torsdag 31 mars 2016

Foton från förr :) Farmors farmor och hennes förfäder.

Just precis nu har jag fått några foton från min farmors familj och hem och dessutom ett kort av min farmors farmor Maria Johanna Henriksdotter (gift Kurkkio). 1835-1890. Hon var förmodligen från Junosuando.

Om allt stämmer så blev hon alltså bara 55 år. (Det känns ju lite märkligt när jag själv har passerat den åldern, men jag tycker att hon ser ut som en söt liten kvinna).
Jag tror inte att jag har skrivit om hennes förfäder för det var lite oklart för mig hur de hängde ihop, men nu ska jag göra ett litet försök. (Och hoppas som vanligt att det stämmer).

Hennes far var Henrik Henriksson Kemi 1788-1850 ifrån Junosuando.

Hans föräldrar i sin tur var Henrik Larsson Holma 1747-1802 och hans hustru Anna Tomasdotter Spett (1752-1818). Här hittar vi ju Spettfamiljen som också är släkt på farmors mammas sida och Annas farmor är även pappas äldsta mtDNA ana -dvs släkt även på farmors mors sida.

Henrik Larsson Holma var son till Lars Larsson Kemi (1715-?) och Malin Filipsdotter Lautakoski. (1721-?). Jag tror att jag rett ut dessa någon annanstans i släktträdet.

När jag kollar på släktträdet visar det sig att Maria var kusin med sin man Olof. De var barn till bröderna Henrik och Lars Henriksson Kemi.

Anna Tomasdotter Spett var dotter till Tomas Andersson Spett (1724-1786) och Britta Jonasdotter Björn (1721-1781) ... och Tomas var son till Agneta Tomasdotter Mangi ... som sagt, vår äldsta mtDNA ana U5b1b1a ... Saami motif. Här är det alltså ganska mycket av sameursprung.

Brita Jonasdotter Björn var dotter till Jonas Hansson Björn som tycks ha varit arbetare (uppsättare) i Tornefors och bördig från Nedertorneå och hans hustru Maria.

Om man då spårar bakåt åt Maria Johannas mors sida så hamnar man åter på en annan lite rolig släktgren. Mamma hette Anna Stina Henriksdotter Lainio (1791-1869). (Han dräng från Lovikka hon piga från Jukkasjärvi kyrkby).

Anna Stina var dotter till Hendrik Hansson Lainio (1753-1830) och Margret Stjernström (1756-1839). Hendrik var kateket - dvs han var en typ av korttidsutbildad person som helst skulle vandra runt och sprida den kristna läran i lappmarken (och förmodligen lära folk att läsa katekesen). Ofta var det samer som utbildades till kateketer, men när jag studerade Lappskolan i Gällivare var det klart och tydligt att även "svenskar" eller "finnar" kunde bli kateketer. Nu har jag inte kollat om han gått i just den Lappskolan, men kanske borde jag göra det?

Margret var dotter till Hans Stjärnström (1723-1799) som kom från Linde till Svappavara. Han var bruksbokhållare där, och blev kyrkvärd och kronolänsman i Jukkasjärvi. Allt tyder på att han kom från Harvtorp i Ljusnarsbergs socken cirka 1750. När kopparverksamheten gick för dåligt flyttade han till Jukkasjärvi. Han var gift med en Stålnacke, nämligen Brita Abrahamsdotter Stålnacke (1733-1807).

Brita, dotter till Abraham Johansdotter Stålnacke och Margareta Olofsdotter Kyrö.

Och precis DÄR slutar jag att nysta bakåt även om det kan kanske vara möjligt att spåra åtminstone Kyrö tillbaka till 1400-talet.

Hurra igen !

Idag kom Östens lilla syssling. Helenas dotter !

lördag 12 mars 2016

Hurra !

Och just precis idag kom mitt tredje barnbarn. En liten grabb vid namn Östen :)

tisdag 8 mars 2016

Lite funderingar kring våra äldsta Europeiska anfäder

Nu när jag försökt att så långt möjligt just nu försöka spåra de haplogrupper som våra äldsta anor i Norrbotten hade så tänkte jag göra steg två ... och det är att fundera kring livet för några hundra till många 10-tusental år sedan.

Norrbottens skriftliga historia är inte så lång (och det är för övrigt inte övriga Sveriges historia heller), men generna ger lite idéer om vad som hänt.

Om man nu börjar med att fundera kring män och kvinnor, så tycks det mig som att männen tycks ha mer koncentrerade rörelser vad gäller haplogrupperna, medan kvinnorna är mer duttiga, de är vidare spridda och på ganska vitt skilda platser.

Kanske är det så att männen på det hela taget var "basen" i stammar och att de höll mer samman och utvidgade sina territorier tillsammans.

Kvinnorna kan ju i viss mån ha varit sådana som rövades. Känt är ju vikingarna som for till Irland och rövade med sig kvinnor till Island, vilka sedan blev förmödrar där.

Kvinnor kan ju också ha varit en del i ett mönster där man gifte ihop kvinnor från olika stammar och grupper för att garantera fred och släktskap. Känt är Habsburgarnas valspråk "Bella gerant aili, tu, felix Austria, nube" - Andra må föra krig, du, lyckliga Österrike, gift dig!

Jag har ju släktforskat rätt mycket på Norrbotten, och på det hela taget tycker jag inte att jag har lagt märke till att exempelvis mord eller kidnappningar eller ens stöld skulle ha varit särskilt vanligt förekommande. Jag får intrycket av att folk var rätt angelägna om att ha ett hyggligt gott förhållande till sina grannar på det hela taget. Folk levde rätt glest och behövde varandras hjälp när det knep. Det kunde handla om att sova över när de var ute på resa, eller kanske att få hjälp med byggen som kunde vara svåra att göra helt ensam. För att inte tala om renskötseln som gärna skedde i grupp.

I Norrbottengenerna ser man alltså i Y-generna spår av hur de västliga mammutjägarna, de germanska vikingasläkterna och de ugriska folken och karelsk-savolaxiska nybyggarna och handelsmännen strålade samman och sakta men säkert blandade sig till en särskild norrbottnisk mix.

Kvinnornas gener tycks tyda på långsamma flyttningar från vida områden över hela Europa, Sibirien, Levanten och Nordafrika. De kan ju säkert ofta ha följt nybyggen.

Nybyggen som helt enkelt betyder att när byn blir för befolkad så följer man älven längre upp till nya bördiga trakter och bryter ny mark och bygger sitt bo där. Så var i varje fall mönstret exempelvis i Kalix.

Jag har sett lite på serien Vikingar där det ser ut som att vikingarna av outgrundliga skäl ger sig iväg och plundrar helt hämningslöst. I något jag läst ska det ha förekommit sjöröveri i Bottenviken på typ 1300-talet, men mig veterligen känner jag inte till att man hittat skatter eller liknande från rövartåg. Kanske finns det, men jag har inte hört om det?

Vad skulle folk röva för övrigt? När samerna började beskattas betalade de skatten i olika typer av skinn och torkade gäddor typ. Samer, som ofta flyttade, hade ju inte väldigt mycket värdsliga prylar även om de gärna hade smycken av silver och tenn vad jag förstått. (Det vore för övrigt kul att veta var de fick dessa metaller ifrån?)

I någon bouppteckning från 1800-talet nämns en järngryta, och jag har också hört om några få stölder av nät och just grytor. Men det var i stort sett just sånt som var någon idé att stjäla. (men lätt att bli upptäckt när det gällde grytorna).

Det där med att resa och hälsa på varandra var dessutom en stor sak. Exempelvis var det ett jätteprojekt för min mormor att ta med sina döttrar (en i taget) och att hälsa på släktingarna i Tornedalen cirka 20 mil bort. Det ordnade hon en gång i livet för varje dotter. (Jag talar om början på 1900-talet nu).

Om man nu tycker att det låter konstigt så kan man ju besinna att när Gustaf IV avsattes så satt hans stackars fru på Haga och hans mor, satt ute på Ulriksdal, typ 2-3 km bort. Och tanten var knappt och hälsade på sin svärdotter. Trots att det inte ens då kan ha varit en särdeles lång resa.

Ja, det var lite mer funderingar om Norrbotten och forntiden.

måndag 7 mars 2016

mtDNA i norra och östra Norrbotten

Med samma metodik som jag beskrivit i tidigare poster samlade jag också in haplogrupper (mtDNA) för kvinnor där äldsta ana var från Luleå i söder, ifrån Kalix- och Torne-älvdalar samt i skogs och fjälltrakter norr och nordväst om dem. Och, nedan följer resultatet. Det jag ser fram emot är att andra släktforskare som gjort DNA - analyser ska kolla mina analyser och gärna gärna gärna göra större analyser med fler personer som angivit äldsta ana, när fler testat sig.

Men, så här ser mitt resultat ut, så håll till godo !

De "huvudgrupper" som jag hittat är H (10 kvinnor), HV (4 kvinnor), J (3 kvinnor), K (1 kvinna), U (13 kvinnor) och slutligen V (2 kvinnor). Dvs totalt något färre än männen.

Äldsta ana är från 1600-talet som äldst i 9 fall, 1700-talet i 17 fall och därmed 1800-talet i de 5 övriga fallen. Som alla släktforskare säkert noterat händer det ju lite då och då att man bara kan härleda manslinjen långt bak och det syns ju här där kvinnolinjerna är en smula yngre än de var för männen.

Och då är det ju bara att gå igenom de olika DNA-koderna en efter en och om jag har tur även denna gång kanske några av er DNA-kunniga läsare kan hjälpa till med att fylla på med information.

H-gruppen


Om man nu tittar lite närmare på H-gruppen så finns den spridd i Europa, norra Afrika, mellanöstern, centralasien och norra asien. Här är Eupediakartan för Haplogrupperna H1 och H3. Man ser att de är vanligare i södra Sverige och något mindre vanliga i norra.H-gruppen uppstod för minst 25-30 000 år sedan, och man tror att det skedde i trakten av nordöstra medelhavet. Man har hittat 5000 år gamla fynd i Frankrike från gruppen H1. Man tror att haplogruppen varit vanlig i megalitkulturer (storstenskulturer - som de vid Ekornavallen eller Stonhenge). H1-or fanns i trattbägarkulturen i Skandinavien.

Och om vi tar det lite steg för steg så hör våra anmödrar till följande grupper:

H-C16291T - vilken råkar vara min haplogrupp och där förmödrarna visat sig komma från Överkalix och längre tillbaka troligen från Västerbotten

H1a och H1a2 - Från Nedertorneå och Innanbäcken i Nederkalix - ingen specifik info

H1c3b från Övertorneå --- H1c anses särskilt vanlig i östeuropa, centralasien och nordasien

H1f1 från Kukkola ---- H1f återfinns särskilt i Finland

H1h2 från Tärendö och Torneå --- H1h återfinns särskilt i Centraleuropa, Storbritannien och Finland

H1n4 från Gammelstad / Nederluleå --- H1n återfinns särskilt i germanska länder och Finland

-+-+-+-+-+-

Nästa grupp är H5 som är mindre vanlig i Skandinavien och särskilt vanlig i centraleuropa. Men vi har i alla fall ett exempel bland de våra:

H5a1e från Nederkalix --- H5a1 Denna grupp beskrivs som att den särskilt återfinns i Europa och Sibirien.

HV-gruppen

HV gruppen är spännande eftersom den egentligen borde vara synnerligen ovanlig. Enligt Eupedia skulle den förekomma i mindre än 1% av fallen ... men här finns 4 av 32 ... dvs mer än 10%.


Här är en karta på var HV gruppen är vanligast.De våra HV-personerna har exakt samma mtDNA resultat HV0-T195C!


De kommer från Pello, Nedertorneå och Nederkalix.

J1-gruppen


J1-gruppen är en spännande grupp som även den har sin utbredning långt söderut och särskilt runt medelhavet.Vår första person har gruppen J1c2, kommer från Nedertorneå, och denna grupp vanlig bland personer med olika typer av arabisk, judisk eller nordafrikansk härstamning.

En synnerligen spännande person med denna haplogrupp var Richard III som grävdes upp på en parkeringsplats häromåret.

Den andra har haplogruppen J1c7a och är från Korpikylä. Denna lustiga grupp sägs i ett forum i ftDNA särskilt finnas bland Ashkenazi och Finländare ! Genernas vägar är spännande och oväntade får man säga.

J2-gruppen


Ytterligare en person hör till J2-gruppen och har haplogrupp J2a1a1a. (Från Nederkalix).

J2a gruppen är särskilt vanlig i Ingushien, Chechenien och Levanten. En viss svag koncentration finns även i väster-östergötland i Sverige. Men, det förefaller också finnas de med finskt ursprung som har precis denna grupp.

K-gruppen

Här har vi endast en kvinna och det är en spännande kvinna med tanke på norrbottens historia, och den enda jag tänkte ge namnet på, nämligen Dordi Baltzardotter Thun, och den troliga gruppen tycks vara K1c1b.

Dordi var dotter till Baltzar Thun och sondotter till Baltzar Mickelsson Thun som invandrade från Lübeck till Sverige för att starta kopparslageri i Säter. Nåväl, sonen gifte sig med en kvinna i Avesta (tror jag) och det bör därmed vara hennes mtDNA som Dordi har. (Sen hamnade de i Svappavara och blev stamfäder till mängder av norrbottningar).

Vad vet vi då om K-gruppen? Jo, K-gruppen är särskilt vanlig i Belgien, Irland, Holland, Island, Danmark och Frankrike.

Om man spårar vidare visar det sig att K1c1 är en grupp som däremot är särskilt vanlig i slaviska länder, medan K1c1b särskilt finns i norra europa.


U-gruppen

... och så var vi framme vid den stora U-gruppen. Denna grupp beskrivs genom olika undergrupper, och de enda två undergrupper som finns bland mina kvinnor är U5 och U8.

U5


Om U5 skriver Eupedia att hälften av alla samer och en femtedel av alla finländska linjer hör till U5. Här är det alltså 9 kvinnor som hör hit = 9/33= = 27% vilket ger något färre än för renodlade samiska grupper, men något fler än för renodlade finska. Förslagsvis kan man nog säga att det samiska inflytandet över genpoolen i Norrbotten är påtagligt. Generellt kan man se att U5 till stor del är koncentrerat till norr enligt Eupedia.

En kvinna från Kautokeino har U5 angiven som grupp.

Övriga tillhör följande:

U5a1b1 - från Nedertorneå - även funnen i Europa och Kirgizistan
U5a1d2b - från Övertorneå - funnen på Brittiska öarna och Skandinavien 
U5b1b1a - från Jukkasjärvi, Kautokeino och Norrbotten oklart var - särskilt bland samer, finländare och jakuter
U5b1b1a1a - från Råneå och Övertorneå - Dito
U5b1b2 - från Övertorneå -särskilt i Finland

Om jag nu ska framkasta en liten teori, så är det att det tycks rätt påtagligt att många av kvinnorna med den typiska samiska profilen på mtDNA U5b1b1a, återfinns i Tornedalen bland de äldsta anorna. Jag tror att det beror på birkarlarnas vana/ovana att skaffa hustrur / älskarinnor bland samerna de handlade med och uppbar skatt ifrån. Jag tror också att det kan ha varit så att många samekvinnor inte var helt ointresserade att byta ett kanske rätt strävsamt liv med ideliga flyttar mellan boställen till ett mer bofast liv. Därav detta genetiska mönster.

U8

Profilen U8 finns inte beskriven i Eupedia, och det är svårt att hitta något annat, så tyvärr ... denna beskrivning får vänta.

En kvinna från Nederluleå har i alla fall profilen U8a1a1a.

Det finns två kvinnor med profilerna U8b1b och U8b1b1. (Från Jukkasjärvi och Gällivare).

V-gruppen

Detta är en grupp med två kvinnor, en från Haparanda med V och en från Torneå med V5

Om detta är att säga följande:

V-gruppen är särskilt vanlig i den nordnorska fjällkedjan, och V5 är särskilt vanlig i Lappland.

Därmed är denna lilla mitokondrieresa klar och jag får återgå till att vänta på att fler personer testar sitt DNA så att vi blir ännu klokare på varifrån vi alla kommer.