fredag 7 juli 2017

Häxprocessen i Norrala förfädernas historier (alla andra historier är liknande)

"Den 17 september år 1673 anklagas Hustru Ingel Jon Jönss i Kolsta - 60 år, av barnen Anders Jonsson i Kolsta, 12 år, Jon Jonsson 9, Jon Svensson ibidem, 14, Annika Svensdotter, 10, Margreta Jonsdotter i Edvik, 8, Jon Larsson i Ingsta, 14, Sven Mattsson i Ringa, 12, Per andersson i Varberg, 8, Lars Olufsson i Ringa, 11 1/2, Annika Persdotter i varberg 6 1/2, Ella Hansdotter i Kolsta, 12, Per Larsson ibidem, 20 år, Lars Jonsson i Skiänsta, 18, Brita Hansdotter ibidem, 12, Erik Hansson ibidem, 14 år, Karin Johansdotter i Åkre, 15 år, Matts Sigfredsson i Edvik, 15 Per Sverkelsson i Siettene, 10 år, och Carl Carlsson i Ingsta, 14 år, vilka allesammans vita på hustru Ingel det hon haver fört dem i natt.

Per Hansson i Kolsta, 20 år säger, att denna hustru Ingel haver tagit honom två gånger i natt. Och när hon kommit till Blåkulla, så giver hon Sathan i våld både liv och själ. Per Hansson säger, att ängeln haver sagt för honom, huru länge hon haver varit där i Blåkulla, att hon haver nu i 12 års tid ridit själv. Och när hon sätter sig på säger hon: Så till helvetet! och haver första gången lärt av Messingfolk, och det mera lärt av Råggel i Kiällene. Ingel nekar alldeles och beder Gud bevara sig från den fula hunden."

Från boken Trolldom och Häxprocesser i Hälsingland (1951) sid 167-168.

Detta är bara början på häxprocessen mot stackars Ingegärd. Den 19 fortsätter det:

"Brita Hansdotter i Skensta, 12 år, säger sig blivit tagen av Ingel och hon sade till henne Jag skall betala dig din Ljugdjävul.

Ingel inkallat och sade sig ingen blund sovit. I Jesu namn, säger hon. Jag bekänner mig aldrig och vill förbanna sig därpå att hon är icke i Blåkulla. Brita Hansdotter säger, att Ingel haver ridit i natt på tolvmannen Måns Svensson i Ringa och sade så till honom: Jag skall betala dig, för det du sitter och samtycker, att de skalla hava ihjäl mig. Ingel sade sig därav intet veta, mer än den dag hon skall dö. Barnen säga att de rida kapp med varandra var natt. Och Ingel sätter till åt de, på det skola kunna snart rida själva. Brita Hansdotter säger, att Ingel vart bränder där i Blåkulla en gång i sommars, så att huden lopp av benen på henne. Då Ingel ropat och sade Far! Far! de vita djävlarna bränna mig, och sedan gick hon till den Svarte under bordet. Barnen säga och att hon är där var natt och bär fram rätter där i Blåkulla, sitter och till bords och tager maten över axlarna, och sedan går till sängs med den Svarte. Ingel nekar alldeles och vill gärna bekänna om hon kunde.

De nöjer sig inte med att anklaga Ingegärd utan också hennes dotter Margreta anklagas den 18 september (alltså mellan de två processerna mot modern).

"Jon Jönss dotter Margreta i Kolsta, 20 år, vites av efterskrevna barn [och så följer en lång lista barn och ungdomar igen] Margreta nekar alldeles och säger sig aldrig hava varit där utan haver drömt i natt, att hon haver varit i Haga vakstugu! * Barnen säga, att när hennes moder först blev beskylld, haver hon sagt: Gud nåde mig för Margreta!

Sara Andersdotter, 30 år, bekänner sig vara fördes av Margreta i Kolsta så ock gevallierskan eller Jon Anders hustru Karin i Staden. Margreta haver stekt och kokat där i natt. Margreta nekar.

Emot frågan, varför hon haver en bok med sig, svarades på det om hon skulle bliva fängslad, så skulle hon hava något till att roa sig med. Per Hansson i Kolsta säger, att Margreta är fyra gånger omgift med en som heter Fan tog mig Hon tog mig etc. Och hon säger till sina barn där i Blåkulla, Gud signe dig till Hinn min. Därtill säger Margreta, om det vore Femtusende som vitte på henne, skulle hon inte bekänna sit. Sara bekänner att hon far illa med boskap och hästar i Prästgården; och gevaldierskan i Staden kommer med Svarta florshuvan. Hon steker och sjuder där i Blåkulla upp och beder på allting. Margreta kunde intet gråta eller fälla tårar. Sattes i fängelset."

*vakstugu var rum där alla barn föstes ihop för att "vaktas" så de inte "fördes iväg" men där de (givetvis) hade utmärkta tillfällen att hetsa upp varandra med historier om Blåkulla.

Sen fortsätter processen mot Margreta den 19 också.

"Sara Andersdotter i Prästgården, 30 år, tygar på Margret Jönsdotter, att hon haver ridit på herr Samuel i förleden natt som då allaredan var fördes till Härnösand. Hon haver ock tagit dessa efterskriva barn nämligen [och så följer en lista på barn] och Anna Svensdotter ibidem 10 år, vilka fulltyga alla med en mun på Margeta Jonsdotter, att hon haver tagit dem i natta. Margreta nekar alldeles och beder Gud bevara sig därifrån och kan intet ljuga på sig själv. Barnen säga att hon ligger hos den Svarta var natt och dansar där i Blåkulla."

den 22 september kommer nämndens domar ...

"... att såsom nämnden haver förstått, att de beryktade icke allenast anklagas för barnens i stor myckenhet ynkliga färdemål om nätterna, därav de läsa förbannelsebönen etc. utan att uti de gårdar som barnen bliva anfäktade, hava de ingen nytta av deras boskap så att mången ko mjölkar idel blod, somliga litet mjölk, havandes på kroppen många dylar fulla med blod, hos en del äro kor och getter döda blivna som barnen hava sagt sig länge ridit på, (och) ibland de beryktade dessa efterskrevne

....

Hustru Ingäl Jon Jöns i Kolsta

....

Intet hava förbättrat utan mer förvärrat sig sedan sista rannsakningen hölls i april 1673, alltså skattas de för roten och upphovet till detta avguderi och således döden värva. Och fast en del hava sig betänkt, hava de sedan rättat sina ord, så att det är befruktandes, där de länge få leva skola de genom Sathans tillskyndar smörja åt många oskyldiga och sätta barn på dem så att de och bliva anklagade för att föra barn som allaredo hänt är att barn hava lärt föra barn, somliga vettandes, somliga neka sig därav förstå efter som Sathan intet underlåter att späka och låta visa mången oskyldig uti deras samkväm och därmed vill turbera hela verket. "

Underskrivet av Erich Nerbelius.

Ingel (alltså Ingegärd) dömdes till döden medan dottern "Demitterade på löfte till vidare upplysning".

Hur som helst verkar Ingegärd till slut ha överlevt det hela, hon har enligt det jag läst överlevt närmare 20 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar