söndag 3 mars 2013

158. Oljekvistar och till dronning Christina.

Olof Nilsson (1770-1828) var född i Egeby, Östra Hoby, i Östergötland, och han dör i Norra Gycklinge. När hustrun dör i lungsot blir barnen fosterbarn alla vad det verkar (eller kanske några var vuxna), Nils Petter föddes ju när föräldrarna var 47 respektive 41 år gamla.

Olofs föräldrar hette Nils Olofsson (1728-) och Maria Pärsdotter (1727-) och DÄR kommer jag inte längre för nu.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Erik Gustafsson Oljeqvist (Margareta Elisabeths pappa) var född i Bränntorp i Flen 1738 och dog 1809 i Björnlunda, Södermanland. Han var trädgårdsmästare på Wolter Reinhold Stackelbergs och Ulrika Eleonora Ridderstolpes gods Öster Malmas underliggande gårdar i Södermanland. Erik Oljeqvist ska ha bott på Måstena.

Margareta Elisabeth var familjens 7:e barn vad det verkar.

Eriks far ska ha hetat Gustaf Nilsson Oljeqvist (1709-1772) och var mästersmed och hans mor hette Carin Eriksdotter (1711-1787). Erik var familjens andra barn och ende son av sex barn.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Gustafs far ska ha hetat Nils Johansson Oljeqvist (1670-?), och vara född utom äktenskapet och hans mor ska ha hetat Cherstin Jönsdotter, och om henne vet man just inget.

Det tycks som (enligt denna sida) att Nils och hans bror var frukten av någon form av adligt utomäktenskapligt förhållande.

Gustaf var den sjätte av sju söner.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Gustafs fru hette Carin Eriksdotter (1711-1787), och hon är åter en av de kvinnor om vilken vi vet just ingenting.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Erik Gustafsson Oljeqvists fru hette Christina (Andersdotter ) Sundström, och det enda vi vet är att hon ska vara född i Vrena 1732 och död i Bergstugan Björlanda (eller Björlunda) 1809.

Paret Erik och Christina tycks ha dött med fyra dagars mellanrum.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Nu visar det sig att Oljeqvistarna är listade på adliga ätten Oljeqvist sida, och kanske får vi lite mer info där.

Och jag har fyllt i lite födelsedatum och så. Min lilla teori är att våra aktuella Oljekvistar är den ogifte kanslistens barn. Man kan ju tänka sig att han hade någon vän i viken som inte ansågs tillräckligt fin för giftermål, och att det därför blev som det blev.

Hurusom visar det sig nu att även Mats har en tåt ner till drottning Christinas hov och allt som försiggick där, med Posse och Steuchius mfl.

Kul

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar