tisdag 5 mars 2013

160. Och äntligen dags för Theel och Bergström

Efter dessa långa utflykter i Leksand och Falun ända ner till 1300-talet och ännu längre, så återvänder jag med friskt mod till systrarna som blev mormor och farmor till Henrik Gahn (1820-1874). De hette alltså Anna Maria Bergström - Gahn (farmor) och Agneta Charlotta Bergström - Theel (mormor).

Agneta Charlotta var gift med Daniel Fredrik Theel, som (visar det sig när man googlar) hade anlagt en pipfabrik i Falun (från en text om kyrkbänkar i Falun).

Agnetas Charlottas och Anna Marias föräldrar hette Anders Bergström och Maria Elisabeth Berger. Anders Bergström var vågskrivare i Falun, det bör ha inneburit att han skulle skriva upp hur mycket kopparn vägde, och förmodligen var det han skrev ett underlag för skatteuttag och avgifter.

Om jag förstått saken rätt så fanns vid kopparvågen en vågmästare, och Anders B bör ha jobbat under denne.

Ska se om jag lyckas hitta något i husförhörslängder eller så.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Johan Gottlieb Gahn och Anna Maria Bergström bodde på Yttre Åsen 1776-86, vilket om jag minns rätt innebar ungefär där järnvägsstationen är nu. Johan Gottlieb var assessor. Det gifte sig i Falun 26/9 1784.

Och fabrikören Daniel Fredrik Theel (född 1728) gifte sig med Agneta Charlotta Bergström (f 1748).

Dessa hittade jag på "nångting" täkten medan jag hittar några andra Theel som verkar vara syskon varav en mademoisell född 1755 på andra sidan ån.

Gissningsvis har vår herr fabrikör varit gift två gånger och Agneta Charlotta är nr två. Dottern Johanna Charlotta (som alltså gifter sig med sin kusin) är född 1777, och barn 4 i denna kull.

När första barnet döps år 1668 (till Daniel) så är det ett stort uppbåd av faddrar, vilket markerar status helt klart.

Det står Rådman Daniel Theel (vilket skulle kunna vara farfar , född 1691, som också hette Daniel). Och så står det Brunmark och Zachrisson, Manufaktör Geisler och Herr inspectör Ingel Fallstedt, någon som heter Anders Theel och Albrecht Theel. (Men gudarna ska veta att jag inte fixar att säkert läsa vad som stod utan försökte gissa). Med på dopet är också systern Anna Maria Bergström, mademoiselle, och hon står sist i fadderlängden.

Och 28 dec 1767 gifter sig fabrikören med Agneta Charlotta Bergström.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Namnet "Ingel" pinglar ju alltid till som en klocka i huvudet, och när jag googlar på Ingel Fallstedt, så visar det sig att han är släkt med en massa Inglar (ev Mats farfar också) och dessutom vad det verkar gift med Daniel Fredrik Theels syster, i ett barnlöst äktenskap. Ingel Fallstedt var kronoavradsinspektor i Falun och hade varit student i Uppsala.

Man får väl förmoda att han även var bekant med Agneta Charlottas pappa också därför.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

"Geisler" var förmodligen Erik Geisler som var "markscheider" i Falun och lät mura ett hus av slaggsten som stod ända till 1977 då man efter tvåhundra år rev det .... Och huset stod klart ungefär samtidigt som det aktuella dopet.

-'-'-'-'-'-'-'-'-

Men nu ska jag jaga Agneta Charlottas och Anna Marias födelse, om det går ...

-'-'-'-'-'-'-'-'-

25 augusti 1748 föds Agneta Charlotta, och hon är alltså dotter till Anders Bergström (vars titel är Casseur). Jag känner mig lätt osäker på om moderns namn nämns, men det kanske står Elisabeth Berger om man tolkar det mycket välvilligt.

Faddrar finns i alla fall nämligen Assessorn Samuel Troili, fru Agneta Kolthof, Jacob Brandberg, Catharina Magdalena Brandberg, Erik nånting och jungfru Hedwig Barck.

Och så ska jag söka Anna Marias födelse ...

11 maj 1746 föds Anna Maria och åter är det Anders Bergström som verkar vara huvudperson...

Faddrar är Fredrik Munktell, Anna Christina Grot, Johan Bergström och Barbara Brandberg, Johan Bergström Johansson och Brita Charlotta Berger.

Fredrik Munktell är för övrigt anfader till vissa släktingar Arborelius (som kanske kan koppla ihop vissa släktlinjer). Han var bankokommissarie och riksdagsman.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Nu ska vi se om Anders Bergström möjligen gifte sig också och om det då äntligen kan stå klart vad hustrun hette, men det slutar att jag får gissa att hon verkligen hette Maria Elisabeth Berger för det är lögn att hitta dem och handstilen är bedrövlig.

Myheritage är min bästa vän (igen) och skickar mig till Gävle och 1726, och en familj där de heter Groth ... så on track.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar