söndag 6 mars 2016

Y-anor i östra och norra norrbotten

Totalt har jag hittat dryga 35 män som det finns både haplogrupp och ort angivet för. Någon kan vara angiven flera gånger så stör er inte för mycket om inte antalen stämmer nedan.

Cirka 13 har äldsta ana från 1500-talet, 10 från 1600-talet, 8 från 1700-talet och övriga senare.

De övergripande haplogrupper de tillhör är i 15 personer som har I, 15 personer som har N och 9 personer som har R.

I-gruppen. 

Denna grupp anses ha sitt ursprung från germaner och vikingstammar. Dess utbredning ser ut så här enligt Eupedia:Inom gruppen tillhör 9 personer har angivet övergruppen I-M253,
Totalt sett i Sverige ska cirka 40-50% av alla män höra till gruppen (inklusive undergrupperna), och där ligger väl mitt lilla urval en smula i underkant (38%)

Om man vill se hur olika undergrupper förhåller sig till I-M253 så syns det här3 tillhör I-L258 som är en undergrupp av I-M253,


1 har I-F2642 även den en undergrupp av I-M253

Om man tittar på trädet ovan så hittar man I-F2642 som en annan undertåt än föregående i trädet

1 har I-Y13390 som jag inte riktigt vet var den hör hemma.

Tyvärr går det inte att skapa "matchkartor" på dessa två sista grupper.

N-gruppen.

Även N-gruppen delar upp sig i ett antal undergrupper.

N-M232 är vanligast med 6 personer, N-M178 är 2 personer, N-L1022 är 2 personer, N-CTS8565 är 2 och N-Z1925, N-Z1939, N-Z4770 innehåller en person vardera.

N-gruppen är väldigt påtagligt nordostlig i sin utbredning:


Gruppen beskrivs som Uralisk-talande och besläktad med öst-asiatiska grupper som kinesisk, japansk, mongolisk och liknande.

För att förstå mer så tipsar ETI  om länken http://www.kolumbus.fi/geodun/YDNA/SNP-N-TREE-FIN.jpg

Om man tittar där så visar M178 att det inte är någon djupare undersökning gjord (finns långt ner på stammen på "trädet") Z1925 visar sig finnas innan Karelier och Savonier grenat ut sig, Z1939 är Karelier, likså Z-4770,  N-CTS8565 finns i Savoniska trädgrenen. (Savonlinna?) Och därmed är det ju tämligen klart att åtskilliga av våra norrbottningar kommer från trakterna av Savolax och Karelen som jag förstår det.

R-gruppen.

Av de R-män jag hittade hör 3 till R-M269, övriga hör till var sin olika undergrupp, R-BY3276, R-M198, R-CTS2243 och R-CTS7678.

En person som har rak Y linje till R-CTS7678 påpekar att den går till birkarlen Henrik Larsson på Oravaisensaari.

Denna grupp kallas ibland R1b ... och beskrivs som paleolitiska mammutjägare, och de är vanliga i västeuropa.Av undergrupperna så går det att hitta lite info om R-M198 som tyder på östeuropeiskt ursprung och som också är vanligt bland judiska grupper.

Och vilka grupper är vilka då?

I-L258 ... förefaller vara birkarlar och nybyggare i Överkalix
I-M253 ... innehåller samer, gruvarbetare, birkarlar men inte påtagligt Överkalix, (vilket kan förefalla lite överraskande med tanke på det där med "germanska-viking-ursprunget)

N-CT... N-L och N-M tycks vara birkarlar
N-M232 tycks vara överkalixbor, samer, gruvarbetare
N-Z troligen birkarlar

R-M troligen Birkarlar och det kan gälla R-CT

Den genetiska bilden av de olika etniska grupperna tyder (som jag tycker det verkar) på en mycket blandad population, vilket ju inte är så väldigt häpnadsväckande då folk brukar gifta sig med dem som finns i närheten.

Den grupp som jag gärna skulle ha mer info om är särskilt manslinjer ner till Överkalixområdet. Det är lite för få trådar dig för att jag skulle vara riktigt nöjd.

Det behövs förstås mer info om olika grupper för att bli klokare om detta och jag ser fram emot att någon tröskar igenom alla DNA-rapporter om ursprung när fler angivit äldsta ana, plats och haplogrupp.1 kommentar:

 1. Tack, Eva för att ha skrivit så klart om just I-M253 som är den huvudsakliga beteckningen av min fars Y-dna. Andra finns också: I-M253, I-L258, I-Y16812, I-Y8954, I-Y17215, I-Y17220, I-BY510, I-BY3475, I-BY2572.
  Jag är rätt dålig på den här saken, men jag har gjort ett släktträd på MyHeritage sidan: Sainio Web Site.
  Min bror Timo Sainio (1951-2013) - som gett DNA-provet - är tyvärr död.
  Taimi Sainio: taimille@gmail.com
  Flottisttorget 1 B 4, 00160 Helsingfors

  SvaraRadera