söndag 6 mars 2016

Var kom vi ifrån?

Det här är ett inlägg där jag försöker kliva lite utanför den närmsta släkten för att försöka beskriva ursprunget till delar av Norrbottens befolkning, nämligen de som levt i Kalix och Torne älvdalar samt i skogslandet och fjällen. Till min hjälp har jag letat igenom haplogrupper på personer som jag ser som släktingar via ftDNA. Nu tänker jag alltså inte nämna någon, vare sig död eller levande, som jag inte vet är direkt släkt med mig. Men jag har alltså letat igenom listorna och därmed täckt av sådär 2000 personer gissar jag, med anor från Norrbotten.

Långt ifrån alla av dessa 2000 personer har angett äldsta ana, än mindre var de kom ifrån, och ytterligare ett ännu mindre antal har även tagit reda på sina haplogrupper Y (pappas -pappas- pappa-spåret) eller mtDNA (mammas- mammas- mamma-spåret). Men några har alltså angivit både äldsta ana enligt deras pappersforskning samt var de bodde och har haplogruppen testad.

(Sen kan det ju förstås ha smugit sig in ett och annat fel i pappersforskning också, men just därför så skriver jag inte om de enskilda.)

I början var jag lite irriterad över att det var rätt få som stämde med det jag sökte, men nu är jag rätt nöjd, för på så sätt blev det ett rätt hanterligt antal till slut.

I Norrbotten kan man i grova drag säga att det bodde fyra befolkningsgrupper med lite olika etnisk bakgrund för fyrahundra år sedan. Det var förstås samer, det var birkarlarna i Torne älvdal som främst bör ha talat finska, det var Överkalixborna som talade svenska och det var gruvfolket som kom till Svappavara för att bryta koppar.

Kan man urskilja dessa grupper och kan man spåra mer var de kom ifrån? Samerna, som urfolk, får man ju förutsätta har funnits där - just sen urminnes tider, - men birkarlarna ... som fanns på plats åtminstone sen 1300-talet och handlade med Novgorod, kan man se var de kom ifrån? Och inte minst Överkalixborna, var kom dessa svensktalande i Norr ifrån? Gruvfolket kom från alla möjliga håll och det är känt att de exempelvis kom från Lübeck, från Frankrike/Vallonien, från Tierp och jag tror även från Värmland. Kan man se spår av detta i DNA?

Jag kommer att till min hjälp ta Eurupedia och beskriva vad de har att säga om haplogrupperna (som de olika DNA grupperna kallas).

Men nu skriver jag om detta i åtminstone två olika inlägg (ett för Y och ett för mtDNA) så får vi se hur det blir.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar