fredag 31 januari 2014

Olofvinas öden och Catharina Floréns anor

Tack vare en av bloggens läsare har jag fått veta vad som blev av Catharina Floréns brorsdotter och fosterdotter Olofvina, något som jag grubblade lite på när jag skrev om Catharina. Den som redde ut detta är Bo L, som jag tackar så mycket för detta.

Olofvina föddes i november år 1821 och i februari år 1821 dör hennes far, Olof Florén. Han dör av vådlig händelse står det i dödsboken. Detta betyder att hustrun, Charlotta Humble knappast ens visste att hon var gravid när maken avled. Dottern döps till Olofvina Gustava Katarina Florén. Det ovanliga namnet är uppenbarligen en hyllning till dotterns far.

Olof Florén är knappt 35 år när han dör, och han är bryggare. Hustrun är 27 ungefär. De har gift sig ett halvår före olyckan.

Fem år senare gifter mor Charlotta om sig och i samma veva kommer Olofvina som fosterbarn till sin faster Catharina Karlbrecht (tidigare Florén) som är änka efter bryggaren Karlbrecht. Olofvina gifter sig ungefär år 1852 med grosshandlaren Per Gustaf Åstenius och får (minst) två barn, Karl Johan Gustaf Åstenius som är snörmakeriarbetare, och Alma Ulrika Åstenius, direktris.

Olofvina lever till hon blir 82 år och dör 1903.

-'-'-'-'-'-'-'-

Bo lyckades också lista ut via bouppteckningen efter Olof Florén att Catharina Karlbrecht Florén är född 6 mars 1781 härstammar från Finflo i Hälsingtuna. Hon kallades Karin när hon föddes men bytte namn till Catharina Florén när hon flyttade till Stockholm 1799. Efternamnet tog hon efter byn Finflo.

1802 gifte hon sig sedan i Angarn den 16 oktober med Per Petter Conrad Karlbrecht. Han var alltså bryggare och var född den 11 nov 1762, och han dog den 28 nov 1824. Catharina var alltså änka när hon tog hand om Olofvina. För övrigt var Petter Karlbrecht löjtnant i borgerskapets kavalleri. (bouppteckning 1825 - 1 - 181)

-'-'-'-'-'-'-'-'-

Även Catharinas föräldrar spårade Bo, och dessa hette:

Fadern var Måns Olsson (1746-10-02) och han var bonde i Finflo, Hälsingtuna, och han dog 1820-09-09 på samma ställe.

Måns föräldrar i sin tur hette Olof Månsson och Helena Olofsdotter. (Forsa tingslags häradsrätt)

Modern hette Karin Olsdotter. Hon var född 1748-06-23, och hon dog 1819-06-11. Hennes föräldrar hette Olof Svensson och Sigrid Larsdotter. Paret gifte sig 1775-09-24.

Catharina Florén hade två syskon som hette Helena Månsdotter och som var född 1776, och Olof Florén född 1786.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar