa Oljeqvist (1776-1822) och då framgår en till parallell till Per Petter Bengtsson Öhnell, nämligen att även Nils Petter blir tidigt föräldralös.

(Också föräldralös som min mormors mormor Anna Caisa Jakobsdotter uppe i Narken, eller som släktkrönikans dundercharmör Carl Gustaf Ludvig Kjellberg, som för övrigt också var trädgårdsmästare en tid).

När han var 8 (1825) år blir Nils Petter fosterbarn i Sockenbygropen, året efter flyttar han till Linköping, 1841 blir han dräng i en prästgård och 1843 flyttar han till Stockholm, och samma år kom Anna Helena Lenell som ogift till Stockholm.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Lite märkligt är det ändå med att han blev fosterbarn så tidigt, då fadern avlider först tre år efter det att han blivit fosterbarn. Han måste ha varit ofärdig på något sätt.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Greta Lisa Oljeqvist visar sig (förstås) ha hetat Margareta Elisabeth Oljeqvist. Och genom att jag hittade denna lilla länk får vi också veta lite mer om henne.

Hennes pappa var trädgårdsmästare och hette Eric Oljeqvist, och hennes mamma Christina Sundström, och de bodde på Leuvsund (Lövsund, Södermanland) när Margareta Elisabeth föddes. Faddrarna var (precis som i Carl Gustaf Ludvigs fall) mycket högadliga, de var Baron och major Adolf Fredrik Stakelberg, och prosten magister F. Horenius, med fru friherrinnan Charlotta Lovisa de Geer och fröken Wilhelmina Stakelberg.

Margaretha Elisabeth kom också att bli kammarjungfru på Mauritzbergs slott vid ryttmästare Gerth Adolph Klingspors hov. Mauritzberg ligger i Östra Husby. Hon gifte sig med Olof Nilsson 11 oktober 1807.


(Ja, ja det råkade bli lite reklam, men det är ändå kul att se lite på slottet där hon jobbade).

Jag fortsätter med en ny post ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar